Partner serwisu

GDDKiA zaktualizowała szczegółowe warunki kontraktowe

ep. 09.03.2021

GDDKiA zaktualizowała szczegółowe warunki kontraktowe
fot. Krzysztof Nalewajko/GDDKiA
W nowo ogłaszanych przetargach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie stosowała nowe wzorcowe warunki kontraktowe. Zostały one właśnie zaktualizowane.
To odpowiedź na zmianę Prawa zamówień publicznych, pojawienie się nowych wydawnictw specjalistycznych oraz sygnały płynące z rynku budowlanego. Zmiany zostały skonsultowane z branżą oraz Prokuratorią Generalną i wykorzystują doświadczenia ze zrealizowanych kontraktów.

Przez wiele lat GDDKiA stosowała warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem, wydanie angielsko-polskie 2000. W 2019 roku Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) wydało polskie tłumaczenie Warunków Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem, tzw. Żółta książka lub „Żółty FIDIC”.

Do zmian zainspirowało m.in. uchwalone w ubiegłym roku Prawo zamówień publicznych, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r. W ślad za tym GDDKiA opracowała nowe Szczegółowe Warunki Kontraktu (SWK). To proces który trwał kilka miesięcy w czasie których zapisy konsultowano z przedstawicielami branży, tj. Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa.

Po osiągnięciu porozumienia ze środowiskiem budowlanym, dokumenty poddano konsultacjom prawnym w Prokuratorii Generalnej RP.

Teraz nowe Szczegółowe Warunki Kontraktu będą stosowane w nowo rozpoczynanych postępowaniach przetargowych – zarówno w ramach Programu budowy dróg krajowych, jak i Programu budowy 100 obwodnic, a także w przypadku niektórych zadań na istniejącej sieci dróg krajowych.

W nowych warunkach wprowadzono m.in. zamknięty katalog kosztów i dopuszczono korespondencję podpisaną podpisem elektronicznym. Wypracowane zostały schematy uzgodnień dla poleceń zmian oraz roszczeń. Dodatkowo uproszczona została procedura rozpatrywania roszczeń z tytułu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wykonawcy zyskali w nowych warunkach prawo do przedłużenia czasu na ukończenie w związku z opóźnieniami spowodowanymi przez organy administracji.

Zmienił się katalog kar umownych, a regulacje dotyczące odstąpienia do kontraktu są symetryczne dla obu stron umowy.

W nowych warunkach zapisano także możliwość polubownego zakończenia sporu – albo za pośrednictwem Sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej, albo mediatora.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony