Partner serwisu

Bezpieczna budowa i bezpieczne utrzymanie dróg

ep. 22.02.2022

Bezpieczna budowa i bezpieczne utrzymanie dróg
fot. Pixabay
Współpraca wykonawców i inwestora dotycząca bezpiecznego prowadzenia prac nie powinna się kończyć na budowie drogi. Wspólnymi działaniami należy objąć także zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie prac utrzymaniowych. Z takim wnioskiem wystąpił inwestor drogowy na forum Porozumienia na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie.
GDDKiA, która współpracuje z wykonawcami zrzeszonymi w Porozumieniu na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie od czerwca 2020 r. Podczas ubiegłotygodniowego spotkania ze stowarzyszonymi firmami, drogowy inwestor wyszedł z inicjatywą poszerzenia zakresu współpracy o bezpieczeństwo podczas prac utrzymaniowych na drogach. W tym przypadku dbałość o standardy BHP jest tym ważniejsza, że mowa o robotach wykonywanych zwykle pod ruchem.

Uwaga na prace pod ruchem

– Słuszność naszej inicjatywy potwierdzają niestety statystyki zdarzeń z udziałem realizujących je służb. Dynamicznie rozwijająca się sieć dróg szybkiego ruchu generuje potrzebę wspólnych, skoordynowanych działań wielu podmiotów. Musimy zaangażować nasze organizacje, wypracować standardy wymagań i egzekwować je podczas wykonywania zadań. Na pierwszym miejscu zawsze jest bezpieczeństwo ludzi, a zamawiającym i wykonawcom musi na tym aspekcie tak samo zależeć – powiedział Tomasz Żuchowski, pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestor wskazał na konieczność dbania o standardy w zakresie higieny pracy, ale i właściwego oznakowania prowadzonych robót. Potrzebna też jest świadomość kierowców dotycząca stosowania się do zasad związanych z prowadzonymi pracami.

Nad czym pracują

GDDKiA poinformowała, że trwają prace nad aktualizacją zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2020 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. Dostrzeżono m.in. koniczność ich uzupełnienia o wzorcowe schematy oznakowania dla wykonywania przeglądów gwarancyjnych. Uzupełnienia, zdaniem inwestora, wymagają również wzorcowe schematy oznakowania dla wykonywania krótkich prac interwencyjnych trwających do ok. pół godziny.

Uszczegółowione mają być także wytyczne w zakresie sytuowania mobilnych poduszek zderzeniowych.

GDDKiA chce wzmocnić nadzór nad czasowymi organizacjami ruchu i zapowiada dodatkowe objazdy własne, a także szerszą współpracę z Policja w zakresie patrolowania odcinków gdzie trwają prace utrzymaniowe i remontowe.

Możliwości poprawy bezpieczeństwa GDDKiA upatruje także w lepszym oznakowaniu. – Zależy nam na tym, aby oznakowanie dróg było jednolite, intuicyjne i w pełni czytelne dla kierowców – deklaruje. Chodzi m.in. o ograniczenie komunikatów adresowanych do kierowców do tych, które rzeczywiście są niezbędne. W tych aspektach dyskusje i prace toczą się w ramach Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego zainicjowanego jesienią ub. roku.

Nowa prezydencja

Zrzeszające generalnych wykonawców Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie działa od 2010 r. Obecnie tworzy go 15 firm, którym zależy na ograniczeniu liczy wypadków na budowach i zapobieganiu im.

Prezydent Porozumienia wybierany jest na dwuletnią kadencję spośród szefów firm tworzących tę inicjatywę. Obecnie przywództwo przejęła firma Porr.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony