Partnerzy serwisu:

GDDKiA płaci podwykonawcom Astaldi. Prace trwają

ep. 10.12.2018

GDDKiA płaci podwykonawcom Astaldi. Prace trwają
fot. GDDKiA
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zabezpieczyła płatności dla podmiotów trzecich pracujących na kontraktach realizowanych przez firmę Astaldi. Jak informuje inwestor, wykonawca, który popadł w kłopoty finansowe, realizuje obecne kontrakty i deklaruje ich dokończenie.
Włoski wykonawca pod koniec września wypowiedział realizowane w Polsce dwa kontrakty kolejowe o łącznej wartości niemal 1,3 mld zł. Wiadomo, że firma popadła w kłopoty finansowe z powodu inwestycji realizowanych poza granicami Polski. Ten sam wykonawca realizuje jednocześnie duże zadania na zlecenie GDDKiA. Na tych budowach prace postępują.

Jak informuje GDDKiA, na początku października inwestor drogowy podpisał porozumienie pozwalające na bezpośrednią wypłatę zgłaszającym się do GDDKiA podmiotom trzecim za zrealizowane roboty, dostawy bądź usługi na budowach gdzie generalnym wykonawcą jest firma Astaldi. W ten sposób interesy podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów dla S2 południowej obwodnicy Warszawy wraz z ponad 2-kilometrowym tunelem oraz S7 na tunelowym odcinku Zakopianki zostały zabezpieczone. „Realne efekty podpisanego porozumienia oraz wdrożonej, awaryjnej procedury usprawniającej płynność przepływu finansów na określonych kontraktach możemy już obserwować. GDDKiA wypłaca należne płatności za wykonane i odebrane prace lub usługi bezpośrednio podmiotom realizującym określone zadania” – podaje GDDKiA.

Do tej pory GDDKiA uregulowała płatności w kwocie 85 mln zł. W sumie, w ramach sześciu kontraktów Astaldi, zgłoszonych i zatwierdzonych jest ponad 91 mln zł, a rozpatrywane są zgłoszone roszczenia podmiotów trzecich na kwotę ok. 54 mln. „Każde jest indywidualnie sprawdzane pod kątem wykonania i odebrania prac lub usług oraz pod kątem formalnym” informuje inwestor zapewniając, że pracownicy GDDKiA pomagają przedsiębiorcom instruując jak dopełnić formalności i uzupełnić braki w dokumentacji, by procedura przebiegała sprawnie. Według zapewnień Drogowej Dyrekcji, zgłaszane prawidłowo roszczenia są rozpatrywane i wypłacane bezzwłocznie. Chodzi bowiem o to, by zapewnić stabilizację sytuacji na placach budów, a w konsekwencji płynną realizację inwestycji.

W kontraktach realizowanych na zlecenie GDDKiA, sytuacja podwykonawców została zabezpieczona. To jedna z lekcji wyciągniętych z kryzysu z okresu inwestycji realizowanych pod szyldem Euro 2012. Teraz we wszystkich umowach GDDKiA zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców. Generalny wykonawca musi np. do każdego rozliczenia dołączyć dowody zapłaty lub oświadczenia podmiotów trzecich o wypłaceniu wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uczestniczącym w realizacji zadania.

„Brak tych dowodów wstrzymuje wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. Jednocześnie wzywamy wykonawcę do uregulowania należności. Jeśli nie zostanie to zrealizowane, wówczas po uprzedniej analizie dokumentacji, dokonujemy bezpośredniej płatności na rzecz podmiotu trzeciego potrącając kwotę z należności wykonawcy – przypomina w komunikacie GDDKiA.

Takie sytuacje miały miejsce na kontraktach realizowanych także przez Astaldi i płatności bezpośrednie były uruchamiane. – Sytuacja rozliczeń finansowych na kontraktach jest pod stałą kontrolą GDDKiA – zapewnia inwestor.

Obecnie w realizacji jest 6 kontraktów, które GDDKiA powierzyła Astaldi. Cztery z nich są w fazie końcowej i odbywa się na nich ruch, to: S5 Poznań - Wrocław, odc. Korzeńsko – Wrocław, S8 obwodnica Marek, odc. od. w. Kobyłka do obw. Radzymina (trwa jeszcze remont starego przebiegu przez Marki), S8 Wyszków - Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin, S8 Wyszków - Białystok, odc. Mężenin - Jeżewo (do wykonania prace dodatkowe). W budowie znajdują się: S2 południowa obwodnica Warszawy, odc. od w. Puławska do w. Przyczółkowa oraz S7 Lubień - Rabka Zdrój, odc. Naprawa – Skomielna Biała.

Wartość umów realizowanych przez Astaldi to 4 mld zł, z tego do wykonania są prace warte ok. 1,6 mld zł.

Obecnie z roszczeniami podwykonawców próbuje się uporać inwestor kolejowy. W ubiegłym tygodniu 30 firm, które pracowały na kontraktach, z których zeszła firma Astaldi blokowało ruch na Centralnej Magistrali Kolejowej. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel informował, że ostatecznie zostało osiągnięte porozumienie.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony