Partner serwisu

Budimex zakończył większość trudnych kontaktów. Rentowność „relatywnie dobra”

Redakcja 29.10.2019

Budimex zakończył większość trudnych kontaktów. Rentowność „relatywnie dobra”
fot. mat. pras.
Po trzech kwartałach tego roku największa polska grupa budowlana ma portfel zamówień na poziomie 10,7 mld zł. Sprzedaż utrzymała się na poziomie podobnym co w porównywalnym okresie ubiegłego roku, zysk stopniał, a rentowność dla całej grupy wyniosła 4 proc. Budimex zakończył już większość trudnych kontraktów podpisanych kilka lat temu, przyszłość ocenia jako stabilną.
Po 9 miesiącach tego roku sprzedaż w Budimeksie osiągnęła poziom 5,38 mld złotych. Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 4 proc., przy czym w samym trzecim kwartale wyniosła 4,9 proc. To, jak podano w komunikacie wynik zmiany umowy wsparcia strategicznego (redukcja wynagrodzenia z 0,5% do 0,33% przychodów ze sprzedaży) i jednorazowego powiększenia wyniku o 34,8 mln złotych.

 
 
W segmencie budowlanym rentowność zysku brutto wyniosła 2,7 proc. podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku wynosiła 3,8 proc. Dla porównania, w segmencie deweloperskim rentowność zysku brutto była na poziomie 17,3 proc.

Budimex przypomina, że od lipca w segmencie usługowym rozpoczęła się konsolidacja wyników Grupy FBSerwis. W trzecim kwartale FBSerwis osiągnęła 131 mln zł sprzedaży oraz 17 mln zł zysku operacyjnego.

Na koniec września stan gotówki netto Grupy Budimex wyniósł 570 mln zł i był zbliżony do poziomu z końca trzeciego kwartału roku ubiegłego. W trzecim kwartale, pomimo wydatku na zakup FBSerwis, saldo gotówki netto uległo poprawie o 306 mln złotych w porównaniu do stanu z końca drugiego kwartału, choć jak zauważono w komunikacie, gotówka pozostaje pod presją opóźnień po stronie inwestorów w procesie akceptacji i fakturowania.

Segment budowlany

Gdyby spojrzeć na sektor budowlany sprzedaż wzrosła o 1% osiągając dynamikę nieco niższą niż branża. Budimex podkreśla, że koncentruje się na budowie rentownego portfela zamówień. Natomiast znacznie powyżej benchmarku rynkowego ukształtowała się rentowność zysku brutto części budowlanej wyniosła (2,7 proc.).

Portfel zamówień Grupy Budimex utrzymał się na wysokim poziomie 10,7 mld złotych.

Umocniła się pozycja Budimeksu na rynku kolejowym. – Dzięki podpisaniu kolejnego kontraktu kolejowego na linii Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg weszliśmy do grona liderów w tym obszarze – podkreśla spółka w komunikacie. – Atrakcyjnie wyglądają również prace w segmencie hydrotechnicznym, gdzie z sukcesem realizujemy m.in.: zbiornik przeciwpowodziowy w Raciborzu oraz zbiornik poprzemysłowy dla KGHM – dodaje.

W najbliższym czasie spodziewane jest jednak osłabienie tempa kontraktacji w kolejnych kwartałach. Będzie to wynik niedoszacowanych budżetów inwestorskich oraz przeciągających się procesów przetargowych.

Jak widzą przyszłość

– Sytuacja Grupy Budimex jest stabilna, a wysoki poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów i zabezpiecza front prac na najbliższe kilka kwartałów – ocenia Budimex w komunikacie. Spółka podkreśla, że średnia rentowność portfela jest relatywnie dobra, a realizacja większości trudnych kontraktów z obszaru infrastruktury oraz budownictwa ogólnego, podpisanych kilka lat temu, została zakończona. W segmencie energetyki rentowność pozostaje pod presją kontraktów w Turowie oraz Wilnie.

W najbliższym czasie Budimex nie spodziewa się znacznych zmian rentowności portfela – zidentyfikowane straty na projektach w realizacji są już uwzględnione w wynikach. Spółka potwierdziła też, że złożyła już pierwsze roszczenia sądowe o ponadnormatywny wzrost cen na podstawie klauzuli „rebus sic stantibus”.

Jak wygląda rynek

W okresie, za który podano wyniki Budimeksu, produkcja budowlano-montażowa w kraju wzrosła o 9 proc. i osiągnęła osiągając poziom 73 mld złotych. Odnotowano niewielką poprawę rentowności największych podmiotów: wskaźnik rentowności brutto w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 1,4 proc. w porównaniu do -0,4 proc. w pierwszym półroczu 2018 roku. Przy wzroście rynku, dobra jest sytuacja mniejszych firm, których rentowność brutto w pierwszym półroczu osiągnęła 10 proc. Mimo niewielkiej poprawy rentowności, kolejne miesiące przynoszą rozwiązane umowy i dalsze pogorszenie sytuacji finansowej części podmiotów – zaznaczono w komunikacie.

Po okresie gwałtownego wzrostu cen, obecnie w stosunku do roku ubiegłego, ceny materiałów ropopochodnych, stali i kruszywa są zbliżone do poziomu z roku ubiegłego. Nadal jednak rosną koszty robocizny i usług podwykonawczych. Braki kadrowe oceniono jako niższe, ale istotnym problemem nadal jest dostępność wykwalikowanych pracowników z obszaru kolejowego.

– Ciągle obserwujemy agresywne zachowania konkurencji – składane odważne oferty przez podmioty, które często nie mają lokalnego doświadczenia w realizacji, nie są weryfikowane przez zamawiających. Warunki kontraktowe nie poprawiają się, dlatego wyzwaniem na najbliższe kwartały pozostaje zrównoważenie ryzyk miedzy wykonawcami i zamawiającymi – czytamy w komunikacie Budimeksu.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Budimex
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony