Partner serwisu

Erbud podwoił przychody z działalności zagranicznej

inf. pras. 03.09.2020

Erbud podwoił przychody z działalności zagranicznej
fot. pixabay.com/pl/Convegni_Ancisa
W I półroczu 2020 roku Grupa Erbud zanotowała 229 mln zł przychodów z działalności zagranicznej, blisko dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Prawie trzykrotnie, bo z 62 mln zł do 177 mln zł, wzrosły przychody z budownictwa kubaturowego za granicą. Grupa Erbud zachowuje stabilną sytuację finansową, poziom gotówki na koniec czerwca 2020 roku wyniósł 174 mln zł.
Na koniec czerwca 2020 roku Grupa Erbud zgromadziła portfel zleceń w wysokości 2,36 mld zł, z czego 1,05 mld zł przypada na ten rok, a 1,30 mld zł na dalsze lata (2021-2023). Udział zamówień publicznych w portfelu zleceń wyniósł 40 proc. Zysk netto za I półrocze 2020 roku wyniósł 11,7 mln zł, z kolei marża EBIT wyniosła 1,94 proc.

– Osiągamy świetne wyniki i spodziewamy się w tym roku podobnych przychodów jak w ubiegłych dwóch latach, czyli przekraczających 2 mld zł. Pomimo obostrzeń związanych z pandemią udało nam się zgromadzić świetny portfel zamówień na poziomie prawie 2,4 miliarda złotych. Bardzo dobre wyniki cieszą nas tym bardziej, że 17 sierpnia obchodziliśmy 30. rocznicę założenia Erbudu. To dla nas symboliczne potwierdzenie skuteczności modelu biznesowego, którzy przyjęliśmy, by rozwijać nasz potencjał – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu Erbud. – 7 września obchodzimy za to jubileusz naszej Fundacji „Wspólne Wyzwania” im. Eryka Grzeszczaka, którą powołaliśmy w 2015 roku. Za jej pośrednictwem możemy dzielić się tym, co wypracujemy, z najbardziej potrzebującymi, służyć im pomocą i swoim doświadczeniem. Pomaganie przynosi nam wszystkim ogromną radość – dodaje prezes Dariusz Grzeszczak.

W I półroczu 2020 roku Grupa Erbud osiągnęła 1,08 mld zł przychodów, z czego 855 mln zł to przychody z działalności w kraju. W segmencie budownictwa kubaturowego Grupa osiągnęła 768 mln zł przychodów, z kolei działalność w budownictwie inżynieryjno-drogowym przyniosła przychody na poziomie 179 mln zł. Podobne przychody r/r osiągnęła spółka IVT, która w segmencie przemysłowym za granicą zanotowała 52 mln zł przychodów wobec 54 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku.

Udział budownictwa kubaturowego w kraju w łącznych przychodach Grupy spadł z 72 do 54 proc. Zwiększył się za to udział przychodów z budownictwa inżynieryjno-drogowego (z 10 do 17%) oraz budownictwa kubaturowego za granicą (z 5 do 16%). – Zmiana struktury przychodów wpisuje się w przyjęty przez nas model biznesowy oparty na dywersyfikacji segmentowej i geograficznej. Dzięki niemu uniezależniamy się od ewentualnych wahań koniunktury na danym rynku czy w danym segmencie – mówi Dariusz Grzeszczak.

Grupa niezmiennie zachowuje stabilną sytuację finansową. Potwierdza to m.in. 173,6 mln zł środków pieniężnych do dyspozycji spółki oraz bezpieczny poziom zadłużenia netto, które wyniosło 37,8 mln zł wobec 53,4 mln zł rok wcześniej i 48,7 mln zł na koniec 2019 roku.

W I półroczu 2020 r. zatrudnienie w Grupie wynosiło 2 453 osób, od początku roku zmniejszyło się o 22 osoby. – Patrzymy na najbliższe miesiące z optymizmem, dzięki dywersyfikacji spodziewamy się w miarę wyrównanego udziału zamówień publicznych i prywatnych w portfelu zamówień Grupy – mówi prezes Dariusz Grzeszczak. – W lipcu przeprowadziliśmy skup akcji własnych w celu ich planowanego umorzenia. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą akcjonariusze 4 września. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową i chcemy, by wycena rynkowa odzwierciedlała naszą realną wartość – dodaje prezes Grzeszczak.

PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony