Partnerzy serwisu:

Grupa ZUE podsumowuje wyniki po pierwszym półroczu 2020

inf. pras. ZUE, oprac. ms 19.08.2020

Grupa ZUE podsumowuje wyniki po pierwszym półroczu 2020
Zdjęcie ilustracyjneFot. Grupa ZUE
ZUE SA zanotowała w I półroczu 2020 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 357,8 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 13 mln zł, a wynik EBITDA 9,1 mln zł. Na poziomie operacyjnym spółka wypracowała 2,5 mln zł zysku, a na poziomie netto: 1,5 mln zł. Marża brutto na sprzedaży ZUE rok do roku wzrosła z 2,5% do 3,6%.
Skonsolidowane przychody Grupy ZUE w I półroczu 2020 roku wyniosły 382,4 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął 14,8 mln zł, a wynik EBITDA wyniósł 9,1 mln zł. Wynik operacyjny Grupy wyniósł 2,4 mln zł, a zysk netto: 0,9 mln zł. Marża brutto na sprzedaży Grupy ZUE porównując podobny okres z 2019 wzrosła z 2,8% do 3,9%.

Szybka reakcja na ograniczenia i zmiany związane z COVID-19 pozwoliła grupie na kontynuację realizacji kontraktów w okresie pierwszego półrocza, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa epidemicznego osób zaangażowanych w ich realizację.

Wartość portfela zamówień grupy wynosi obecnie ok. 1,8 mld zł. Od początku 2020 Spółka pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 134 mln zł netto. Obecnie ma złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach na kontrakty miejskie o łącznej wartości ok. 500 mln zł netto i w dalszym ciągu ofertuje na tym rynku.

W zasięgu zainteresowania spółki pozostają kontrakty kolejowe ogłaszane w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Startując w kolejnych przetargach w tym obszarze Spółka obserwuje obniżenie poziomu cen ofertowych. Dysponując solidnym portfelem zamówień na tym rynku, do nowych zleceń kolejowych ZUE podchodzi obecnie w sposób selektywny, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich atrakcyjność dla grupy.

– Od połowy marca pracujemy w nowych realiach związanych z zagrożeniem pandemią COVID-19. Wdrożone przez nas na wczesnym etapie działania ostrożnościowe pozwoliły nam utrzymać zarówno bezpieczeństwo pracowników jak i ciągłość realizacji bieżących projektów. Poprawiliśmy marżę brutto. Konsekwentnie podejmujemy działania w celu poprawy rentowności na starszych kontraktach kolejowych, które nie są przez zamawiającego waloryzowane. Ponadto systematyczna rozbudowa portfela zamówień powoduje, że zmniejsza się w nim udział kontraktów kolejowych pozyskanych na trudnym rynku ofertowym w latach 2016-2017 - ich spora część zostanie zakończona w 2020 roku. Planując dalsze etapy prac na bieżących projektach zabezpieczyliśmy już kontrakty zarówno z podwykonawcami, jak i z dostawcami materiałów – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport