Partner serwisu

Bentley nagrodzi cyfrowe innowacje w infrastrukturze. Można składać wnioski

inf. pras. 09.04.2021

Bentley nagrodzi cyfrowe innowacje w infrastrukturze. Można składać wnioski
fot. mat. pras.
Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury, rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Going Digital Awards in Infrastructure 2021. Nagrody w ramach tego konkursu, wcześniej znanego jako Year in Infrastructure Awards, są przyznawane przez niezależne jury światowych ekspertów branżowych i wyróżniają projekty infrastrukturalne wykorzystujące cyfrowe innowacje, które usprawniają realizację projektów i/lub zwiększają wydajność majątku trwałego. Termin składania zgłoszeń upływa 21 maja 2021 r.
Konkurs Going Digital stanowi integralną część dorocznej konferencji Year in Infrastructure firmy Bentley. Konferencja gromadzi specjalistów ds. infrastruktury i liderów branży z całego świata, umożliwiając dzielenie się najlepszymi praktykami i poznawanie najnowszych osiągnięć technologicznych, które poprawią realizację projektów infrastrukturalnych i wydajność majątku trwałego. Zwycięzców poznamy podczas ceremonii wręczenia nagród, będącej zwieńczeniem konferencji.

Użytkownicy oprogramowania firmy Bentley są zaproszeni do zgłaszania swoich projektów do konkursu Going Digital Awards, niezależnie od etapu na jakim znajduje się obecnie projekt — może być to projekt w fazie wstępnej/koncepcyjnej, projektowania, budowy lub eksploatacji. Trzej finaliści wybrani w każdej kategorii uzyskają możliwość prezentacji swoich projektów przed jurorami, liderami branży i przedstawicielami mediów z całego świata.
Każdy projekt nominowany do konkursu zyskuje uznanie w globalnej społeczności zajmującej się infrastrukturą. W ramach konkursu Going Digital Awards uczestnicy:
• Zdobywają uznanie na całym świecie dzięki publikacji opisów ich projektów infrastrukturalnych w katalogu Infrastructure Yearbook firmy Bentley, który jest udostępniany mediom, instytucjom rządowym i influencerom branżowym na całym świecie. Wszystkie zwycięskie i finałowe projekty są również prezentowane na stronie bentley.com.

• Zwiększają swoją konkurencyjność, demonstrując obecnym i potencjalnym klientom korzyści jakie mogą odnieść dzięki wykorzystaniu cyfrowych innowacji.

• Zdobywają uwagę światowych mediów i uzyskują wsparcie od zespołu firmy Bentley w zakresie marketingu i promowania swoich projektów w mediach.

W konkursie Going Digital Awards 2021 zostaną wyróżnione wybitne osiągnięcia w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych i majątku trwałego w następujących kategoriach:
• Mosty
• Budynki i zespoły budynków
• Cyfrowe miasta
• Budownictwo cyfrowe
• Inżynieria geotechniczna
• Zagospodarowanie terenu
• Produkcja
• Górnictwo i inżynieria morska
• Energetyka
• Zarządzanie informacją o realizacji projektu (Project Delivery Information Management)
• Kolej
• Modelowanie rzeczywistości
• Drogi i autostrady
• Wydajność drogowego i kolejowego majątku trwałego
• Inżynieria budowlana
• Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i dostawcy mediów
• Wydajność majątku trwałego infrastruktury sieciowej i przemysłowej
• Zakłady uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków
• Systemy wodociągowe, kanalizacyjne i burzowe

Ponadto projekty, które odzwierciedlają misję firmy Bentley polegającą na rozwijaniu infrastruktury, ale wykraczają poza węższy zakres poszczególnych kategorii, mogą być brane pod uwagę w konkursie Founders 'Awards (wcześniej znanym jako Special Recognition Awards), w tym między innymi:

• Postępy w wykorzystaniu cyfrowych bliźniaków w realizacji projektów (Project Digital Twins) dla projektu wykorzystującego cyfrowego bliźniaka w celu uzyskania przydatnych informacji, takich jak zrozumienie wpływu zmian i alternatyw projektowych lub wskazanie problemów z jakością danych projektu, w celu zapewnienia efektywniejszej współpracy z rozszerzonym zespołem projektowym lub modelowania wydajności projektu i jego budowy.

• Postępy w wykorzystaniu cyfrowych bliźniaków w zapewnieniu wydajności majątku trwałego (Performance Digital Twins) dla projektu obejmującego działający zasób infrastruktury, który wykorzystuje cyfrowego bliźniaka do uzyskania przydatnych informacji umożliwiających zwiększenie wydajności w obszarach takich jak przepustowość, bezpieczeństwo, zgodność lub konserwacja, w celu oceny względnego wpływu różnych strategii operacyjnych, przeprowadzenie szkolenia personelu operacyjnego lub wsparcie zdalnej obsługi majątku trwałego.

• Postępy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i wytrzymałości dla projektu, który wykorzystuje technologię cyfrową w projektowaniu lub eksploatacji infrastrukturalnego majątku trwałego w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonego rozwoju (mniejszej emisji CO2, lepszym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, mniejszym negatywnym wpływie na środowisko), wyższej wytrzymałości (możliwości przetrwania katastrof naturalnych lub spowodowanych przez człowieka i powrotu do stanu poprzedniego, zdolności adaptacji do zmieniających się warunków), zapewnienia korzyści społecznych (w tym zdrowia i bezpieczeństwa oraz korzyści dla społeczności) lub poprawy zarządzania (ułatwienie i promowanie przejrzystości sprawozdawczości, zgodności, kodeksów postępowania i zarządzania ryzykiem).
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony