Partner serwisu

Co warto poprawić w Polskiej Strategii Wodorowej

Redakcja 10.02.2021

Co warto poprawić w Polskiej Strategii Wodorowej
fot. Pixaby
Forum Kolejowe Railway Business Forum wspólnie z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR – inicjatorem projektu wodór2030.pl – przedstawiły swój uwagi dotyczące Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Zwracają uwagę m.in. na potrzebę uszczegółowienia niektórych zapisów i powiązania celów polityki wodorowej z innymi dokumentami strategicznymi.
W przedstawionym stanowisku wskazano, że strategia prezentuje zbyt mały poziom uszczegółowienia, a niektórym założeniom brak jasno określonych podstaw naukowych czy eksperckich.

„Zaproponowane rozwiązania miejscami nie mają charakteru kompleksowego, jak również brakuje wyraźnego odniesienia oraz zsynchronizowania z innymi dokumentami, np. strategią Unii Europejskiej dotyczącą transformacji energetycznej i celów klimatycznych w zakresie ram czasowych (strategia Polski – do 2040 r., UE – do 2050 r.)”.

Zdaniem RBF i ZDG TOR, w projekcie nie zostały również ujęte w sposób bardziej szczegółowy cele na kolejne dekady po 2030 r. Dokument nie wskazuje też na zróżnicowanie wsparcia według poziomu zaawansowania technologii wodorowej, jak również nie wspomina o możliwym pozytywnym wpływie upowszechnienia transportu wodorowego na jakość powietrza w miastach.

W szczegółowych uwagach zwrócono uwagę m.in. na brak jasnej definicji wodoru. Zdaniem ekspertów należałoby rozwinąć strategię poprzez oszacowanie realnych możliwości produkcji oczyszczonego wodoru oraz ewentualnych możliwości eksportowych.

Należałoby też określić ewentualną konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z zaspokojeniem prognozowanego popytu krajowego na wodór i ocenić celowość planowanych w strategii inwestycji – ok. 2 mld zł do 2025 i ok. 15 mld zł do 2030 roku.

Zwrócono także uwagę, że dokument pomija możliwość synergii z indywidualnym transportem osobowym (floty, taksówki itp.) i stworzenia zachęt do uruchamiania ogólnodostępnych stacji tankowania. Ważne byłoby – jak wskazano w opinii – uwzględnić w strategii zachęty finansowe do wymiany flot pojazdów osobowych na zasilane wodorem.

W odniesiono do transportu kolejowego, wskazano na potrzebę wytypowania linii kolejowych, których elektryfikacja jest niecelowa, a które można w związku z tym przeznaczyć do pilotażowego wprowadzenia trakcji wodorowej.

Zwrócono uwagę na brak uwzględnienia potencjału kolejowych bocznic przy zakładach przemysłowych dysponujących wodorem odpadowym – warto byłoby ująć w strategii lokomotywę manewrową na dużej bocznicy z dostępem do wodoru.

Nie wskazano także w strategii infrastruktury koniecznej do upowszechnienia transportu wodorowego na początkowym etapie rozwoju rynku. Potrzebne jest – według opiniujących – uwzględnienie finansowania pilotażowych programów, zwłaszcza w zakresie kolei pasażerskiej, jak również rozwiązań intermodalnych (np. pociąg, autobus i samochód osobowy w ramach jednej floty zasilanej wodorem – kompleksowe rozwiązanie).

Strategia wodorowa nie wiąże także transportu zeroemisyjnego z poprawą jakości powietrza, a warto by korelowała z działaniami w ramach Programu Czyste Powietrze czy też w zakresie rządowego programu Stop Smog.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
#Wodór w transporcie
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony