Partner serwisu

GDDKiA planuje budowę kolejnych tuneli drogowych

Magdalena Romanowska 27.12.2020

GDDKiA planuje budowę kolejnych tuneli drogowych
fot. GDDKiA
Do budowanych obecnie 9 tuneli pozamiejskich Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje dodać w najbliższej przyszłości jeszcze trzy obiekty: w Zabierzowie w ciągu drogi krajowej nr 79, w ciągu drogi ekspresowej nr 7 Kiełpin – Warszawa (Trasa Armii Krajowej) i w ciągu drogi ekspresowej S19 Jawornik – Domaradz. Jedynym ukończonym i administrowanym przez GDDKiA tunelem jest na razie ten w ciągu drogi ekspresowej S1 Szare – Laliki.
Projektowany jest tunel w Zabierzowie w ciągu drogi krajowej nr 79. Jego długość ma sięgać 317 m. Będzie on miał na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu w ciągu projektowanej DK-79 pod starodrożem istniejącej drogi krajowej Będzie to tunel dwunawowy, w każdej z naw będą dwa pasy ruchu w jednym kierunku, w ciągu drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

Technologia wykonania to ściany szczelinowe, na których oparta jest płyta stropowa, drążenie komór (wydobycie gruntu) tunelu podstropowo. Nawierzchnia w tunelu będzie betonowa. GDDKiA wskazuje, że potencjalnymim wyzwaniami wykonawczymi przy tej budowie będą m. in. konieczność utrzymania ruchu na DK-79 w trakcie realizacji obiektu czy wysoki poziom wód gruntowych.

Zaplanowano również dwa tunele (T-24, dł. 1000 m i T-26, dł. 1122 m) w ciągu drogi ekspresowej nr 7 Kiełpin – Warszawa (Trasa Armii Krajowej). Konstrukcja nośna tuneli ma być żelbetowa, w technologii ścian szczelinowych, wykonywana metodą podstropową.

Obecnie w opracowaniu jest koncepcja programowa z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica (bez węzła) – węzeł Domaradz (z węzłem) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, która obejmuje swoim zakresem wspomniany odcinek wraz z tunelami. W ramach realizacji zadania projektowane są dwa tunele: T-2 w lokalizacji km ok. 34+970 do km ok. 37+880 o długości 2910 m, pod górą Kamieniec na Pogórzu Strzyżowskim, który po wybudowaniu tymczasowo przejmie miano najdłuższego tunelu w Polsce oraz T-3 w lokalizacji km ok. 42+150 do km ok. 43+140 o długości 990 m pod górą Hyb na Pogórzu Dynowskim.

Oba obiekty projektowane są jako jednokierunkowe, o zmiennym nachyleniu niwelety. Na każdy tunel będą składać się dwie, jednokierunkowe nawy z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,50 m, pasem awaryjnym o szerokości 2,50 m oraz obustronnymi chodnikami ewakuacyjnymi o szerokości 1,20 m. Decyzję środowiskową wydano w maju 2020 r.

Trwają również prace nad koncepcją programową blisko 52-kilometrowego nowego odcinka drogi ekspresowej S6, który będzie stanowił Zachodnią Obwodnicę Szczecina. Jednym z elementów tej trasy będzie tunel pod Odrą. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapisano realizację tunelu drążonego o długości ok. 3,5 km.

W trakcie prac nad koncepcją programową podjęto decyzję o wydłużeniu tunelu o ok. 1,5 km. Pozwoli to uniknąć kolizji z instalacjami Zakładów Chemicznych Police, które zlokalizowane są w miejscu, gdzie trzeba byłoby wykonać komorę startową do drążenia tunelu. Wydłużenie tunelu do ok. 5 km ułatwi realizację inwestycji. Najdłuższy tunel w Polsce będzie drążony maszyną TBM lub pokrewną. Wykonane zostaną dwie rury tunelu, a w każdej nawie znajdzie się jezdnia z dwoma pasami ruchu, pas awaryjny i chodniki po obu stronach. W najgłębszym miejscu tunel będzie przechodził 40 metrów poniżej lustra Odry.

Oprócz planowanych obiektów w budowie już znajduje się 9 tuneli w ciągu dróg ekspresowych. Jak zapowiada GDDKiA, najszybciej możemy spodziewać się otwarcia przejazdu podziemnego pod Ursynowem w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy.

Pierwszy tunel pozamiejski, który już funkcjonuje na drogach zarządzanych przez GDDKiA oddano do ruchu w 2010 r. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S1 Szare – Laliki. Tunel w Lalikach to część drogi ekspresowej od Bielska-Białej do granicy ze Słowacją. Jednonawowy, dwukierunkowy tunel biegnie pod Sobczakową Grapą, górą Beskidu Żywieckiego. Równolegle do niego biegnie mniejszy tunel ewakuacyjny, który łączy się z tunelem drogowym poprzez cztery przejścia.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Obiekty inżynierskie
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony