Partnerzy serwisu:

Bliżej wschodniej obwodnicy Kielc

Przemysław Farsewicz 31.12.2020

Bliżej wschodniej obwodnicy Kielc
fot. Google Maps
Gmina Kielce wraz z województwem świętokrzyskim wspólnie dążą do opracowania dokumentacji projektowej dla wschodniej obwodnicy miasta. Budowa kilkunastu kilometrów dwupasmowej trasy ma kosztować aż pół miliarda złotych.
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach rozpisał przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc w ciągu DW 763”. Droga ma przebiegać aż przez cztery gminy, a także krzyżować się z drogą krajową nr 74 (na jej odcinku mającym rangę drogi ekspresowej) oraz rozbudowaną ostatnio drogą wojewódzką nr 764 i obwodnicami Sukowa i Daleszyc. Dlatego zadanie podzielono na trzy etapy. Pierwszy z nich zakłada początek traktu w ciągu DK 73 ok. km 17+200 w rejonie rzeki Chodcza a koniec na połączeniu z DW 764. Etap drugi poświęcony jest opracowaniu budowy traktu od DW 764 do nowoprojektowanego węzła na S 74. Ostatni etap to trakt od S74 do włączenia do DK 73. Do zadań wykonawcy będzie polegało także uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wykonanie studium wykonalności dla wybranego wariantu. Planowana obwodnica stanowić będzie kluczowy element węzła komunikacyjnego łączącego drogi: DK73, S7, S74, DW764, DW745, DW763. Umożliwi ona także szybką komunikację pomiędzy północną a południową częścią Kielc.

Droga krajowa nr 73 zaczyna się w Wiśniówce i wiedzie w kierunku Buska, a dalej Tarnowa i Jasła niemal przez samo centrum Kielc. Obwodnica ma więc biec równolegle do prowadzącej przez środek miasta drogi krajowej. Każdej doby miejskim odcinkiem tej trasy przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy pojazdów na dobę. Projektant przedstawi trzy warianty trasy. Wiadomo, że zapisy o możliwej obwodnicy i potencjalnych korytarzach jej przebiegu istnieją w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica i Daleszyce oraz miasta Kielce. Problem stanowić może brak zapisów w planie zagospodarowania gminy Masłów.

Około 14 kilometrów drogi zostanie zaprojektowanych zgodnie ze standardami drogi klasy GP, spełniającej warunki techniczne dla klasy S. Obciążenie nawierzchni założono na poziomie 115 kN/oś. Prędkość projektowa to minimum 60 km/h dla obszaru zabudowanego i minimum 80 km/h poza obszarem zabudowanym. Droga ma mieć po dwie jezdnie w każdą stronę z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy. W skład drogi znajdzie się pas dzielący, pobocze oraz węzły z drogami wyższych klas. Projektant opracuje również budowę ścieżek rowerowych zlokalizowanych poza pasem zieleni w miejscach braku dróg serwisowych. Powinny one, wraz z drogami serwisowymi, zapewniać ciągłość ruchu rowerowego. Do zadań wykonawcy będzie należeć zaprojektowanie budowy obiektów inżynieryjnych, a przede wszystkim budowę węzła jako włączenia obwodnicy do drogi krajowej nr 73.

Koszty stworzenia koncepcji - szacowane na pół miliona złotych - podzieliły między siebie samorządy. Samorząd województwa sfinansuje bowiem 70 proc., a miasto Kielce – 30 proc. W tej sprawie w sierpniu prezydent Kielc Bogdan Wenta i marszałek województwa Andrzej Bętkowski podpisali porozumienie o współpracy przy tworzeniu dokumentacji na potrzeby wschodniej obwodnicy miasta.

Wybór projektanta nastąpi po analizie czterech kryteriów. Oferty sprawdzane będą pod kątem ceny (60 proc.), doświadczenia zawodowego projektanta w specjalności drogowej (20 proc.), okresu dodatkowego okresu gwarancji i rękojmi (10 proc.) oraz doświadczenia zawodowego projektanta w specjalności mostowej (10 proc.). Termin składania ofert ustalono do 27 stycznia 2021 roku. Wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej będzie miał 24 miesiące. Po zapewnieniu finansowania, budowa obwodnicy może się zakończyć w 2026 roku.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony