Partner serwisu

Bliżej do przyjęcia nowego PBDK. Gdzie ryzyko konfliktów?

Daniel Radomski 06.07.2022

Bliżej do przyjęcia nowego PBDK. Gdzie ryzyko konfliktów?
fot. Google Maps
Trwają konsultacje społeczne w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) oraz projektu Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku. Przedstawione do konsultacji opracowanie wskazuje m.in. na potencjalne konflikty wiążące się z planowanymi inwestycjami. Wśród nich szczególną uwagę zwraca S8 Kłodzko – Boboszów oraz S16 Ełk – Białystok. Czy ten drugi przypadek grozi „drugą Rospudą”?
RPBDK 2030 został ogłoszony w sierpniu ubiegłego roku i był aktualizowany w listopadzie, ale w dokumencie brakowało części związanej ze strategiczną oceną odziaływania na środowisko nowego PBDK. Bez tej części Rada Ministrów nie może uchwalić Programu. Z kolei do czasu uchwalenia programu, wszelkie nowe inwestycje ujęte w projektowanym programie nie mogą mieć przyznanego finansowania. Z tego względu przetarg na Zachodnią Obwodnicę Szczecina ogłoszono tylko w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Również w przypadku poszerzenia autostrady A2 na odcinku Łódź – Warszawa zapowiedziano realizację najpierw samego projektu. Podobny los może spotkać także północną wylotówkę z Warszawy na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej, gdzie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zapowiedziano na dobiegający końca drugi kwartał 2022 roku.

Analiza przedstawiona do konsultacji zawiera ogólną ocenę w zakresie potencjalnych konfliktów planowanych inwestycji drogowych z formami ochrony przyrody. Uwzględniono skumulowane odziaływanie na środowisko spowodowane budową nowych dróg szybkiego ruchu, nowych obwodnic, realizacją planu wzmocnienia krajowej sieci drogowej, a także realizacją nowych linii kolejowych planowanych przez CPK.

Kontrowersyjne projekty

Spośród wszystkich analizowanych inwestycji, autorzy SOOŚ w sposób szczególny wielokrotnie zwracają uwagę i ostrzegają przed realizacją dwóch inwestycji: S16 Ełk – Białystok oraz S8 Kłodzko – Boboszów.
W zakresie przygranicznego odcinka drogi S8 zwrócono uwagę, że realizacja tego odcinka nie ma uzasadnienia w aktualnym i prognozowanym natężeniu ruchu drogowego, zaś po stronie czeskiej, od Boboszowa nie ma istniejących ani planowanych dróg ekspresowych. Obecnie w trakcie realizacji jest budowa autostrady w stronę Lubawki (Kralovec w Czechach), więc w transporcie międzynarodowym to droga S3 stanie się preferowanym połączeniem komunikacyjnym.

Główny zarzut wobec S16 to znaczący negatywny wpływ budowy drogi na funkcjonowanie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz brak propozycji wariantów omijających teren parku. Może to prowadzić do szczególnie silnych konfliktów społecznych i prawnych oraz uniemożliwić na wiele lat realizację tej inwestycji drogowej. Wskazano na podobieństwo problemu przecięcia Biebrzańskiego Parku Narodowego do sytuacji kolizji obwodnicy Augustowa z doliną Rospudy.

Druga Rospuda?

Realizacja S16 między Ełkiem/Raczkami a Knyszynem jest pierwszym tak silnym konfliktem z obszarem Natura 2000 od czasu protestów w Dolinie Rospudy. Możliwe ze po raz pierwszy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska skorzysta z prawa do odmowy wydania decyzji środowiskowej. DK-8 na odcinku Korycin – Augustów posiada DŚU na rozbudowę do przekroju 2+1, ale realizowane obwodnice Sztabina i Suchowoli mają mieć przekrój 1x2 jako jedna jezdnia przyszłej drogi S 2x2. Podobne zapisy zawarto w umowie na opracowanie koncepcji programowej dla obwodnicy Białobrzegów.

Patrząc na prognozowane natężenie ruchu, niezależnie od wariantu uzasadnienie dla przekroju S 2x2 kończy się w Knyszynie. Obie drogi, zarówno DK-8 przez Sztabin, jak i DK-65 przez Osowiec nie osiągają w prognozach ruchu natężenia uzasadniającego tam budowę dwujezdniowej drogi szybkiego ruchu. W tej sytuacji najlepszym wyjściem byłby powrót do przekroju 2+1 na DK-8 oraz doprowadzenie DK-65 do standardu (poza parkiem narodowym) GP 1x2 lub 2+1, zaś przez park G/GP 1x2 z ograniczeniem prędkości do 80km/h i odcinkowym pomiarem prędkości. W samym parku w ramach budowy Rail Baltica zlikwidowane zostaną przejazdy kolejowo-drogowe oraz powstaną wiadukty, na co wydano już niezbędne zgody środowiskowe. Obiekty te będą w zupełności wystarczające na prognozowany tam ruch drogowy. Odcinek DK-65 poza parkiem narodowym wystarczyłoby zmodernizować w zakresie budowy obwodnic oraz ewentualnie zwiększyć możliwość wyprzedzania poprzez realizację w przekroju 2+1.

Kiedy przyjmie rząd?

Aktualnie deklarowany przez rząd termin przyjęcia RPBDK 2030 to czwarty kwartał 2022 roku. Wtedy – według założeń ministerstwa – ruszą przetargi zapisane w nowym programie a zaplanowane do ogłoszenia w tym roku.

Konsultacje owego PBDK potrwają do 11 lipca.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony