Partnerzy serwisu:

Dzieciuchowicz: Przepisy chronią podwykonawców. Wystarczy ich przestrzegać

Elżbieta Pałys 18.07.2018

Dzieciuchowicz: Przepisy chronią podwykonawców. Wystarczy ich przestrzegać
fot. GDDKiA
W poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział wprowadzenie nowych regulacji, które mają chronić podwykonawców pracujących przy budowie dróg. Ma obowiązywać zasada, że generalny wykonawca otrzyma pieniądze dopiero, gdy sam zapłaci podwykonawcy, a za niepłacenie kontrahentom mają grozić surowe kary, łącznie z karą więzienia.
Minister Zbigniew Ziobro mówił o „oszukańczych praktykach” i „dramatach małych firm”. Odwoływał się przy tym do sytuacji sprzed mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012.

Sytuacja się zmieniła

– W czasie realizacji kontraktów przed Euro 2012 podwykonawcy rzeczywiście byli bardzo słabo chronieni, ale od 2012 roku dużo się zmieniło – zauważa Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Dodaje, że obecnie funkcjonują już przepisy, które dość dobrze regulują relacje na linii generalny wykonawca – podwykonawca.

Generalni wykonawcy mają obecnie m.in. obowiązek zgłaszania wszystkich podwykonawców pracujących na budowach oraz przedkładania inwestorowi do akceptacji umów z firmami, którym podzlecają prace. Są także uregulowania, które wskazują to, co w umowach o podwykonawstwo musi być zapisane i to, czego absolutnie w nich być nie powinno (tzw. złote i zakazane klauzule). – Pracowaliśmy nad tym wspólnie z Generalną Dyrekcją jeszcze trzy lata temu – mówi Barbara Dzieciuchowicz.

Uregulowane są także kwestie związane z wypłatą wynagrodzenia podwykonawcom. Już dzisiaj, generalny wykonawca, żeby otrzymać wynagrodzenie za prace, które zlecił podwykonawcy, musi przedstawić oświadczenie, że podwykonawca został przez niego finansowo zaspokojony. – Jeśli wszyscy by działali zgodnie z prawem, podwykonawca już teraz powinien otrzymywać pieniądze wcześniej niż generalny wykonawca – mówi prezes OIGD. – Przepisy w tym zakresie mamy – podkreśla. – Jeżeli będzie się ich przestrzegało, to skala problemów nie powinna być duża.

Co problemem w praktyce

Prezes OIGD nie przeczy jednak, że w praktyce mogą zdarzać się sytuacje, które wymkną się spod reżimów prawnych, czego konsekwencją są problemy podwykonawców. To jednak, jej zdaniem, jednostkowe przypadki. – Są one absolutnie niezgodne z prawem – podkreśla Barbara Dzieciuchowicz.

Gdyby chcieć zidentyfikować sytuacje, z którymi wiąże się największe ryzyko wystąpienia problemów, to z pewnością byłoby to niezgłoszenie podwykonawcy inwestorowi. – Taki podwykonawca rzeczywiście może mieć problem, bo nie może domagać się wypłaty wynagrodzenia od inwestora – mówi prezes OIGD. Jednak jeśli chodzi o przepisy, sprawa jest uregulowana. GDDKiA przewiduje za niezgłoszenie podwykonawcy kary (30 tys. zł za każdą firmę, której nie zgłosił), a każdy przedsiębiorca może sprawdzić czy jest tzw. podwykonawcą zgłoszonym – ich listę GDDKiA publikuje na stronach internetowych poświęconych kontraktom drogowym.

Problemy mogą także rodzić sytuacje związane z robotami dodatkowymi. Jeśli na kontrakcie były wykonywane roboty dodatkowe, za które generalny wykonawca nie może uzyskać pieniędzy od inwestora, to w konsekwencji może też nie chcieć zapłacić swojemu podwykonawcy. Tu jednak, samo sankcjonowanie relacji generalny wykonawca – podwykonawcy nie wystarczy, gdyż problem zaczyna się o jeden szczebel wyżej – między zamawiającym a wykonawcą.

Ryzyko utraty płynności

Jedną z propozycji ministra sprawiedliwości dotyczących wynagradzania podwykonawców jest utworzenie tzw. rachunku powierniczego. Tu miałyby trafiać pieniądze należne generalnym wykonawcom od GDDKiA. Wykonawcy generalni mogliby wypłacić środki z rachunku dopiero po rozliczeniu się z podwykonawcami. Jak podano, kontrolę nad rachunkiem powierniczym ma sprawować bank, a wypłata kolejnych transz byłaby możliwa tylko na podstawie zaświadczenia inspektora budowlanego, że dany etap prac został wykonany.

Zdaniem szefowej organizacji branżowej, funkcjonowanie takiego funduszu może wpłynąć na pogorszenie płynności finansowej wykonawców, która i tak nie jest już dobra.

– Nie wiem też czy mniejsze firmy, patrząc na te wszystkie obostrzenia, będą zainteresowane byciem generalnym wykonawcą – mówi Barbara Dzieciuchowicz o przedsiębiorstwach średniej wielkości, które tworzą konsorcja, by wspólnie ubiegać się o kontrakty. – Duże koncerny sobie poradzą, ale mniejsze i średnie firmy będą musiały w jeszcze większym stopniu podpierać się środkami z kredytu, a wiemy, że możliwości tych firm już dziś są bardzo ograniczone – mówi prezes OIGD.

Jak podkreśla, część firm nie startuje w przetargach nie dlatego, że nie ma fizycznych mocy przerobowych, tylko dlatego, że nie jest w stanie udźwignąć kolejnego kredytu, wadium czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o bieżącym finansowaniu prac nie wspominając. Podkreśla, że już teraz firmy muszą z własnych środków kredytować roboty zanim otrzymają zapłatę. Jeśli wyplata wynagrodzenia dodatkowo odwlecze się w czasie, po stronie rynku może zabraknąć środków.

– To może ograniczyć im możliwości startowania w przetargach jako generalny wykonawca – mówi Dzieciuchowicz.

Jej zdaniem, proponowane rozwiązania mogą w sposób szczególny uderzyć w średnie firmy, którym bardziej będzie się „opłacało” być podwykonawcą niż wykonawcą generalnym.

Nadmiar regulacji

Dodatkowe przepisy, w ocenie szefowej OIGD, mogą dać efekt przeregulowania rynku. – Może wystarczyłoby uzupełnić te przepisy, które już są i dążyć do lepszego ich egzekwowania – wskazuje przedstawicielka branży.

Zwłaszcza, że funkcjonują też inne mechanizmy, które maja strzec prawidłowych relacji między firmami na budowach, jak choćby cykliczne spotkania z podwykonawcami organizowane przez oddziały GDDKiA. – Każdy kto jest podwykonawcą może się tam pojawić i zgłosić swoje problemy – przekonuje szefowa OIGD.

Przypomina też, że branża – za pośrednictwem Rady Ekspertów – zaproponowała także sposoby rozwiazywania sporów na budowie. Chodzi o komisję rozjemczą i arbitraż. Arbitraż został jednak zanegowany przez Prokuratorię Generalną. Teraz proponuje się Komisję Inwestycji Drogowych, która miałaby rozwiązywać właśnie spory na budowach. – A może należałoby rozszerzyć kompetencje Komisji rozjemczej na kontrakcie również o sprawy sporne na linii generalny wykonawca a podwykonawca – mówi przedstawicielka Rady Ekspertów.

– Nie mamy już do czynienia z taką skalą problemów jak w pierwszej perspektywie, a generalni wykonawcy mówią wręcz, że to podwykonawcy są obecnie bardziej chronieni. Sytuacja na pewno nie jest zero-jedynkowa, ale mam wątpliwości czy aż tak mocno trzeba problem regulować – stwierdza Barbara Dzieciuchowicz.Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony