Partner serwisu

GDDKiA nie rezygnuje z dróg o przekroju 2+1

Łukasz Malinowski 11.08.2021

GDDKiA nie rezygnuje z dróg o przekroju 2+1
fot. GDDKiA
Budowa dróg o przekroju 2+1 była gorącym tematem w roku 2016. Podkreślano wówczas ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa, ale przede wszystkim szukano oszczędności w trudnym dla branży okresie. Problem braku środków został jednak rozwiązany, a stosowanie przekroju 2+1 nie stało się powszechne. To jednak nie znaczy, że GDDKiA całkowicie zrezygnowała z projektowania takich drów.
Na początku roku 2016 w Polsce funkcjonowało ok. 70 km dróg o profilu 2+1. W roku poprzednim udało się jednak wdrożyć rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zmiany przepisów miały pozwolić m.in. na sprawną budowę dróg o profilu 2+1 poprzez doprecyzowanie i określenie ich parametrów technicznych.

2+1 dobre na kryzys?

Ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmagało się z problemem rosnących cen w postępowaniach przetargowych. Obawiano się, że ze względu na rosnące różnice pomiędzy rzeczywistymi kosztami budowy dróg a założonymi w Programie Budowy Dróg Krajowych środkami mogą pojawić się trudności z jego realizacją. Rozważano pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania poprzez powołanie spółek specjalnego przeznaczenia czy wykorzystanie kapitału prywatnego. – Jednym z możliwych rozwiązań jest budowa dróg w układzie 2+1, tam gdzie jest to uzasadnione m.in. natężeniem ruchu. Będzie to jeden z wielu elementów, które mogą przynieść potencjalne oszczędności – mówiła Elżbieta Kisil, która była wtedy rzecznikiem prasowym resortu.

Ostatecznie okazało się, że kwestie finansowe nie są aż tak palące, a stosowanie na szeroką skalę przekroju 2+1 nie ma uzasadnienia ze względu na szybko rosnący ruch na drogach. Nie oznacza to jednak, że z tego rozwiązania całkowicie zrezygnowano. – Nie zrezygnowano z przekroju 2+1. Stosuje się go jednak na odcinkach, na których jest on rozwiązaniem optymalnym. W innych przypadkach lepsze okazywały się przekroje 1x2 lub 2x2. Jest to zawsze wynikiem indywidualnej analizy – mówi Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy GDDKiA.

– Przekrój 2+1 może być atrakcyjnym rozwiązaniem na odcinkach, na których przekrój 1x2 nie zapewni odpowiednich długości odcinków z możliwością wyprzedzania, warunków widoczności lub gdy ze względu na strome podjazdy na wzniesienie wymagane będą dodatkowe pasy ruchu. Jednocześnie powinien być stosowany na odcinkach, na których warunki ruchu nie będą wymagały okresie minimum 20 lat rozbudowy przekroju do dwóch jezdni – dodaje rzecznik.

Obecnie w zarządzie GDDKiA jest ok. 150 km dróg o przekroju 2+1 (m.in. w ciągu dróg krajowych nr 7, 8, 12, 17, 19, 65, 74, 94).

Jakie drogi o przekroju 2+1 powstaną w najbliższych latach?

Obecnie trwają prace na kilku obwodnicach, które w całości lub częściowo zaplanowano w układzie 2+1. Są to obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego na DK15; obwodnica Kędzierzyna Koźla na DK40 (2 etapy) - etap II (przekrój: 2+1 oraz 1x2); obwodnica Niemodlina w ciągu DK46 (przekrój: 2x2 z odcinkami 2+1), obwodnica Iłży na DK9 oraz obwodnica Gostynia w trasie DK12 (przekrój: 2+1 oraz 1x2).

Z informacji przekazanych nam przez GDDKiA wynika, że obecnie prowadzone jest jedno postępowanie przetargowe na dokumentację Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla budowy obwodnicy Jegłownika w ciągu DK22. Popisanie umowy planowane w III kwartale tego roku. W tym roku zostanie także ogłoszone postępowanie na opracowanie Koncepcji programowej dla obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22. Obie drogi powstaną oczywiście w przekroju 2+1.

W kolejnych latach planowane jest ogłaszanie postepowań na kolejne drogi lub fragmenty dróg o takim przekroju. I tak w roku 2022 planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację obwodnic Sępólna Krajeńskiego oraz Kamienia Krajeńskiego (obie na DK25), a także na dokumentację STEŚ-R dla obwodnicy Bartoszyc w ciągu DK51. W 2024 r. GDDKiA planuje ogłosić przetargi na rozbudowę DK8 na odcinku Szczytna – Kłodzko (przekrój 2+1 oraz 1x2), a także obwodnicy Szczytna na DK53, 57 i 58.

Przedstawione wyżej zestawienie planowanych inwestycji nie może być jednak traktowane jako ostateczne. – Ustalenie przekroju obwodnicy następuje w trakcie prac projektowych w oparciu o analizy i prognozy ruchu, analizy warunków usytuowania drogi w terenie oraz parametry projektowe, w tym długość odcinków z możliwością wyprzedzania, warunki widoczności. W związku z tym nie można wykluczyć przyjmowania przekroju 2+1 na części realizowanych obwodnic, jeżeli analizy projektowe wykażą, że jest to optymalny przekrój dla danej inwestycji – informuje biuro prasowe GDDKiA.

Przebudowy dróg 2+1

W roku 2016 pojawiały się głosy, że zastosowanie przekroju 2+1 może mieć w niektórych przypadkach charakter tymczasowy, a rozbudowa takich dróg powinna być możliwa w przyszłości. Obecnie nie ma jednak zakrojonych na szeroką skalę planów w tym zakresie.

– Poszerzenie przekroju drogi 2+1 wiąże się z rozbudową drogi do przekroju dwujezdniowego. Może to być uzasadnione prognozami ruchu, gdy następuje pogorszenie warunków ruchu związane z wyczerpaniem przepustowości przekroju jednojezdniowego i należy przygotować dokumentację rozbudowy odcinka do dwóch jezdni. Może to być także podyktowane względami bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. jeżeli odcinek drogi 2+1 znajduje się na ciągu drogi przeznaczonym do rozbudowy do parametrów drogi ekspresowej, to projektowany jest przekrój dwujezdniowy – podkreśla Piechowiak.

Na tą chwilę planowana jest zmiana przekroju drogi jedynie dla odcinka S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka, która uzyska przekrój 2+2 poprzez dobudowę drugiej jezdni. Zadanie to jest na etapie opracowywania Koncepcji programowej, a planowana data ogłoszenia przetargu na roboty to IV kwartał 2021 r.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Polskie drogi w budowie
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony