Partnerzy serwisu:

Grupa ZUE po trzech kwartałach zwiększa przychody i zyski

Emilia Derewienko 28.11.2018

Grupa ZUE po trzech kwartałach zwiększa przychody i zyski
fot. ZUE
Grupa ZUE, jeden z czołowych podmiotów branży budownictwa infrastruktury kolejowej i miejskiej prowadzący działalność wykonawczą, handlową i projektową, zanotowała po trzech kwartałach 2018 roku wzrost przychodów o 138 proc., do 555,9 mln zł z 233,5 mln zł rok wcześniej.
Skokowy wzrost jest efektem wejścia w fazę realizacji pozyskanych wcześniej kontraktów. Zysk brutto na sprzedaży Grupy wyniósł w tym okresie 17,5 mln zł wobec 3,8 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny 1,6 mln zł wobec 11,6 mln zł straty operacyjnej przed rokiem, a zysk netto ukształtował się na poziomie blisko 2 mln zł wobec 12,1 mln zł straty po III kwartałach 2017 roku.

Aktualny portfel zamówień Grupy, przewidziany do realizacji w latach 2018-2021, wynosi 2,2 mld zł netto. Wartość podpisanych nowych umów na roboty budowlane w samym 2018 roku wynosi ok. 569 mln zł, z czego ok. 205 mln zł to kontrakty miejskie. Łączna szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie startuje ZUE to ok. 1,7 mld zł.

– Poprawiliśmy znacząco wyniki po trzech kwartałach. Dotyczy to zarówno sprzedaży, jak i zysków. Warto jednak podkreślić że wyniki te mogłyby być lepsze gdyby nie materializujące się ryzyka branżowe, które Spółka uwzględnia w wycenach kontraktów. Na rosnącym z kwartału na kwartał rynku budowlanym można zaobserwować znaczącą presję na marże firm budowlanych. Jest to efekt rosnących kosztów działalności, na co wpływ m.in. mają czynniki takie jak wzrost cen materiałów i usług, wzrost kosztów pracy i ograniczona podaż pracowników oraz podwykonawców, dostępność materiałów budowlanych, przedłużające się rozstrzygnięcia postępowań przetargowych czy wpływ zmian legislacyjnych na branżę budowlaną – poinformował Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE.

Wyniki finansowe – szczegóły


Przychody segmentu budowlanego wyniosły 507,2 mln zł, handlowego 47,2 mln zł, a działalności projektowej 10,9 mln zł. Zarówno spółka ZUE odpowiadająca za działalność budowlaną, jak i Railway działająca w obszarze handlu oraz BPK Poznań, odpowiadająca za segment projektowy, zanotowały po trzech kwartałach 2018 roku dodatnie wyniki finansowe.

Od początku 2018 roku Grupa poniosła nakłady inwestycyjne na poziomie 17,5 mln zł. Spółka inwestowała głównie w maszyny i urządzenia oraz środki transportu, w tym zakup 75 wagonów towarowych, zgrzewarki dwudrogowej i palownicy kolejowej. Spółka planuje dalszą rozbudowę parku maszynowego.

Portfel zamówień na wysokim poziomie, ale rynek nie jest łatwy

ZUE bierze udział w przetargach zarówno w kraju jak i za granicą. Spółka jest zainteresowana głównie pozyskiwaniem kontraktów na rynku europejskim. Aktualny portfel zamówień Grupy wynosi 2,2 mld zł netto. Jest on przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. Wartość podpisanych nowych umów na roboty budowlane w samym 2018 roku wynosi ok. 569 mln zł, z czego ok. 205 mln zł to kontrakty miejskie. Łączna szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie startuje ZUE, to ok. 1,7 mld zł.

Zleceń na rynku budowlanym nie brakuje. W sektorze infrastruktury kolejowej realizowany jest program modernizacyjny zakładający ok. 66 mld zł wydatków na kolej do 2023 roku. Zapowiadane przez PKP PLK tegoroczne nakłady mają wynieść prawie 11 mld zł. W infrastrukturę inwestują również miasta. Mimo to rynek nie jest łatwy.

– W naszej branży duża część składanych w przetargach ofert ze względu na wzrost kosztów materiałów, robocizny i usług przekracza kosztorysy inwestorskie, które powstawały wcześniej. Z tego względu coraz częstszą praktyką jest odwoływanie postępowań przetargowych. W tym roku zostały anulowane cztery postępowania, w których złożyliśmy najlepsze oferty o łącznej wartości ok. 1 mld zł – powiedział Prezes Zarządu ZUE S.A. – W tych kontraktach, które są realizowane, odczuwalna jest presja na marże. Wzrost kosztów ogranicza korzyści płynące ze zwiększonych przychodów. Dlatego z dużą rozwagą budujemy nasz portfel zamówień – dodał.

Utrzymujące się duże zapotrzebowanie na materiały budowlane przekłada się na wzrost ich cen. Problemem firm budowlanych są też utrudnienia w dostawach towaru. Do tego dochodzi wzrost wynagrodzeń pracowników oraz wysokie stawki podwykonawców.

Grupa, by zminimalizować ryzyka związane z obecną specyfiką rynku, zawarła długoterminowe umowy ramowe na dostawy kluczowych materiałów budowlanych. Podjęła też działania, które pozwolą jej uniezależnić się w znacznym stopniu od usług zewnętrznych - rozbudowała struktury, by móc realizować również prace z zakresu robót żelbetowych, jak wiadukty, mosty, mury oporowe czy ekrany akustyczne.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony