logo

Konsultacje społeczne projektu drogi Racibórz – Pszczyna

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące zadania pn.: „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od drogi krajowej nr 45 w gminie Rudnik do ulicy Sportowej w Rybniku”.

Na spotkaniach, których celem jest poinformowanie mieszkańców Raciborza o planowanym przedsięwzięciu, przedstawiciele biura projektowego zaprezentują kilka wariantów budowy drogi wraz z proponowanym układem sieci dróg serwisowych. Wskażą możliwe rozwiązania łagodzenia ewentualnych niekorzystnych zmian w obszarze oddziaływania drogi.


Regionalna Droga Racibórz – Pszczyna docelowo połączy Racibórz z Pszczyną poprzez Rybnik, tworząc obwodnice miejscowości leżących na tej trasie. Ma przebiegać od gminy Rudnik przez Racibórz, Kornowac, Gaszowice, Lyski i Rydułtowy do ul. Sportowej w Rybniku.


Trasa Racibórz – Pszczyna oraz Droga Główna Południowa należą do największych inwestycji realizowanych w województwie. Planowana droga zawierać będzie wszelkie niezbędne elementy zawiązane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem ruchu drogowego.


Konsultacje społeczne odbędą się w urzędzie miasta w Raciborzu w dniach: 9 kwietnia 2014 r. o godzinie 16.00 oraz 7 maja 2014 r. o godzinie 16.00. – Miasto Racibórz, działając w imieniu gmin przez które ma przebiegać droga, jest odpowiedzialne za przygotowanie całej dokumentacji obejmującej m.in. projekt inwestycji, studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko. Racibórz ma też doprowadzić do uzyskania niezbędnych zezwoleń na realizację tego przedsięwzięcia – przypomina Mirosław Lenk, prezydent Raciborza.


Konsultacje dotyczyć będą odcinka drogi biegnącego w granicach administracyjnych gminy Racibórz. Konsultacje społeczne pozostałych odcinków drogi odbywać się będą w miejscach i czasie wyznaczonym przez samorządy gmin, przez teren których przebiegać będzie projektowana droga.


Pierwsze ze spotkań w ramach konsultacji odbyło się 17 marca. Wzięli w nim udział przedstawiciele gmin, po terenie których przebiegać będzie przyszła droga oraz przedstawiciele właścicieli infrastruktury technicznej. Zasadniczym przedmiotem spotkania było omówienie ewentualnych kolizji przebiegu przyszłej drogi z istniejącymi i projektowanymi sieciami infrastruktury technicznej.


Inne z tej kategorii
Zabrze: Otwarcie DTŚ przed weekendem?
Rozlewająca się Warszawa. Czy ktoś nad tym panuje?
Warszawa: Targowa jednak dla pieszych. Brukarze... rozpędzili się
Schody na drodze, czyli rowerowa Polska powiatowa
Dolnośląskie: Oława jednak zyska obwodnicę?
Znieśmy regulacje zamiast je piętrzyć, a ujarzmimy przestrzeń
Zdaniem eksperta: Latawiec krytycznie o nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych
Rozpoczął się proces o zmowy przetargowe
Wrocławski parking za 6 złotych
Nowe centrum Warszawy – mniej samochodów i krawężników

Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz


© 2011 Rynek infrastruktury