Partner serwisu

GDDKiA wydaje miliardy na przejścia dla zwierząt

Roman Czubiński, Łukasz Malinowski 21.06.2022

GDDKiA wydaje miliardy na przejścia dla zwierząt
fot. GDDKiA
Wbrew obiegowej opinii ubiegłoroczna zmiana ustawy środowiskowej nie skomplikowała zanadto budowy nowych dróg – ocenia państwowy zarządca dróg krajowych. Koszty budowy koniecznych przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska może natomiast wzrosnąć z powodu drożejących surowców. W ostatnich trzech dekadach powstały w Polsce ponad 4 tysiące takich przejść.
Jak informuje GDDKiA, tylko w ubiegłym roku na oddanych do użytku inwestycjach wykonano łącznie 276 przejść dla zwierząt. Najwięcej z nich – 148 – ma charakter przepustów pod drogami. Nieco mniej (107) jest bardziej rozbudowanych przejść dolnych. Powstało też 21 konstrukcji, po których zwierzęta mogą przecinać drogi górą.

Najwięcej przepustów, najmniej kładek

Łącznie od roku 1996, w których powstały pierwsze w Polsce bezkolizyjne przejścia dla zwierząt, takich obiektów na drogach krajowych i autostradach przybyło ok. 4500. – Zdecydowaną większość z nich stanowią przepusty dla płazów i małych zwierząt (ponad 3160), a pozostałe to przejścia dolne (1150) i górne dla dużych zwierząt (180). Te ostatnie to duże obiekty inżynierskie nad autostradami lub drogami ekspresowymi, odpowiednio zaaranżowane, aby umożliwić zwierzętom przejście nad drogą szybkiego ruchu – wyjaśniają nasi rozmówcy z GDDKiA.

Decyzja środowiskowa dla każdego odcinka budowanej autostrady lub drogi ekspresowej określa, gdzie i w jakiej formie mają powstać przejścia dla zwierząt. Na odcinkach dróg szybkiego ruchu są budowane przepusty i dolne przejścia dla zwierząt – niektóre zintegrowane z mostami lub estakadami w ciągu trasy głównej. – Na odcinkach przebiegających przez obszary leśne w korytarzach migracyjnych zwierząt budujemy kilka górnych przejść, będących dużymi obiektami inżynierskimi, co zwiększa koszt budowy w porównaniu do realizacji trasy bez takich obiektów – przyznaje GDDKiA.

Średni koszt górnego przejścia dla zwierząt to ok. 11 mln zł. Na koszt jego budowy wpływa jednak wiele czynników, z których najważniejsze to typ, wielkość oraz ukształtowanie terenu. – Jednocześnie można założyć, że na skutek wzrostu cen materiałów budowlanych w najbliższych latach wzrośnie koszt projektowanych elementów infrastruktury drogowej, w tym również przejść dla zwierząt – spodziewają się nasi rozmówcy.

Nie tylko przejścia

Oprócz przejść przy drogach są budowane ogrodzenia drogowe i herpetologiczne, naprowadzające zwierzęta na przejścia oraz zapewniające ochronę uczestników ruchu przed możliwymi kolizjami na drodze, oraz systemy odwodnienia. Do infrastruktury ochrony środowiska są również zaliczane ekrany akustyczne. Mogą one stać po jednej lub po obu stronach drogi, a czasami także w pasie rozdziału. Różna jest też ich wysokość (maksymalnie 7-8 metrów), kształt i konstrukcja.

Biorąc to wszystko pod uwagę, GDDKiA przyjmuje, że średni łączny koszt realizacji urządzeń ochrony środowiska to ok. 11% łącznych kosztów budowy dróg szybkiego ruchu, a samych przejść dla zwierząt – ponad 6,5%.

Nowelizacja z 2021 r. zmienia niewiele

W ocenie GDDKiA najważniejszą cezurą związaną z ochroną środowiska przy budowie dróg było wejście w życie ustawy z 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska. Powołała ona nowe organy ochrony środowiska (RDOŚ i GDOŚ) oraz określiła formalny zakres dokumentów środowiskowych (KIP oraz ROŚ), niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W praktyce obowiązuje ona do dnia dzisiejszego, choć była kilkakrotnie aktualizowana i uszczegóławiana. – Zmiana ustawy z 2021 r., dotycząca zwiększenia zakresu partycypacji społecznej w procesie inwestycyjnym (w celu dostosowania polskiego prawa do przepisów UE), nie miała na razie istotnego wpływu na zwiększenie ponoszonych przez GDDKiA wydatków na infrastrukturę środowiskową – oceniają nasi rozmówcy.

W ciągu ostatnich lat, według GDDKiA, znacząco zmieniło się podejście do jakości oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym, w tym również projektowanych urządzeń ochrony środowiska. Zmianie uległy też unijne standardy związane z budową infrastruktury drogowej. Ich spełnienie stanowi często warunek uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskania dla niej dofinansowania.

– Należy dodać, że z uwagi na stale rosnącą i na bieżąco aktualizowaną wiedzę w zakresie systemów korytarzy ekologicznych i tras migracji zwierząt polskie autostrady i drogi ekspresowe są odpowiednio zaprojektowane pod względem realizacji niezbędnej infrastruktury ochrony zwierząt, jak również zachowania ich migracji – zapewnia Dyrekcja. GDDKiA dąży do ujednolicenia standardów w dokumentacji środowiskowej dla obszaru całej Polski oraz do poprawy jakości obecnie sporządzanych opracowań środowiskowych na potrzeby budowy nowych dróg.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony