Partner serwisu

Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]

inf. pras. 29.08.2022

arrow
arrow
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
fot. Budimex
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda nowa droga [ZDJĘCIA]
To jedna z najważniejszych inwestycji Krakowa w ostatnich latach. Trasę Łagiewnicką, bo o niej mowa, na zlecenie miasta wykonał Budimex. Kontrakt kosztował ok. 680 mln zł. 27 sierpnia do użytku oddano 3,5-kilmetrową trasę, z czego większość została poprowadzona w tunelach. Prace budowalne rozpoczęły się w lipcu 2018 i trwały do czerwca 2022 roku.
Umowę ze spółką Trasa Łagiewnicka konsorcjum w składzie Budimex i Ferrovial Construction podpisało 17 marca 2017 roku. Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wybudowanie ciągu komunikacyjnego od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ul. Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Ważną częścią inwestycji było przygotowanie linii tramwajowej, która połączy osiedle Kurdwanów z ulicą Zakopiańską. Inwestor zawarł umowy na finansowanie projektu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Ponad 2 km, czyli większość wybudowanej 3,5 km drogi została poprowadzona w tunelach, z których najdłuższy ma ponad 700 metrów i jest zlokalizowany pomiędzy Sanktuarium Jana Pawła II a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ponadto powstały nowe węzły drogowe, ekrany akustyczne, mosty, kładki, chodniki. Zmieniono też bieg koryta rzeki Wilgi oraz przebieg pobliskiej linii kolejowej Kraków-Skawina. Wzdłuż całej inwestycji zbudowano ścieżki rowerowe, a od ulicy Turowicza do Zakopiańskiej nową linię tramwajową. Nad tunelami, w okolicy ulicy Zbrojarzy, utworzono tereny rekreacyjne, m.in. skatepark, boiska i place zabaw.

Budowa Trasy Łagiewnickiej wymagała kompleksowej przebudowy silnie zurbanizowanego terenu w rejonie ul. Zakopiańskiej. W tym miejscu trasa przecina jedną z głównych arterii wylotowych do Krakowa oraz linię kolejową nr 94. Na obu drogach konieczne było stałe utrzymanie ruchu. Dodatkowo przez ten obszar przepływa także rzeka Wilga. – Roboty prowadzone były wieloetapowo. W pierwszej kolejności wykonywano odcinkowo obiekty niezbędne do przełożenia biegu rzeki do nowego, zmienionego koryta. Wymagało to również budowy tymczasowego toru kolejowego wraz z przeprawą przez rzekę dla pociągów. 
Po „przełożeniu rzeki” możliwa była kontynuacja prac przy odcinkach tuneli drogowych i tramwajowych będących wcześniej w kolizji, a następnie odtworzenie na ich stropie linii kolejowej w docelowym przebiegu – mówi Cezary Łysenko, dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

Prace przy budowie były przerywane przez silne opady deszczu i wylania rzeki Wilgi. – Największe z nich miało miejsce w sierpniu 2021 roku. Wilga wystąpiła z koryta i zalała część placu budowy Trasy Łagiewnickiej, gdy obwałowania rzeki nie były jeszcze ukończone. Po wznowieniu prac udało nam się podwyższyć wał rzeki i wykonać dodatkowe zabezpieczenia, co zminimalizowało ryzyko zalania trasy – dodaje Cezary Łysenko.
W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej powstała też nowa linia tramwajowa o długości ok. 1,7 km. Na odcinku ok. 700 m tramwaje będą przejeżdżać w tunelu. Nowa infrastruktura tramwajowa usprawni system miejskiej komunikacji zbiorowej i poprawi warunki życia mieszkańców południowych dzielnic Krakowa.

– Uważam, że budowa Trasy Łagiewnickiej jest jednym z najbardziej skomplikowanych inżyniersko kontraktów realizowanych przez Budimex. Inwestycja wymagała współdziałania specjalistów wielu branż z zakresu budownictwa. W szczytowym momencie realizacji, na placu budowy działało jednocześnie ok. 450 osób oraz 160 jednostek sprzętowych. Koordynacja takiego zespołu była dużym wyzwaniem – podsumowuje Cezary Łysenko, dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

Realizacja Trasy Łagiewnickiej otwiera drogę do budowy zachodniego odcinka tzw. III obwodnicy Krakowa z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką. Nowy trakt przyczyni się do odciążenia ruchu w rejonie ścisłego centrum Krakowa i usprawni międzydzielnicowy ruch drogowy, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin i poprawę jakości powietrza.

W trakcie realizacji kontraktu zużyto ok. 20 990 000 kg stali zbrojeniowej, ok. 207 500 m3 betonu, wykonano ok. 60 000 m2 ścian szczelinowych i ok. 1340 000 m3 wykopów. Zrealizowano też ok. 570 000 m3 nasypów i zasypek.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Budimex
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony