Gdańsk: ponad 800 mln na inwestycje w 2014 roku

data dodania: 2013-11-16 08:19:00
źródło: Rynek Infrastruktury
autor: pr
845,2 mln zapisano w budżecie Gdańska na 2014 r. na wydatki inwestycyjne. Zdecydowanie największe będą w tej materii wydatki na infrastrukturę transportową.

Łącznie wydatki Gdańska mają wynieść 2 722,8 mln zł (przychody zaplanowano na poziomie 2 692,6 mln zł, co oznacza, że deficyt wyniesie nieco ponad 30 mln zł). Na inwestycje samorząd gdański zamierza wydać zatem 31,04% łącznej kwoty wydatków.


- Budżet Gdańska w 2014 roku jest optymalny, na miarę możliwości finansowych miasta. Nadal pozostaje proinwestycyjny, bo będzie to czas kończenia wielkich projektów unijnych - mówi Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.


Najwięcej na tunel


Zdecydowanie największy udział w wydatkach na gdańskie inwestycje transportowe będzie miała w 2014 r. budowa tunelu pod Martwą Wisłą. Na realizację projektu pn. „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego” przewidziane jest w 2014 r. 358 mln zł. Budowa tunelu powinna się zakończyć pod koniec 2014 r. Jego oddanie spowoduje praktycznie zamknięcie pierścienia dróg szybkiego ruchu odciążających centrum Gdańska – do miana tych dróg zaliczyć należy Południową Obwodnicę Gdańska (POG), istniejącą obwodnicę Trójmiasta (tzw. „zachodnią”), oddane wcześniej fragmenty Trasy Słowackiego (pomiędzy lotniskiem w Rębiechowie, obwodnicą „zachodnią” i Wrzeszczem), a także Trasą Sucharskiego, która połączy POG z Trasą Słowackiego.


Prawie 90 mln zł miasto przeznaczy w 2014 r. na kolejne etapy Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej. 74,4 mln zł ma zostać wydatkowane na budowę linii tramwajowej z Siedlec na Piecki Migowo (jest inwestycja określana mianem GPKM IIIb), a 14,2 mln zł na budowę infrastruktury towarzyszącej – przede wszystkim parkingów i węzłów przesiadkowych – która po powstanie przy przystankach linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (GPKM IIIc). Oba przedsięwzięcia mają się zakończyć w 2015 r.
42,8 mln zł Gdańsk chce w 2014 r. przeznaczyć na rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, mającego za zadanie m.in. sterowanie sygnalizacją świetlną adekwatnie do natężenia ruchu. Prawie 30 mln zł przeznaczone ma zostać na inwestycje „wodne”: 21,5 mln zł – na przebudowę Kanału Raduni (będzie to zadanie o charakterze przeciwpowodziowym), a 7,2 mln zł na modernizację wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku, etap II – przebudowę szlaku wodnego na Motławie.


Będzie nowa pętla autobusowa


6,7 mln zł przewidziano na budowę i przebudowę dróg lokalnych w obrębie dzielnic Gdańska, 3,4 mln zł – na montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego, a 3,0 mln zł – na budowę nowej pętli autobusowej w centrum miasta, w rejonie Placu Zebrań Ludowych. Ta ostatnia inwestycja jest niezwykle potrzebna z punktu widzenia organizacji ruchu autobusów. Po likwidacji dwóch dużych pętli w centrum Gdańska („Wałowa” – z powodu budowy Muzeum II Wojny Światowej i „Jana z Kolna” – w wyniku przejęcia terenu pętli przez prywatnego inwestora, który będzie na nim budować wielopoziomowy parking), obecnie ma miejsce poważny problem z organizacją przystanków końcowych dla autobusów w rejonie dworca Gdańsk Gł. Doszło wręcz do tego, że jedną z zatok autobusowych przy dworcu trzeba było wyłączyć z użytkowania i przeznaczyć dla autobusów zapasowych.


Zatwierdzenie przyszłorocznego budżetu planowane jest podczas grudniowej sesji Rady Miasta Gdańska.


Komentarze (0)

Brak dodanych komentarzy.

dodaj komentarz

Proszę zapoznać się z regulaminem