Partner serwisu

Destrukt asfaltowy doczekał się legalizacji

ep. 29.10.2021

Destrukt asfaltowy doczekał się legalizacji
fot. GDDKiA
Minister klimatu i środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Branża drogowa czekała na ten krok od dawna.
W sprawie ułatwień dla ponownego wbudowywania w drogi wartościowego materiału jakim jest destrukt asfaltowy wykonawcy mówili jednym głosem z inwestorem. Zwracano uwagę, że traktowanie destruktu w kategoriach odpadu to nie tylko utrudnienia dla budujących drogi, ale i realne straty finansowe. Starania o zmiany prawne w tym zakresie trwały od 2019 r.

Kilka dni temu minister klimatu i środowiska podpisał oczekiwane rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Rozporządzenie wydawane w porozumieniu z ministrem infrastruktury, jest obecnie procedowane w tym drugim resorcie.

Jak wyliczyła strona publiczna, oszczędności zastosowania destruktu jako substytutu materiału nowego wraz z oszczędnościami na transporcie kruszyw mogą sięgnąć w kilkuletniej perspektywie ponad 400 mln zł.

Dzięki tej regulacji zmniejszą się obciążenia regulacyjne dla przedsiębiorców i uproszczone zostaną procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń administracyjnych w stosunku do materiałów wytwarzanych i ponownie wykorzystywanych na budowie w związku z ich klasyfikacją jako odpad, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Jak poinformowała GDDKiA, wydając rozporządzenie, wzięto pod uwagę normę PN-EN 13108-8:2016-07, która określa wymagania w zakresie klasyfikacji i charakterystyki destruktu asfaltowego jako zasadniczego materiału do mieszanek mineralno-asfaltowych. Normy te są powszechnie stosowane przez wykonawców dróg.

Przepisy rozporządzenia nie będą stosowane do destruktu asfaltowego z frezowania, poddawanego recyklingowi w technologii prowadzonej za pomocą maszyn i urządzeń w miejscu jego wytworzenia (np. za pomocą urządzenia, które jednocześnie frezuje i kładzie nową nawierzchnię), ponieważ w tej sytuacji nie dochodzi do wytworzenia odpadów.

Projekt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które mają umożliwić posiadaczom odpadów destruktu asfaltowego dostosowanie lub wprowadzenie systemu gospodarowania – te wejdą w życie po upływie 12 miesięcy.

Destrukt asfaltowy pozyskiwany w trakcie budowy nowych odcinków dróg szybkiego ruchu, biegnących w śladzie dotychczasowych tras, a także podczas remontów dróg krajowych zawiera ok. 95 proc. kruszywa. Materiał ten może być ponownie wykorzystany w nowo układanych mieszankach mineralno-asfaltowych jako częściowy substytut kruszywa.

Destrukt, jako czysty składnik, można także zastosować do utwardzania poboczy, podbudów drogowych, czy budowy dróg serwisowych i dojazdowych. Dotychczas przepisy ograniczały jego wykorzystanie z uwagi na konieczność spełnienia rygorystycznych przepisów w zakresie gospodarowania odpadami, za który uznawany był destrukt.

Jak podała GDDKiA, tylko w latach 2018-2019 do samorządów przekazano około 35 tys. ton destruktu pozyskanego w trakcie prac na drogach krajowych i taka samą ilość wbudowano w nawierzchnię i pobocza. Około 15 tys. ton zabezpieczono do bieżącego utrzymania poboczy, natomiast niecałe 10 tys. ton zbyto w wyniku przetargu. Całkowita ilość destruktu wyniosła ponad 160 tys. ton, czyli niecała połowa (około 72 tys. ton) pozostała niezagospodarowana. Dane te nie uwzględniają destruktu pozyskanego przez wykonawców, będącego ich własnością.

W perspektywie najbliższych lat, remont jedynie 10 km dwupasmowej autostrady w zakresie wymiany warstwy ścieralnej, który wykonuje się regularnie w okresie 12-15 lat, wytworzy około 23 tysiące ton (tj. tysiąc tirów) destruktu z najwyższej jakości kruszywa – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Jeśli by założyć, że podczas frezowań pozyskany zostanie destrukt wystarczający do zagospodarowania przy 1/3 długości zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 i Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, oszczędności Skarbu Państwa z tego tytułu sięgną 400 mln zł. Dodatkowe 40 mln zl można zaoszczędzić na kosztach transportu kruszywa na place budowy.

PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony