Partnerzy serwisu:

330 mln zł na poprawę stanu dróg krajowych

inf. pras. 09.10.2018

330 mln zł na poprawę stanu dróg krajowych
fot. GDDKiA
Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 19 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 330 mln zł. Są to zadania związane z przebudową, rozbudową i budową dróg krajowych, w tym obwodnic, rozbudową mostów oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej.
Zatwierdzone zadania będą realizowane w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim i małopolskim.

Zachodniopomorskie

Trzy z zatwierdzonych zadań są zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim.

Pierwszym jest budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31. Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Gryfina w przekroju 1x2, budowę ekranów akustycznych, oświetlenia w rejonie skrzyżowań z drogami poprzecznymi oraz obiektów inżynierskich. Realizacja jest przewidziana na lata 2022-2025.

Drugie to budowa drogi krajowej nr 31, odcinek w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) – Gryfino. Zadanie obejmuje m.in. budowę nowo projektowanego odcinka drogi krajowej nr 31 w przekroju 1x2 o długości 9,6 km, przebudowę węzła Radziszewo (A6/DK-31), przebudowę czterech wiaduktów, budowę oświetlenia.

Obecny przebieg DK-31 uniemożliwia poprawę parametrów technicznych. Budowa DK-31 w nowym przebiegu jest rozwiązaniem gwarantującym trwałą poprawę warunków komunikacyjnych. Jest to zadanie powiązane z budową obwodnicy Gryfina. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2026.

Trzecie to budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowości Wapnica. Inwestycja obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w centrum Wapnicy, na którym koncentruje się duży ruch pieszych. Realizacja nastąpi jeszcze w tym roku.

Lubuskie

W województwie lubuskim zrealizowane będzie jedno z zatwierdzonych zadań. Przewiduje ono rozbudowę drogi krajowej nr 22 w miejscowości Krzeszyce w ramach zadania „Roboty budowlane na moście drogowym nad rz. Postomią”. Inwestycja polega na zwiększeniu nośności mostu (w km 29+374) przez rzekę Postomię w Krzeszycach do kl. A (wg PN-85/S-10030) i poszerzeniu obiektu. Realizacja jest przewidziana na lata 2018-2019.

Wielkopolskie

Kolejne trzy inwestycje są zlokalizowane w województwie wielkopolskim.

Pierwszym jest przebudowa drogi krajowej nr 11 w Pile. Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 11 o długości 1,16 km (od km 181+987 do km 183+148). Jego celem jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 KN/oś, budowa ronda na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Popiełuszki oraz budowa pasa dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu ul. Niemcewicza i al. Niepodległości. Projekt ma zostać zrealizowany w latach 2018-2019.

Druga inwestycja dotyczy budowy sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Płytnica, Dobrzyca i Gościejewo, w ciągu drogi krajowej nr 11. Planowany zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę 3 kompletów sygnalizacji świetlnych z akomodacją w ciągu drogi krajowej nr 11 (w km: 164+2017 - Płytnica, 174+404 - Dobrzyca, 231+630 –Gościejewo). Realizacja przypada na bieżący rok.

Ostatnie zadanie w województwie wielkopolskim to rozbudowa wiaduktu nad ul. Piaski w Swarzędzu w ciągu drogi krajowej nr 92. Projekt obejmuje rozbudowę wiaduktu (od km 191+918 do km 192+018) i dostosowanie obiektu do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A (wg PN-85/S-10030). Realizacja będzie prowadzona w latach 2021-2022.

Dolnośląskie

W województwie dolnośląskim przewidziano trzy następne inwestycje.

Pierwsza z nich to rozbudowa łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4. Zadanie obejmuje rozbudowę łącznicy węzła Brzezimierz w ciągu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 396 (w km 164+674) oraz łącznicy węzła Wrocław Wschód w ciągu A4 z drogą wojewódzką nr 395 (w km 178+849). W ramach inwestycji zostaną zamontowane także tablice zmiennej treści. Realizacja projektu nastąpi w latach 2020-2021.

Drugie przedsięwzięcie to budowa sygnalizacji dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 36 w Lubinie. Inwestycja obejmuje budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (w km 16+613), skoordynowanej z sygnalizacją na skrzyżowaniu DK-3 i DK-36 (w km 16+794). Realizacja w 2018 roku.

Trzecie zadanie to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK-12 w Dankowicach (aneks). Inwestycja polega na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym w ciągu drogi krajowej nr 12 (od km 111+453 do km 111+609). Realizacja w 2019 roku.

Mazowieckie

Kolejne trzy zadania są zlokalizowane w województwie mazowieckim.

Dwa pierwsze dotyczą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i będą realizowane jeszcze w 2018 roku. Oba dotyczą DK-62. Pierwsze jest zlokalizowane w Ludwinowie a drugie w Gwizdałach.

Trzecie zatwierdzone zadanie w województwie mazowieckim to budowa kładki pieszo-rowerowej na DK-62 w Węgrowie. Inwestycja polega na budowie kładki pieszo-rowerowej po lewej stronie DK-62 (w km 291+455). Realizacja jeszcze w tym roku.

Łódzkie

Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło także jedno przedsięwzięcie w województwie łódzkim. Jest to budowa obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych nr 42 i 91. Zakres prac przewiduje budowę drogi klasy GP o długości 11,2 km, przekroju 1x2 i nośności 115 kN/oś. Zadanie obejmuje budowę dróg dla obsługi przyległego terenu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu, elementów systemu odwodnienia i systemu ochrony środowiska, obiektów inżynierskich. Inwestycja znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) w ramach limitu finansowego 135 mld zł. Realizacja w systemie „projektuj i buduj” jest planowana w latach 2022-2025.

Małopolskie

Ostatnie pięć projektów będzie realizowanych w województwie małopolskim.

Pierwsze trzy dotyczą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych nr 75 oraz 94 i zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku. Są one zlokalizowane w miejscowościach Frycowa, Łabowa, Nowa Wieś, Tymowa, Jurków, Czchów oraz Ładna i będą zrealizowane jeszcze w tym roku. Łączna długość modernizowanej trasy to ok. 4,5 km.

Pozostałe dwie inwestycje to budowa zatoki autobusowej w ciągu DK-73 w miejscowości Żelazówka oraz budowa sygnalizacji świetlnej na DK-47 w Szaflarach. Pierwsze z nich będzie realizowane w 2018 roku, a drugie w 2019 roku.
 
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony