Partner serwisu

Bentley Systems. Nowe możliwości w zarządzaniu budową w oparciu o SYNCHRO

inf. pras. 18.11.2022

Bentley Systems. Nowe możliwości w zarządzaniu budową w oparciu o SYNCHRO
fot. mat. pras.
Bentley Systems rozszerza rozwiązania do zarządzania budową o ulepszenia SYNCHRO 4D oraz nowe aplikacje SYNCHRO Cost i SYNCHRO Perform. Nowe usprawnienia wraz z rozszerzeniem portfolio umożliwiają firmom budowlanym przekształcenie sposobu planowania i realizacji projektów oraz zarządzania nimi.
– SYNCHRO wspomaga dostęp do danych projektowych w firmie The Lane Construction Corporation. Nasi kierownicy budowy i menedżerowie, a także kadra zarządzająca, mają teraz natychmiastowy dostęp do kluczowych dla działalności informacji za pośrednictwem SYNCHRO – powiedział Andy Kaiyala, były Vice President Of Bid Development w firmie The Lane Construction Corporation. – Dostęp do tych informacji usprawnia podejmowanie trafnych decyzji. Nasza branża była do tej pory zbyt zależna od archaicznych raportów i analiz. Czas zacząć patrzeć w przyszłość i planować z myślą o sukcesie. SYNCHRO pomaga nam w sporządzeniu niezawodnego planu.

SYNCHRO 4D zapewnia zaawansowane tworzenie modeli 4D/5D za pomocą najnowocześniejszych narzędzi do dzielenia modeli w celu umożliwienia kształtowania elementów budowlanych, przypisywania atrybutów konstrukcyjnych do modelu, modelowania rzeczywistości mieszanej i pozycjonowania geometrii budowlanej. Pozwala także na sieciowy i mobilny dostępu umożliwiający usprawnienie współpracy w zespole, aktualizacje statusu oraz raportowanie postępów w terenie.

Nowa aplikacja SYNCHRO Cost pomaga zespołom projektowym w zarządzaniu budżetami i śledzeniu postępów finansowych podczas realizacji kontraktu, uwzględniając rejestrowanie wielu umów budowlanych, śledzenie aplikacji płatniczych i zarządzanie zleceniami zmian, dzięki czemu można zminimalizować ryzyko finansowe i zmaksymalizować rentowność projektu. SYNCHRO Perform umożliwia zarządzanie wydajnością budowy, włączając w to rejestrowanie codziennych postępów, dzienników, nieplanowanych zdarzeń, czasu pracy, zgłoszeń i szacowanych kosztów w celu zapewnienia najkrótszych cyklów w zakresie informacji zwrotnych o projekcie oraz informacji o produktywności.

Firmy budowlane dążą do realizacji bardziej złożonych projektów, uzupełniania braków w zasobach, radzenia sobie z zakłóceniami w łańcuchach dostaw oraz rozwiązywania problemów z przejrzystością danych przy jednoczesnym pozyskiwaniu nowych kontraktów, zarządzaniu ryzykiem i zapewnianiu rentowności. Usprawnienia SYNCHRO w zakresie wykorzystywania modeli 4D/5D wraz z dostępem do sieci umożliwiającym współpracę w zespole, zarządzaniem wydajnością w celu śledzenia postępów i raportowania, a także zarządzaniem kosztami w celu minimalizacji ryzyka oraz maksymalizacji zysków, odmieni sposób planowania i realizacji projektów — cyfrowe procesy pracy stanowią odpowiedź na wyzwania branży.

Czołowe firmy budowlane wykorzystują modele 4D do tworzenia i optymalizowania harmonogramów oraz przekazywania informacji o kolejnych etapach projektów w środowisku wirtualnym. Cyfrowe próby są kluczowym elementem procesu planowania zapewniającym optymalizację zasobów, ograniczenie konieczności przeróbek i zwiększenie bezpieczeństwa. Dzięki ulepszeniom SYNCHRO 4D większa liczba interesariuszy projektu może uzyskać dostęp do modelu 4D i poznać jego wartość. Nowe funkcje usprawniają komunikację oraz koordynację zoptymalizowanymi planami, umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym i zbieranie danych w terenie na podstawie modelu w celu zapewnienia właściwego przebiegu projektów.

– Zespoły budowlane muszą mieć pewną kontrolę zarówno nad harmonogramem, jak i kosztami projektów – powiedział Rich Humphrey, Vice President of Construction w firmie Bentley Systems. – Nowe aplikacje SYNCHRO Cost i SYNCHRO Perform rozszerzają wiodącą w branży ofertę rozwiązań SYNCHRO, obejmujących planowanie projektów i zarządzanie nimi, o nowe możliwości pomagające wykonawcom w kontrolowaniu budżetu i skutecznym łączeniu planowania ze śledzeniem kosztów oraz harmonogramu. Czas to pieniądz — chcemy umożliwić zespołom projektowym zaoszczędzenie obu tych zasobów dzięki SYNCHRO.

SYNCHRO Cost współpracuje z opartymi na modelu 3D przedmiarami z SYNCHRO 4D, które obejmują dzielenie modeli w celu wygenerowania elementów konstrukcyjnych wraz ze strukturą podziału pracy (WBS) oraz kodami kosztów, aby umożliwić szybkie i dokładne szacowanie kosztów. Co więcej, aplikacja SYNCHRO Cost umożliwia zarządzanie zmianami w umowach i upraszczanie wniosków o płatność, śledząc pozycje i procentowe wykonanie w odniesieniu do harmonogramu wartości.

SYNCHRO Cost korzysta z danych dotyczących wydajności z aplikacji SYNCHRO Perform, aby zespoły mogły wykorzystywać dane dotyczące wydajności w terenie i zarządzać nimi w celu uzyskania dokładnego obrazu rzeczywistych kosztów w porównaniu z planowanymi oraz pierwotnym harmonogramem, zapewniając pełny wgląd w przebieg projektu. Te cyfrowe procesy pracy gwarantują lepsze połączenie między biurem a placem budowy dzięki informacjom w czasie rzeczywistym. Uzupełnianie umów i zleceń zmian za pomocą dokumentów ewidencyjnych oraz obrazów może okazać się bezcenne w celu uniknięcia sporów dotyczących umów.

Dzięki codziennemu, klarownemu wglądowi w gospodarowanie zasobami w terenie, obejmującemu personel, podwykonawców i sprzęt, aplikacja SYNCHRO Perform uzupełnia luki pomiędzy cyklami raportów finansowych na koniec miesiąca. W sytuacjach, gdy kierownictwo projektu jest potencjalnie w niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji z powodu opóźnień w rejestrowaniu postępów i błędów we wprowadzaniu danych, system SYNCHRO Perform zapewnia aktualne źródło prawdziwych danych i wskaźników w zakresie zarządzania wydajnością, dzięki czemu kierownictwo projektu zna stan każdego projektu. Funkcje specyficzne dla budownictwa pozwalają rejestrować dzienne ilości materiałów, dzienniki, nieplanowane zdarzenia, czas pracy, zgłoszenia i szacowane koszty od personelu w terenie, zapewniając kierownictwu terminowe dane potrzebne do podejmowania świadomych decyzji.

Oprogramowanie SYNCHRO wspomaga cały cykl życia projektów w zakresie ciężkiego budownictwa lądowego, wspierając cyfryzację firm dzięki wglądowi w wydajność, produktywność i budżety projektów w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie bardziej świadomych decyzji na podstawie danych. Zespoły projektowe są zawsze na bieżąco i mogą współpracować dzięki prostym interfejsom mobilnym oraz sieciowym przeznaczonym dla procesów pracy łączących biuro z terenem.

PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony