Partner serwisu

GDDKiA ma 187 wniosków o waloryzację utrzymania dróg

ep. 07.11.2022

GDDKiA ma 187 wniosków o waloryzację utrzymania dróg
fot. Pixabay
Przed końcem października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miała 187 wniosków o waloryzację wynagrodzeń złożonych przez wykonawców realizujących prace utrzymaniowe na drogach krajowych. GDDKiA po ich analizie będzie podpisywać aneksy wynagrodzeń.
Wykonawcy prac utrzymaniowych będą kolejną grupą – po firmach realizujących prace budowlane w ramach programu budowy dróg lub programu obwodnicowego – z którą publiczny inwestor drogowy podpisze aneksy waloryzacyjne. Wiadomo już na jakich zasadach będzie oparta waloryzacja.

GDDKiA będzie przygotowywać aneksy do umów na podstawie wniosków złożonych przez przedsiębiorców. Waloryzacja ma być oparta na koszyku utrzymaniowym – uwzględniono w nim wskaźnik inflacji, robociznę oraz koszty paliwa.

Aneksy mają objąć umowy na usługi i roboty budowlane, choć możliwe będzie także aneksowanie umów na dostawę, pod warunkiem, że miała na nie wpływ obecna sytuacja geopolityczna.

Waloryzacji będą podlegały umowy zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, także te, gdzie pierwotny termin został wydłużony na okres powyżej roku (za wyjątkiem sytuacji, gdy prze-dłużenie wynikało z winy wykonawcy). Chodzi o umowy, które zostały podpisane przed wybuchem wojny w Ukrainie lub gdzie kontrakty były podpisane później niż 24 lutego, ale oferty zostały złożone przed 24 lutego.

Nie ma znaczenia czy w pierwotnych umowach była przewidziana waloryzacja – jeśli nie było takich mechanizmów, zostaną one wprowadzone poprzez aneksy, ewentualnie dotychczasowe zasady mogą zostać zastąpione waloryzacją opartą o ko-szyk utrzymaniowy.

Limit waloryzacji ma wynosić 10 proc. wynagrodzenia. GDDKiA przewiduje dwa rodzaje sytuacji po podpisaniu umowy waloryzacyjnej: dopłatę wynagrodzenia dla wykonawcy – w sytuacji gdy waloryzowana umowa dotyczy remontu odcinka lub chodzi o umowę inwestycyjną lub inną umowę obejmującą cały „produkt”. W pozostałych przypadkach przy dotychczasowej kwocie wynikającej z umowy skrócony ma być okres realizacji umowy.

Waloryzowane będzie wynagrodzenie za wszystkie prace, do-stawy lub materiały zakupione od 24 lutego 2022 r., pod warunkiem jednak, że do tego dnia minęło 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W innym przypadku wynagrodzenie będzie waloryzowane dopiero od 13. miesiąca kalendarzowego licząc od zawarcia umowy – wyjaśnia GDDKiA.

Inwestor do 24 października otrzymał 187 wniosków o waloryzację od wykonawców, z tego 33 wnioski dotyczą tzw. umów inwestycyjnych (np. prac remontowych), a 154 umów na prace utrzymaniowe.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony