Partnerzy serwisu:

Długo wyczekiwana przez wykonawców „Matryca ryzyk” przyjęta do stosowania na kolei

Agnieszka Suchecka 09.10.2018

Długo wyczekiwana przez wykonawców „Matryca ryzyk” przyjęta do stosowania na kolei
fot. PKP PLK
W dniu 8 października 2018 roku Rada Ekspertów ds. inwestycji kolejowych powołana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa wyraziła pozytywną opinię co do ustalonej wspólnie przez uczestników inwestycji kolejowych matrycy ryzyk, rekomendując jej stosowanie na potrzeby inwestycji kolejowych.
Matryca ryzyk to dokument wypracowany w kilku grupach roboczych w ramach Forum Inwestycyjnego, powołanego przez PKP PLK SA na potrzeby usprawnienia dialogu kluczowego inwestora z branżą, tj. wykonawcami, projektantami, dostawcami, inżynierami kontraktu, itp. Dokument ten przedstawia zdiagnozowane na bazie doświadczeń z przeszłości problemy występujące w trakcie realizacji inwestycji kolejowej z oznaczeniem, która strona umowy (wykonawca czy zamawiający) powinien danym ryzykiem zarządzać i ponieść jego konsekwencje, gdy ono faktycznie wystąpi. Ryzyka podzielone zostały stosownie do etapów lub zagadnień procesu budowy. Są to zatem okoliczności występujące już w fazie przygotowania inwestycji i przetargu, czasu projektowania, prowadzenia prac budowlanych, ale także ryzyka finansowe, podatkowe, inne.

Ten dokument, po jego odpowiednim wdrożeniu, będzie swoistym drogowskazem. Wykonawca bowiem już od etapu sporządzania oferty, poprzez czas realizacji zadania aż do zakończenia inwestycji będzie wiedział jakie ryzyka winien wkalkulować w cenę a później nimi zarządzać. Co ważne owa analiza ryzyk i związanych z nimi kosztów będzie dotyczyła wszystkich oferentów (potencjalnych wykonawców) co do zasady wedle tych samych reguł. W trakcie realizacji inwestycji wykonawcy będą musieli uwzględniać rozkład ryzyk przy formułowaniu potencjalnych roszczeń o wydłużenie czasu na realizację, czy przyznania dodatkowej płatności. Inżynier Kontraktu (zwany także Inżynierem Projektu) będzie zaś swoje decyzje wydawać w oparciu o rozkład ryzyka ustalony przez strony umowy właśnie w matrycy ryzyk.

To zdecydowanie ważny krok dla branży kolejowej. Uznać go należy za instrument zdecydowanie optymalizujący inwestycje, zwiększający pewność pozycji stron kontraktu, a tym samym zmierzający do usprawnienia procesów decyzyjnych na budowie. To z kolei będzie z pewnością skutkować ograniczeniem kosztownych sporów sądowych pojawiających się na tle realizacji inwestycji kolejowej.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony