Partnerzy serwisu:

GDDKiA zerwała umowy z Energopolem Szczecin

Redakcja 14.10.2019

GDDKiA zerwała umowy z Energopolem Szczecin
ffot. GDDKiA
Obwodnica Wałcza oraz rozbudowa węzła drogowego Kijewo została bez wykonawcy. GDDKiA zerwała umowy z Energopolem Szczecin. – Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić nowe postępowania – poinformował inwestor.
Firma Energopol Szczecin S.A. zgodnie z Subklauzulą 15.2 Szczególnych Warunków Kontraktu (SWK) otrzymała oświadczenia o odstąpieniu od umów na budowę obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10 i na rozbudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo na połączeniu A6 i DK-10. Przyczyny odstąpienia od tych kontraktów leżą po stronie wykonawcy – informuje GDDKiA. Jak podaje inwestor, firma Energopol Szczecin nie wywiązywała się z zawartych umów, wstrzymała zasadnicze roboty na tych inwestycjach.

Wykonawca został wezwany do wykonania określonych zaległych robót we wskazanych terminach zgodnie Subklauzulą 15.1 SWK, z czego się nie wywiązał.

– GDDKiA dokładała wszelkich starań dla dokończenia zawartych kontraktów. Cykliczne spotkania z Wykonawcą, który deklarował chęć dokończenia inwestycji, nie przyniosły rezultatu. Wykonawca otrzymał maksymalny możliwy według Szczególnych Warunków Kontraktu termin na poprawienie sytuacji. Kolejne składane deklaracje o przedstawieniu nowego podwykonawcy i wznowieniu robót nie były przez Wykonawcę wypełniane. Mając na względzie dobro realizowanych inwestycji i interes podatników, GDDKiA musiała podjąć decyzję o odstąpieniu od umów – czytamy w komunikacie.

Zostały już uruchomione gwarancje należytego wykonania, którymi były zabezpieczone kontrakty. Kwota zajętych gwarancji wynosi około 50 mln złotych. Środki te pozwolą na pokrycie zobowiązań nienależytego wykonywania kontraktu przez Energopol Szczecin, takich jak płatności wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców. Z tytułu nie wywiązania się wykonawcy z zapisów umownych, będziemy egzekwować od firmy Energopol Szczecin S.A. należności z tytułu kar umownych.

Obwodnica Wałcza

Kontrakt na budowę obwodnicy Wałcza został zawarty w maju 2015 roku. Miał wartość około 430,5 mln złotych. Droga miała być gotowa w maju 2018 roku. Wykonawca otrzymał przedłużenie czasu na ukończenie o rok ze względu na trudne warunki atmosferyczne w 2017 roku oraz konieczność wprowadzenia zmian projektowych. W związku z aneksem wykonawca otrzymał dodatkowe wynagrodzenie w kwocie około 10 mln złotych. Uwzględniając aneksy budowa powinna się zakończyć 31 maja tego roku. Do zakończenia inwestycji brakuje ok. 15 proc., w tym 100 proc. mas bitumicznych.

Węzeł Szczecin Kijewo

Kontrakt na rozbudowę węzła Kijewo miał wartość ok. 56 mln złotych, a został zawarty we wrześniu 2017 roku. Finał był planowany na lipiec 2020 roku. Kontrakt obejmował również okres projektowania, ale dotyczyło to głównie przebudowy gazociągu. Pozwolenie na budowę było uzyskane wcześniej przez GDDKiA, mimo to do zasadniczych robót przystąpił dopiero w październiku 2018 roku.

Zaawansowanie rzeczowe to niespełna 20 proc. pomimo upływu około 70 proc. czasu trwania kontraktu. – Roboty realizowane w ostatnim czasie na węźle drogowym ograniczały się do przebudowy ważnej magistrali wodociągowej zaopatrującej w wodę Szczecin („Miedwianka”), która w swojej zasadniczej części została ukończona – informuje GDDKiA. – Pomimo wielokrotnych monitów i wezwania do poprawienia nie zaobserwowano zwiększonego zaangażowania Wykonawcy. Terminy wykonania konkretnych prac określone w wezwaniu do poprawienia nie zostały dotrzymane – dodaje inwestor w komunikacie.

Energopol Szczecin 1 lipca złożył w sądzie wniosek o postępowanie likwidacyjne, które następnie został zmieniony na postępowanie restruturyzacyjne. Wykonawca na zlecenie GDDKiA realizuje także obwodnicę Warzymic i Przecławia w ciągu DK-13 oraz rozbudowuje A6 na odcinku Szczecin Kijewo - Rzęśnica. Jest także członkiem konsorcjum odpowiedzialnego za budowę tunelu w Świnoujściu. Do 11 października był także liderem konsorcjum realizującego na zlecenie PKP PLK tunel średnicowy w Łodzi. W tym ostatnim przypadku rolę lidera konsorcjum przejął inny z konsorcjantów - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony