Partnerzy serwisu:

Dlaczego wzrosły koszty przekopu przez Mierzeję Wiślaną

Elżbieta Pałys 20.04.2020

Dlaczego wzrosły koszty przekopu przez Mierzeję Wiślaną
fot. EP
Początkowy koszt przedsięwzięcia związanego z przekopem Mierzei Wiślanej szacowany był na 880 mln zł. Teraz wskazywana jest kwota ponad dwukrotnie wyższa. Za zmianą stoi wzrost cen w budownictwie oraz konieczność spełnienia wyższych wymogów środowiskowych – tłumaczy podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski.
O przyczyny wzrostu cen pytali w interpelacji poselskiej posłowie lewicy. Parlamentarzyści pytają, co spowodowało, że wartość priorytetowego dla rządu przedsięwzięcia podwoiła się. Zamiast początkowych 880 mln zł wynosi obecnie 1,987 mld zł – taką kwotę wskazał rząd w połowie ub. roku.

Jak wskazują posłowie, ten wzrost jest istotny, tym bardziej, że w dokumencie z 2014 roku wskazywano, że efektywność społeczno-ekonomiczna tego programu jest wrażliwa na zmiany nakładów inwestycyjnych. Przy wzroście powyżej 20 proc. wskaźniki społeczno-ekonomiczne „będą poniżej oczekiwanych”, tj. na poziomie 4,64 proc. Pytają więc, jak te wskaźniki wyglądają przy wzroście powyżej 100 proc.

Wyższe ceny, nowe wymagania środowiskowe

Wiceminister Grzegorz Witkowski wyjaśnia, że pierwotna kwota była szacowana na podstawie cen materiałów i robót budowlanych z 2015 r. Od tego czasu do ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane (styczeń 2019 r.) ceny robót budowlanych wzrosły o ponad 30 proc. i taka tendencja została zaobserwowana w odniesieniu do obiektów różnego typu. Przypomnijmy, najniższa cena w przetargu wyniosła 992,3 mln zł.

Drugi aspekt, który wpłynął na wartość przedsięwzięcia wiąże się z aspektem środowiskowym. Po przeprowadzeniu badań geologicznych i środowiskowych zmienił się – jak wytłumaczono – zakres inwestycji.
Chodzi o konieczność obudowy – w celu stabilizacji – brzegów na północnym odcinku toru wodnego rzeki Elbląg, podczas gdy pierwotnie przewidywano jedynie pogłębienie toru. Poza tym, po konsultacjach z mieszkańcami zakres programu wieloletniego rozszerzony został m.in. o: budowę sztucznej wyspy, na potrzeby utrzymania siedlisk ptaków, budowę kierownic stanowiących zabezpieczenie wejścia do kanału żeglugowego od strony Zalewu Wiślanego (wcześniej miały być dalbowe stanowiska oczekiwania), czy też budowę mostów zwodzonych obrotowych (w miejsce planowanych obiektów podnoszonych).
Dodatkowo, trzeba było przewidzieć czynności związane z urobkiem z robót czerpalnych oraz wydłużyć tor wodny, który będzie pogłębiany.

9 sierpnia 2019 r. Rada Ministrów zaktualizowała harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący programu wieloletniego do wspomnianej kwoty 1,987 mld zł.

Jak wskazano w odpowiedzi na interpelację, na ostateczne koszty wpływ miały także rozwiązania projektowe, które były przygotowywane później niż pierwsza wycena, ponadto zostały dostosowane do decyzji środowiskowej z grudnia 2018 roku.

Bezpieczeństwo niezależne od wskaźników efektywności

Jak to się ma do zakładanej pierwotnie efektywności społeczno-ekonomicznej? Otóż, jak wytłumaczono, początkowo inwestycja była planowana ze względu na potrzebę wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego i tego dotyczyły przywoływane przez posłów wskaźniki. Wszystko zmieniło się po aneksji Krymu – od tego czasu priorytetem stało się zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochrona granicy. Zatem obecnie inwestycja polegająca na budowie przeprawy wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest realizowana ze względu na „istotny interes bezpieczeństwa państwa”, a dla tego typu inwestycji nie wykonuje się takich analiz.

Obecnie, jak przypomniano, jedyny dostęp od strony Morza Bałtyckiego (Zatoki Gdańskiej) do wód Zalewu Wiślanego wiedzie przez Cieśninę Piławską, kontrolowaną przez Federację Rosyjską. Od władz rosyjskich zależy także stan techniczny toru wodnego, w tym jego głębokość.

Jeśli chodzi o zmiany kosztów tego zadania w przyszłości, resort gospodarki morskiej stwierdza, że ryzyko dalszego wzrostu jest niskie. Jednak zastrzega, że obecnie trudno przewidzieć, jaki będzie stan gospodarki tak kraju, jak i świata po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią oraz jak szybko odbudowane zostaną przerwane łańcuchy dostaw oraz usług.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony