Partner serwisu

Bez ofert na projekt drogi między Kalwarią Zebrzydowską a Głogoczowem

Przemysław Farsewicz 09.12.2021

Bez ofert na projekt drogi między Kalwarią Zebrzydowską a Głogoczowem
fot. GDDKiA
Fiaskiem zakończył się przetarg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Poszukiwany był projektant, który miał opracować warianty połączeń drogowych od drogi krajowej nr 52 pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Głogoczowem do obwodnicy Skawiny w ramach studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego.
Opracowanie, które chce zlecić Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ma na celu przedstawienie wariantów połączeń drogowych od drogi krajowej nr 52 (planowanej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej) pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Głogoczowem do obwodnicy Skawiny. Nowa trasa ma mieć klasę drogi głównej lub przyspieszonej, która będzie stanowiła łącznik pomiędzy DK 44 (Kraków – Oświęcim) a DK 52 (Kraków – Bielsko-Biała).

Drogowcy na opracowanie dokumentacji przygotowali 600 tys. zł. Problemem okazał się jednak brak chętnych do przygotowania wariantów. W przetargu nie wpłynęła ani jedna oferta, w związku z czym zamawiający unieważnił postępowanie. Zdaniem drogowców, droga ta, powinna ułatwić poruszanie się mieszkańcom Małopolski w kierunku północ-południe – szczególnie w kierunku Krakowa oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice.

Nowa droga stanowiłaby alternatywę dla istniejącej zakopianki, w tym także dla ruchu tranzytowego i dostępu do autostrady A4 poprzez DK44 poprzez węzeł drogowy Kraków-Skawina. Planowana w przyszłości droga pozwoliłaby również wyeliminować ruch przelotowy z istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 953 pomiędzy Rzozowem i Kalwarią Zebrzydowską.

Wykonawca miałby opracować wielowymiarową analizę funkcjonalno-ruchowo-techniczną wariantów nowego przebiegu drogi wojewódzkiej oraz zbadać zasadność inwestycji w połączeniu z układem drogowym istniejącym i projektowanym. Projektant musi uwzględnić chociażby takie inwestycje jak Beskidzka Droga Integracyjna, obwodnica Sułkowic, nowa Zakopianka, kontynuowana obwodnica Skawiny, planowana rozbudowa autostrady A4 o trzeci pas ruchu na odcinku Balice – Opatkowice.

Studium powinno określić lokalizację możliwych korytarzy dla przeprowadzenia trasy z uwzględnieniem środowiskowych, funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych uwarunkowań. Następnie dokonać kompleksowej oceny oraz zbadać negatywne oddziaływania poszczególnych wariantów na środowisko i oszacować koszty inwestycyjne.

W zakresie opracowania przeanalizowane zostanie połączenie planowanej drogi z projektowanymi węzłami drogowymi BDI na odcinku Kalwaria Zebrzydowska - Głogoczów do DW 953 w miejscu włączenia obwodnicy Skawiny lub wcześniejszym możliwym do rozbudowy istniejącej drogi wraz z jego rozwiązaniem projektowym.

Drogowcy chcą, aby nowa droga spełniała parametry klasy G lub GP z przekrojem jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu. Jezdnia ma mieć szerokość 7 m. Po obu stronach mają zostać zaprojektowane pobocza o szerokości 1,25 m. Rodzaje i formy skrzyżowań z innymi drogami mają zostać zaproponowane przez projektanta. Nawierzchnia ma zostać zaprojektowana do dopuszczalnego nacisku 115 kN/oś. Projektant miałby 12 miesięcy na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego budowy połączenia drogowego DK 52 z DW 953 w rejonie Skawiny.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Polskie drogi w budowie
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony