Partner serwisu

Francja ma plan naprawczy na 100 mld. Są pieniądze na inwestycje transportowe

Magdalena Romanowska 07.09.2020

Francja ma plan naprawczy na 100 mld. Są pieniądze na inwestycje transportowe
fot. SNCF
Rząd Francji ogłosił gospodarczy plan naprawczy wart 100 mld euro. Zakłada on powrót do poziomu PKB z końca 2019 r. do końca 2022 r. Środki zostaną przeznaczone na usuwanie szkód wyrządzonych przez COVID-19, między innymi poprzez inwestycję w infrastrukturę i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej.
Pod szyldem „France Relance” ogłoszono plan naprawczy, mający na celu przywrócenie poziomu PKB z końca 2019 r., czyli sprzed wybuchu epidemii. Cel ten ma zostać osiągnięty do 2022 r. Wartość projektu to 100 mld, z czego 40 mld sfinansuje Unia Europejska. Nadrzędnymi punktami planu są: przemiana ekologiczna, transformacja przemysłu, a także zmiany w infrastrukturze wodnej i lądowej oraz spójność terytorialna i społeczna.

Jednym z punktów ujętych w rządowym planie jest przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych związanych z transportem. „Prace nad modernizacją i polepszaniem infrastruktury transportowej są zwykle regulowane przez dostępność środków finansowych. W celu zrównoważenia spadku aktywności, spowodowanego przez kryzys sanitarny, proponuje się przyspieszenie prac nad najbardziej oczekiwanymi przez obywateli inwestycjami, koniecznymi do polepszenia efektywności sieci komunikacyjnej i dostępności poszczególnych regionów” – czytamy w tekście projektu.

 

Bliżej powstania linii kolejowej Lyon – Turyn

W projekcie jest mowa o rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych przy autostradach i drogach krajowych, promocji zmiany transportu indywidualnego na transport zbiorowy poprzez uruchamianie dodatkowych wydzielonych pasów czy budowę węzłów multimodalnych, rozbudowie i modernizacji sieci transportu rzecznego, zwłaszcza śluz i tam oraz rozbudowę sieci kolejowej.

Konkretną inwestycją, o której mowa w części dotyczącej infrastruktury, jest uruchomienie linii kolejowej Lyon – Turyn, której budowa ma zabezpieczyć łańcuchy dostaw między Francją a Włochami i odciążyć ruch transalpejski ruch tranzytowy. Budowę linii KDP Francja i Włochy zadeklarowały ostatecznie w 2016 roku. Ówczesny prezydent Francji François Hollande oraz premier Włoch Matteo Renzi podpisali dokument potwierdzający zabezpieczenie blisko 8,5 mld euro na budowę nowej linii. Wówczas mówiono o otwarciu trasy w latach 2028-2029. Dzięki zbudowaniu trasy, czas podróży pomiędzy miejscowościami skróci się z dzisiejszych 3 godz. i 53 min do 1 godz. i 47 min. Szacowana na ten moment wartość kontraktu to około 26 mld euro. W ogłoszonym planie naprawczym zaznaczono, że budowa zostanie przyspieszona i umowy na zasadnicze prace po stronie Francji mają zostać podpisane do 2021 r.

W sektorze morskim przyspieszona ma zostać modernizacja sieci CROSS (Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage).

Ile dla jakiego sektora

Jeśli chodzi o transport rzeczny, wdrożonych zostanie około 160 projektów obsługiwanych przez VNF, organ odpowiedzialny za zarządzanie większością francuskiej sieci żeglugi śródlądowej i związanych z nią obiektów , tj. szlaków żeglownych, portów handlowych i rekreacyjnych, śluz i innych konstrukcji. Będą to projekty związane zarówno z śluzami żeglugowymi przeznaczonymi dla mniejszych statków (kanał Marna-Ren, Saona), jak i większych, na przykład w miejscowości Jaulnes.

W planie jest również inwestowanie w ekologiczne porty, na co ma zostać przeznaczonych 200 mln euro, a ogółem do sektora morskiego powędruje 250 mln euro – pozostała część pójdzie m. in. na rybołówstwo. Do sektora kolejowego trafi 4,7 mld euro, w tym na pomoc dla SNCF, dofinansowanie frachtu kolejowego i lokalnych linii. Na inwestycje ujęte w punkcie „Przyspieszenie prac nad infrastrukturą transportową” przeznaczono 550 mln euro. 2 mld euro zostaną przekazane na rozwój technologi wodorowej. 

Wsparcia ciąg dalszy

Jak podkreślają francuscy przedstawiciele resortu transportu, to kolejne działania podjęte przez Francję w kierunku łagodzenia strat spowodowanych koronawirusem. Jak podaje „La Tribune”, od początku obostrzeń we Francji rząd zainwestował już 470 mld euro w ratowanie gospodarki – były to m. in. pensje opłacane przez rząd, pożyczki gwarantowane oraz poszczególne plany naprawcze (lotniczy, samochodowy, turystyczny i inne).

Wsparcie rządowe otrzymało między innymi Air France, na mocy ogłoszonego w kwietniu planu zmian środowiskowych związanych z lotnictwem. Bruno Le Maire, francuski minister gospodarki i finansów zaproponował, by usunąć połączenia lotnicze, które mogą być zastąpione połączeniami kolejowymi trwającymi nie więcej niż 2,5 h. W zamian za to Air France będzie mogło liczyć na wsparcie na poziomie 7 mld euro.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport