logo

PEP zleca prace przy FW Gawłowice i Rajgród

Polish Energy Partners poinformowała, że zależne od niej spółki zleciły na potrzeby budowy farm wiatrowych realizację robót montażowo-elektroenergetycznych oraz budowlanych.

Należące do grupy PEP spółki: Farma Wiatrowa 1 oraz Farma Wiatrowa 6 zawarły umowy z konsorcjum Electrum oraz Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Mega-Pol. Umowy dotyczą realizacji przez kontrahentów robót montażowo-elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej Gawłowice wraz z siecią kablową SN i światłowodową dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Gawłowice podobnego zakresu prace dla potrzeb stacji abonenckiej Rajgród i Farmy Wiatrowej Rajgród.


Wartość umowy podpisanej przez FW 1 to 15 mln 150 tys. zł, a przez FW 6 18 mln 700 tys. zł. Jak informuje PEP, łączna kwota kar umownych potencjalnie należna od kontrahentów na podstawie każdej z umów nie może przekroczyć 30 proc. wartości brutto każdej umowy.

 


Inne z tej kategorii
CJR wybuduje farmę wiatrową Lotnisko za 169 mln zł
Tauron: 295 mln zł na OZE i infrastrukturę energetyczną
Energoinstal: Prace przy farmie wiatrowej za 13,6 mln zł
Biogazownia – czy to się opłaca?
Łódzkie: Przetarg na budowę farmy wiatrowej
Ekolodzy składają skargę do KE na współspalanie węgla z biomasą
Lubelskie: Powstanie farma fotowoltaiczna
Farma wiatrowa Lotnisko: SGS będzie nadzorować budowę
Program Gekon: 100 mln zł na innowacje ekologiczne
Podlaskie: 8 mln zł dofinansowania na kolektory słoneczne

Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz


© 2011 Rynek infrastruktury