Partnerzy serwisu:

Polska uniknie kary KE za brak uchwalonego prawa morskiego?

sg 30.11.2011

 Polska uniknie kary KE za brak uchwalonego prawa morskiego?
Fot. schick, morguefile.com
KE zgodnie z procedurami najpierw wysłała Polsce ponaglenie. Następnym krokiem będzie skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. - Obecnie trwają końcowe prace nad ustaleniem tekstu projektu ustawy. Mamy nadzieję że w pierwszej dekadzie grudnia tekst projektu będzie mógł być przedstawiony pod obrady Komitetu Rady Ministrów, co pozwoli przesłać dalej projekt ustawy do procedowania przez Sejm – powiedział Rynkowi Infrastruktury Cezary Łuczywek, radca ministra w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

- 26 lipca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. Założenia te stały się podstawą do opracowania przez Rządowe Centrum Legislacji ustawy wdrażającej postanowienia Dyrektywy 2009/18, ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego do polskiego systemu prawnego – wyjaśnia Cezary Łuczywek.

Ustawa o PKBWM będzie odzwierciedlać postanowienia zawarte w wspomnianej dyrektywie oraz w Kodeksie badania wypadków morskich (CIC), wydanym przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) – informuje Cezary Łuczywek. - Powołany zostanie nowy niezależny, działający przy ministrze właściwym do spraw gospodarki morskiej organ o nazwie Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich. Będzie dysponował kompetencjami przewidzianymi i ustalonymi w dyrektywie – dodaje.

Dyrektywa dotycząca jako jedna z ośmiu z tzw. trzeciego pakietu morskiego jest ostatnią, która nie została jeszcze implementowana do polskiego prawodawstwa. Wchodzi ona w skład tzw. pakietu morskiego. Poza nią pakiet zawiera 7 innych aktów prawnych regulujących kwestie wzmocnienia kontroli stanu technicznego statków, zasad odpowiedzialności prawnej w przypadku wypadków, praw pasażerów transportu morskiego. Do pakietu dołączona jest statków, które ze względu na zły stan techniczny maja zakaz wpływania na wody obszaru UE.
 


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony