Partner serwisu

Bydgoszcz. Transport węgla wstrzymuje budowę wiaduktu

ep. 28.10.2022

Bydgoszcz. Transport węgla wstrzymuje budowę wiaduktu
fot. ZDMiKP Bydgoszcz
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe z powodu specjalnych transportów kolejowych z węglem i paliwami, wypowiedziała wykonawcy realizującemu przebudowę wiaduktu na Armii Krajowej w Bydgoszczy dotychczasowe uzgodnienia – poinformował Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w tym mieście. Brak zgody na zamknięcie ruchu kolejowego pod obiektem uniemożliwia rozbiórkę obiektu.
Mowa o wiadukcie w ciągu ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy. W tym miejscu znajdują się dwa obiekty prowadzące dwujezdniową drogę nad torami kolejowymi. Oba zostały oddane do ruchu w 1984 r., były w złym stanie technicznym i nie spełniały wymagań odpowiadają-cych obecnemu natężeniu ruchu.

Pierwszy wiadukt – wschodni – został oddany po przebudowie dwa lata temu. Teraz w je-go sąsiedztwie przebudowywany jest drugi wiadukt. Wykonawcą tego zadania jest Mosto-stal Kielce, a prace kosztują ok. 30 mln zł.

Budowa ruszyła latem. Na czas prac ruch kołowy przeniesiony został dwukierunkowo na sąsiedni obiekt. Żeby jednak rozebrać wiadukt trzeba zamknąć także uch kolejowy. Od początku inwestor informował, że wykonawca będzie prowadził prace w terminach zaakceptowanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej.

Jak podaje teraz ZDMiKP, wykonawca, zgodnie z harmonogramem, rozebrał już nawierzchnię na jezdni i chodniku oraz bariery ochronne. Zdemontował betonowe płyty wzmacniające nasypy oraz wykonał rozbiórkę części wiaduktu nad jezdnią pod wiaduktem. Przygotowany był już do rozbiórki obiektu nad linią kolejową.

Jednak PKP PLK wstrzymała pozwolenia na wyłączenia kolejowe (czas pomiędzy przejazdami pociągów, w którym wyłącza się trakcję elektryczną), które umożliwiłyby prowadzenie robót rozbiórkowych nad torami. Decyzja ta jest uzasadniana „specjalnymi transportami kolejowymi z węglem i paliwami". Prace rozbiórkowe zostały wstrzymane.

– Z uwagi na intensywny ruch kolejowy (przebiegają tędy aż trzy linie kolejowe, w tym jedna do Warszawy, druga to magistrala węglowa), takie wyłączenia są możliwe jedynie w nocy. Cofnięcie powyższych pozwoleń uniemożliwia wykonawcy kontynuowanie prac rozbiórkowych – informuje w komunikacie ZDMiKP.

Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Zamawiający – ZDMiKP, jest zobligowany do końca roku wydać na realizację tej inwestycji kwotę 15 mln zł – to warunek uzyskania rządowego dofinansowania do budowy nowego wiaduktu. – Wstrzymanie robót uniemożliwia wręcz spełnienie tego warunku – wskazuje inwestor. Zapewnia, że wspólnie z wykonawcą pracu-je nad wprowadzeniem zmian w sposobie realizacji i harmonogramie zadania.

Miejska spółka informuje, że wykonawca będzie nadal prowadził roboty przy rozbiórce przyczółków i budowie nowych. Jednocześnie prowadzone są rozmowy z wykonawcą do-tyczące wprowadzenia zmian technologicznych, które umożliwiłyby otwarcie tzw. frontu robót np. poza strefą torowiska, co wymaga jednak zaprojektowania i wykonania dodatkowych konstrukcji stabilizujących przęsła podczas rozbiórki. – Kontynuowane będą też rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie wyłączenia trakcji elektrycznej pod obiektem – informuje inwestor.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony