Wojna cenowa w przetargu na projekt linii Warszawa - Lublin

data dodania: 2012-12-17 13:54:34
źródło: Rynek Kolejowy
PKP Polskie Linie Kolejowe otworzyły oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych w ramach projektu modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin. W trzech zadaniach w ramach tego zamówienia ceny najtańszych ofert wynoszą od 20 do 30 proc. ceny kosztorysowej.

Zamówienie ma na celu przygotowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz postanowienia w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia (w razie konieczności) i pozwoleń na budowę wraz z kompletem uzgodnień związanych z modernizacją linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin. PKP Polskie Linie Kolejowe zastrzegły, że każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wyłącznie na jedną z trzech części zamówienia.

 

Część A dotyczy dokumentacji projektowej dla odcinka Otwock – Pilawa w km 26,050 – 55,600. PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły na realizację tego zadania prawie 51 mln zł brutto. Złożone oferty były jednak znacznie tańsze.

 

Najkorzystniejszą cenowo złożyła spółka wchodząca w skład koncernu Deutsche Bahn – DB International prowadzącą działalność w Polsce w formie oddziału krajowego. Wyceniła ona swoje usługi w tym zakresie na 14,76 mln zł brutto. Stanowi to ok. 29 proc. ceny kosztorysowej. Pozostałe oferty złożyli: konsorcjum firm Dopravoprojekt (Słowacja) i Sudop Polska na kwotę 17,83 mln zł, BBF na kwotę 18,18 mln zł brutto, URS Polska na kwotę 18,2 mln zł, Ingenieria Idom International (Hiszpania) na kwotę 18,38 mln zł oraz Transprojekt Gdański na kwotę 29 mln zł brutto.

 

W części B zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej linii nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283. Kosztorys inwestorski przewidywał na realizację tego zadania 89 mln zł brutto. Również tym razem firmy projektowe złożyły oferty opiewające na dużo niższe kwoty. Najtańszą  z ośmiu ofert złożyło konsorcjum firm KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne i KV Consultores de ingenieria, proyectos y obras (Hiszpania) na kwotę 17,16 mln zł brutto. To zaledwie ok. 19,2 proc. ceny kosztorysowej. Pozostałe oferty złożyli: konsorcjum firm Ardanuy Ingeniería (Hiszpania) i Ginprosa Ingeniería (Hiszpania) na kwotę 24,41 mln zł, konsorcjum firm Sener, Egis Poland, Systra (Francja) i Schuessler-Plan Inżynierzy na kwotę 31,39 mln zł, konsorcjum firm E=R=G Polska i Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ATE" na kwotę 26,44 mln zł, konsorcjum firm Idom Ingenieria y Consultoria (Hiszpania) i Idom Inżynieria, Architektura i Doradztwo na kwotę 29,36 mln zł, firma Ove Arup & Partners International Limited (Wielka Brytania) reprezentowana przez polski oddział spółki na kwotę 29,98 mln zł brutto oraz firma Mosty Katowice na kwotę 22 mln zł brutto.

 

Część C dotyczy prac projektowych dla odcinka Dęblin – Lublin w km 107,283 – 175,850. Zamawiający wycenił te prace na 118 mln zł brutto. Firmy projektowe oczekują znacznie mniej. Najmniej zażądała tarnowska firma MGGP – 30,5 mln zł brutto, czyli 25,8 proc. ceny kosztorysowej. Pozostałe cztery oferty złożyli: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych z Krakowa na kwotę 32,2 mln zł, Arcadis na kwotę 38,1 mln zł brutto, Metroprojekt (Czechy) na kwotę 47,8 mln zł brutto, Sudop Praha (Czechy) na kwotę 92,2 mln zł brutto.

 

Stan linii nr 7

 

Stan techniczny infrastruktury oraz warunki geometryczne linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk - granica państwa nie pozwalają na zdecydowanej długości trasy na prowadzenie ruchu pociągów z prędkością powyżej 120 km/h. Jedynie na dwóch odcinkach o łącznej długości 25,7 kilometra (czyli 9,6 proc. długości trasy) możliwe jest prowadzenie ruchu pociągów z prędkością maksymalną 140 km/h. Są to odcinki: Zarzeka – Puławy (od km 108,300 do km 126,000) oraz Sadurki – Motycz (od km 153,100 do km 161,000). Szczególnym odcinkiem na linii nr 7 jest jej jednotorowy fragment pomiędzy Otwockiem a Pilawą, stanowiący obecnie wąskie gardło i wpływającym w znacznym stopniu na możliwości przepustowe linii. Łącznie na całej długości linii podlegającej modernizacji znajdują się obecnie 32 stacje i 42 przystanki osobowe. Infrastrukturą linii zarządzają Zakłady Linii Kolejowych w Warszawie, Siedlcach oraz Lublinie.

 

Cele modernizacji

 

Celem przyszłej modernizacji linii kolejowa nr 7 jest przede wszystkim przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym do 120 km/h i maksymalnego nacisku 221 kN na oś. W wyniku prac remontowych PKP PLK liczą również na poprawę jakości usług przewozowych i wzrost efektywności wykorzystania tej linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnego taboru nowej generacji dla wprowadzenia wyższej prędkości operacyjnej. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku zmniejszenia ich ilości oraz wyposażenia pozostałych przejazdów w nowoczesną sygnalizację i „nadzór wizualny", a także zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych oraz usprawnienie ruchu kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej poprzez budowę nowych dróg dojazdowych.

 

Prace budowlane po 2014 r.

 

Kiedy mogą się rozpocząć prace modernizacyjne? – Biorąc (…) pod uwagę znaczenie linii kolejowej nr 7, obciążenie oraz jej parametry eksploatacyjne, rozpatruje się konieczność rozpoczęcia modernizacji tej linii na odcinku Warszawa – Otwock – Lublin po roku 2014. Szacunkowy koszt prac może wynosić ponad 4 mld zł, obejmując m.in. dobudowę drugiego toru na odcinku Otwock – Pilawa. Przewiduje się, że roboty na odcinku Warszawa – Otwock – Lublin mogłyby zakończyć się do 2020 r. Przeprowadzona modernizacja ma pozwolić na podniesienie prędkości maksymalnej do 160 km/h (na odcinku Puławy – Nałęczów ze względu na geometrię torów Vmax. = 140 km/h), znacznie skracając czas podróży – informuje wiceminister infrastruktury Andrzej Massel w odpowiedzi na interpelację posła Grzegorza Adama Woźniaka.

Modernizacja odcinka linii nr 7 od Lublina do granicy z Ukrainą przewidziana jest na dalszą perspektywę. – Modernizację linii nr 7 na odcinku Lublin – Dorohusk z kolei przewiduje się po 2020 r. Obecnie na tym odcinku realizowany jest projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO „Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów” – wyjaśnia Andrzej Massel.

 


Komentarze (0)

Brak dodanych komentarzy.

dodaj komentarz

Proszę zapoznać się z regulaminem