UTK: Przewozy intermodalne - III kwartał 2012 roku

data dodania: 2012-11-16 08:51:59
źródło: Urząd Transportu Kolejowego
W III kwartale 2012 roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 157,5 tysiąca sztuk jednostek, co w przeliczeniu stanowiło 255,7 tysiąca TEU. W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 21% (wg TEU o 22,4%). Łącznie w III kwartałach 2012 roku przewieziono 470,4 tysiąca sztuk jednostek, czyli niespełna 20 tysięcy mniej niż w całym 2011 roku.

Masa towarów w przewozach intermodalnych, łącznie w trzech kwartałach 2012 roku, wyniosła 5,877 mln ton - wzrost o 41,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a wykonana praca przewozowa 2,276 mld tonokilometrów - wzrost o 30,3%. Nieznacznie, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrósł udział przewozów intermodalnych realizowanych wewnątrz kraju. Na koniec III kwartału 2012 r. mierząc wykonaną pracą przewozową wyniósł 23,1%, względem 20,5% w 2011 roku. W 2012 roku wzrósł udział przewozów kontenerów przez porty morskie. W ogólnej liczbie przetransportowanych jednostek, przewozy te stanowiły 24,5%. W 2011 roku ich udział nie przekraczał 23%. Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów kolejowych, na koniec III kwartału, wyniósł 3,44% (wg masy) i 6,26% (wg wykonanej pracy).

 

W III kwartale 2012 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 7 licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo, PKP LHS, Lotos Kolej, DB Schenker Rail Polska, CTL Logistics, Rail Polska oraz STK.


Komentarze (1)

  • dodano 2014-01-01 06:40:46 przez Yanti

    Whoa, things just got a whole lot earsie.

dodaj komentarz

Proszę zapoznać się z regulaminem