Partnerzy serwisu:

Dwóch chętnych w przetargu na przebudowę nabrzeża w Porcie Gdynia

Leonard Dolecki 21.11.2018

Dwóch chętnych w przetargu na przebudowę nabrzeża w Porcie Gdynia
fot. LD
Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) otworzył oferty w przetargu na przebudowę Nabrzeża Norweskiego. Do zamawiającego trafiły dwie oferty. Obie mieszczą się w budżecie zamawiającego.
Inwestor otrzymał propozycje od firm: Strabag (39,976 mln zł) i Energopol Szczecin (42,757 mln zł). Budżet, przewidziany na realizację tego przedsięwzięcia opiewa na 43,989 mln zł.

Teraz propozycje zostaną ocenione przy zastosowaniu takich kryteriów jak: cena (80%) oraz doświadczenie zawodowe kierownika budowy (20%). Według planu inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Projekt przewiduje pogłębienie nabrzeża do głębokości niemal 15,5 m. Jest to kolejny projekt dotyczący przebudowy nabrzeży w mniejszym z trójmiejskich portów.Działanie umożliwi pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia.

Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: naprawy uszkodzeń w części podwodnej nabrzeża, przeprowadzenia robót rozbiórkowych nadbudowy nabrzeża, rozbiórki umocnienia dna, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia prac kafarowych i wiertniczych, a także budowlano-montażowych związanych z dobudową nabrzeża wraz z montażem elementów wyposażenia, odcinkowego odtworzenia umocnienia dna, przebudowy elementów nawierzchni drogowych i chodnikowych oraz przeprowadzenia robót elektrycznych.

Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych w ramach projektu „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - Etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etapy II i III”.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Port Gdynia
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony