Partner serwisu

Budowa dróg: 5 wypadków śmiertelnych w 2021 r.

simetra 27.06.2022

Budowa dróg: 5 wypadków śmiertelnych w 2021 r.
fot. EP
Na kontraktach realizowanych dla GDDKiA w roku 2021 doszło do pięciu wypadków śmiertelnych, w których zginęło sześć osób. Kwestie bezpieczeństwa regulują przepisy krajowe oraz zapisy w kontraktach. Pomimo tragicznych sytuacji do jakich czasami dochodzi polskie budowy należy uznać za bezpieczne. W tym zakresie wykonawców reprezentuje i współpracuje z Generalną Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.
Zapisy dotyczące BHP zawarte są w Warunkach Kontraktu, a dokładanie w Subklauzulach 4.8 [Obowiązki BHP], 4.4 [Podwykonawcy] i 8.8 [Kary umowne]. Subklauzula 4.4. wskazuje wymagania dotyczące BHP, jakie powinny być zawarte w umowach na podwykonawstwo, realizowanych na placu budowy. Subkaluzula 8.8 określa natomiast kary umowne za nieprzestrzeganie wymagań BHP zawartych w Warunkach Kontraktu oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

– Kwestie bezpieczeństwa należą do priorytetów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Od 20 czerwca 2020 r. GDDKiA współpracuje z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Jest to inicjatywa generalnych wykonawców, której misją jest ograniczenie liczby wypadków na budowach. Przyjęliśmy do stosowania, zaproponowane przez Porozumienie, wytyczne BHP dla ważniejszych asortymentów robót. Wytyczne stanowią załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego – podkreśla biuro prasowe GDDKiA.

6 ofiar w roku 2021


Z danych posiadanych przez GDDKiA wynika, że w ubiegłym roku doszło niestety do pięciu wypadków śmiertelnych, w których zginęło sześć osób. Do czterech wypadków doszło na placu budowy, a jeden miał miejsce w wytwórni mas bitumicznych.

– Blisko miesiąc minął od tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa organizowanego przez firmy należące do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Bieżące hasło jest bardzo wymowne: ,,Budowa się kończy. Bezpieczeństwo NIGDY!”. To próba uświadomienia, szczególnie teraz, w wakacje, gdy praktycznie każdego dnia słyszymy o tragicznych wypadkach nad wodą, że bezpieczeństwo to nie tylko procedury, czy noszenie środków ochrony osobistej. To przede wszystkim świadomość zagrożeń i wyobraźnia dotycząca konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań. Nie tylko w pracy, ale po też – mówi Piotr Kledzik, prezes zarządu PORR, czyli spółki, która obecnie kieruje pracami Porozumienia.

– Codzienność na placach budów często sprzyja chodzeniu na skróty, bo harmonogram, bo BHP to nie problem inwestora. A jednak od dłuższego czasu w Porozumieniu przekonujemy, że bezpieczeństwo to sprawa nas wszystkich. Oczywiście można powiedzieć, że nakaz używania kasku, rękawic, okularów etc. ma chronić mnie, pracodawcę, przed odpowiedzialnością karną w sytuacji wypadku. Aby na pewno? Osobiście uważam, że praca to środek do celu, jakim jest życie, rodzina, wspólne wakacje, towarzyszenie dzieciom w trakcie ich dorastania i wchodzenia w dorosłość. W sytuacji, gdy pracownik ulega wypadkowi, czasem niestety śmiertelnemu, największe konsekwencje dotykają bliskich. To wtedy pojawia się refleksja – gdyby miał kask, gdyby miał okulary… Statystyki są bezlitosne – przyczyną ponad 60% wypadków jest nieprawidłowe zachowanie człowieka. Najbardziej cierpią Ci, którzy zostają, a nie ci którzy odeszli… – dodaje przedstawiciel branży budowlanej.

Roboty „pod ruchem”

Z punktu widzenia kierowców szczególne znaczenie ma zabezpieczenie robót prowadzone na drogach pod ruchem lub w bezpośrednim sąsiedztwie dróg. W takim przypadku z zagrożeniem muszą liczyć się zarówno osoby realizujące roboty, jak i uczestnicy ruchu. Kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest zabezpieczenie i oznakowanie prac prowadzonych w pasie drogowym.

– Na czas realizacji robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, do której dołączona musi być opinia komendanta odpowiedniej jednostki Policji. Projekt czasowej organizacji ruchu uzgadnia inżynier pełniący nadzór nad kontraktem, a następnie zatwierdza go zarządca danej drogi. Przed wdrożeniem czasowej organizacji ruchu, inżynier weryfikuje jeszcze zgodność oznakowania z zatwierdzonym projektem – przypomina GDDKiA.

– Podczas organizowanych przez nas spotkań z branżą zawsze podkreślamy też, że podczas realizacji robót pod ruchem konieczne jest zapewnienie ochrony pracownikom poprzez ustawienie odpowiednich elementów energochłonnych (zamontowane na pojazdach lub w formie przyczepy) oraz wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież odblaskową – dodaje dyrekcja.

Kierowcy też muszą uważać


Z drugiej strony konieczne jest także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników poprzez kontrolowania i ograniczenie prędkości poruszających się w pobliżu budowy pojazdów. Przykładem działań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób pracujących na inwestycji realizowanej „pod ruchem” jest zainstalowanie odcinkowego pomiaru prędkości. Takie działania zostały podjęte wspólnie z GITD oraz wykonawcami na budowie autostrady A1 Tuszyn - Częstochowa. Zainstalowano OPP na dwóch odcinkach.

– Efekt został osiągnięty. Zdecydowanie mniej kierowców przekraczało prędkość, a rejestrowane przekroczenie były zdecydowanie niższe niż te przed instalacją OPP. To pozytywnie wpłynęło na poziom bezpieczeństwa osób pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie drogi – zaznacza GDDKiA.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony