Partner serwisu

Cztery oferty na obwodnicę Makowa Podhalańskiego. Wszystkie w limicie

Redakcja/inf. pras. 08.12.2020

Cztery oferty na obwodnicę Makowa Podhalańskiego. Wszystkie w limicie
fot. GDDKiA Kraków
Cztery oferty wpłynęły do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28. Teraz dokumenty są sprawdzane.
Inwestycja powstanie w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Wpłynęły cztery oferty i każda z nich mieści się w naszym limicie finansowym. Komisja przetargowa przystąpiła już do sprawdzania złożonych dokumentów.

Do przetargu oferty złożyli: IVIA z ceną 3 025 800,00 zł; Trakt z ceną 2 955 075,00 zł; Multiconsult Polska z ceną 3 657 900,69 zł oraz Sweco Engineering z ceną 3 499 719,00 zł. GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę w wysokości 4 482 735,00 zł.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej powstanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Zadaniem wykonawcy będzie też uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Całość prac podzielona została na dwa etapy. Etap pierwszy obejmie wykonanie:
• studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej,
• materiałów środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚU,
• dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i uzyskanie opinii geotechnicznej,
• programu funkcjonalno-użytkowego wraz z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych (WWIORB).

Na wykonanie etapu pierwszego przewidziane zostały 43 miesiące od daty podpisania umowy. Etap drugi stanowić będzie udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na realizację inwestycji. Przewidziano na to 11 miesięcy. Proces przygotowawczy przewidziany jest na lata 2021-2024, z kolei realizacja inwestycji będzie miała miejsce w latach 2025 – 2029.

Średni ruch drogowy na odcinku drogi krajowej nr 28 przebiegającej przez Maków Podhalański, zgodnie z pomiarami z roku 2015, wynosi 12 865 poj./dobę. Tak duże natężenie ruchu wynika m.in. z faktu, że droga ta stanowi najkrótszy łącznik dla ruchu turystycznego pomiędzy Górnym Śląskiem a Zakopanem oraz przejściami granicznymi w Chyżnem na DK7 i w Jurgowie na DK49.

Realizacja obwodnicy Makowa Podhalańskiego spowoduje wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar centrum miasta, poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości na DK28. Poprawią się także warunki ekologiczne dla Makowa Podhalańskiego, w szczególności dla osób mieszkających w strefie oddziaływania tej drogi (ul. Wolności i ul. 3 Maja).

W 2005 r. powstało studium obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28. Przeanalizowano obszar obejmujący odcinek DK28 od istniejącej obwodnicy Suchej Beskidzkiej do skrzyżowania z drogą w kierunku Zawoi i zarekomendowano przebieg obwodnicy. Nowy odcinek drogi krajowej ma mieć ok. 5 km długości, trzy obiekty mostowe, przepusty, konstrukcje oporowe, oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań, na wiadukcie, estakadzie i moście przez rzekę Skawa, ekrany akustyczne oraz przejścia dla małych zwierząt. Szczegóły opracowane zostaną w dokumentacji projektowej.

Planowane parametry techniczne:
• klasa techniczna drogi - GP,
• prędkość projektowa - 70 km/h,
• prędkość miarodajna - 90 km/h,
• przekrój poprzeczny - 1 x 2 pasy ruchu,
• szerokość pasa ruchu - 3,5 m,
• szerokość poboczy gruntowych - 1,5 m,
• szerokość pasa drogowego - 15-30 m
• kategoria ruchu - KR5,
• nośność nawierzchni - 11,5 t/oś.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Obwodnice
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony