Elektrownia Siersza: Kto wyremontuje kocioł?

data dodania: 2012-03-12 14:43:56
źródło: Rynek Infrastruktury
autor: ww
Tauron Wytwarzanie szuka wykonawcy remontu średniego kotła OFz-425 nr 1 w Elektrowni Siersza w Trzebini. Oferty w postępowaniu można składać do 8 maja 2012 r.

 

Tauron Wytwarzanie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Zadanie nr 1 - część ciśnieniowa i paleniskowa kotła - obejmuje remont części ciśnieniowej i paleniskowej kotła w zakresie: częściowej wymiany rur ekranowych w komorze paleniskowej, wykonania powłoki przeciwerozyjnej na rurach ekranowych, częściowej wymiany nakładek antyerozyjnych na rurach przegrzewacza pary wtórnej, festonu i rurach wieszakowych, fragmentarycznej wymiany kolan na pęczkach podgrzewacza wody; ponadto zakres remontu obejmuje zdmuchiwacze popiołu, przykotłową instalację podawania mułu, armaturę kotłową, kanały spalin i powietrza wraz z klapami regulacyjnymi oraz przygotowanie do badań diagnostycznych elementów ciśnieniowych kotła. Po zakończeniu prac remontowych wykonawca tej części zamówienia dokona odkurzenia kotła wraz urządzeniami pomocniczymi i elementami konstrukcyjnymi kotłowni.

 

Zadanie nr 2 - obmurze kotła - obejmuje remont obmurza kotła w komorze paleniskowej, w oddzielaczach popiołu, w kanałach spalin łączących komorę paleniskową z cyklonami, oraz w instalacji nawrotu popiołu do komory paleniskowej obejmującej m. in. cyklony i syfony.


Czas na realizację zamówienia określono na 68 miesięcy. Wadium w postępowaniu wynosi 129 tys. zł. (część I – 75 tys. zł, część II 54 tys. zł.)


Elektrownia Siersza została wybudowana w latach 1962 - 1970 jako elektrownia systemowa, zawodowa, posiadająca 6 bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym, o łącznej zainstalowanej wówczas mocy 740 MW. Wytwarza ona energię elektryczną wyprowadzaną do krajowej sieci elektroenergetycznej o napięciu 110 i 220 kV oraz energię cieplną przeznaczoną dla okolicznych mieszkańców.

 

Od 1990 przeprowadzono rekonstrukcję Elektrowni, ze szczególnym uwzględnieniem założeń ekologiczno-technicznych oraz wymagań ochrony środowiska a także z odbudową mocy i przedłużeniem żywotności zakładu na dalsze 20 lat.

 

W ramach kompleksowej modernizacji dwa bloki energetyczne, wyposażone są w instalację odsiarczania spalin.

 

Na kotłach pyłowych zabudowane są palniki niskoemisyjne dla ograniczenia emisji tlenków azotu. Posiada zmodernizowane elektrofiltry a remont ostatniego polegał na zainstalowaniu praktycznie całkowicie nowego urządzenia o wysokiej skuteczności odpylania.

 

Bloki energetyczne wyposażone są w stacjonarną aparaturę do ciągłych pomiarów emisji pozwalającą na bieżący nadzór i pełną kontrolę emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Modernizacja "odpopielania i odżużlania" od 1996 . całkowicie wyeliminowała deponowanie odpadów paleniskowych na zakładowym składowisku, które zagospodarowywane są w podziemnych wyrobiskach górniczych. Przeprowadzona niwelacja terenu odpadami paleniskowymi, byłego wyrobiska kopalni piasku zakończona została rekultywacją o kierunku leśnym.

 

W miejsce istniejącego bloku energetyczny nr 1 i 2 powstały nowoczesne bloki energetyczne z kotłami fluidalnymi i elektrofiltrami oraz turbinami kondensacyjnymi najnowszej generacji o mocy znamionowej 153 MW i osiągalnej 161 MW. Są to pierwsze w Polsce, kotły fluidalne na węgiel kamienny, jednostki tej mocy, z wtórnym przegrzewaczem pary i generatorem chłodzonym powietrzem.

 

Równolegle z realizacją zadań proekologicznych, Elektrownia przeprowadzi głęboką modernizację pozostałych bloków energetycznych. Dostosowano urządzenia wytwórcze do krajowego poziomu nowoczesności i do aktualnych wymagań ekologii na poziomie norm europejskich.

 

W wyniku tych inwestycji i przeprowadzonej modernizacji podwyższona została moc osiągalna Elektrowni do 813 MW , osiągnięty zostanie wysoki stopień niezawodności ruchu urządzeń z jednoczesnym ograniczeniem emisji szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska.
 

 


Komentarze (0)

Brak dodanych komentarzy.

dodaj komentarz

Proszę zapoznać się z regulaminem