Partner serwisu

Grupa ZUE podsumowuje wyniki po pierwszym półroczu 2020

inf. pras. ZUE, oprac. ms 19.08.2020

Grupa ZUE podsumowuje wyniki po pierwszym półroczu 2020
Zdjęcie ilustracyjneFot. Grupa ZUE
ZUE SA zanotowała w I półroczu 2020 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 357,8 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 13 mln zł, a wynik EBITDA 9,1 mln zł. Na poziomie operacyjnym spółka wypracowała 2,5 mln zł zysku, a na poziomie netto: 1,5 mln zł. Marża brutto na sprzedaży ZUE rok do roku wzrosła z 2,5% do 3,6%.
Skonsolidowane przychody Grupy ZUE w I półroczu 2020 roku wyniosły 382,4 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął 14,8 mln zł, a wynik EBITDA wyniósł 9,1 mln zł. Wynik operacyjny Grupy wyniósł 2,4 mln zł, a zysk netto: 0,9 mln zł. Marża brutto na sprzedaży Grupy ZUE porównując podobny okres z 2019 wzrosła z 2,8% do 3,9%.

Szybka reakcja na ograniczenia i zmiany związane z COVID-19 pozwoliła grupie na kontynuację realizacji kontraktów w okresie pierwszego półrocza, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa epidemicznego osób zaangażowanych w ich realizację.

Wartość portfela zamówień grupy wynosi obecnie ok. 1,8 mld zł. Od początku 2020 Spółka pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 134 mln zł netto. Obecnie ma złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach na kontrakty miejskie o łącznej wartości ok. 500 mln zł netto i w dalszym ciągu ofertuje na tym rynku.

W zasięgu zainteresowania spółki pozostają kontrakty kolejowe ogłaszane w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Startując w kolejnych przetargach w tym obszarze Spółka obserwuje obniżenie poziomu cen ofertowych. Dysponując solidnym portfelem zamówień na tym rynku, do nowych zleceń kolejowych ZUE podchodzi obecnie w sposób selektywny, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich atrakcyjność dla grupy.

– Od połowy marca pracujemy w nowych realiach związanych z zagrożeniem pandemią COVID-19. Wdrożone przez nas na wczesnym etapie działania ostrożnościowe pozwoliły nam utrzymać zarówno bezpieczeństwo pracowników jak i ciągłość realizacji bieżących projektów. Poprawiliśmy marżę brutto. Konsekwentnie podejmujemy działania w celu poprawy rentowności na starszych kontraktach kolejowych, które nie są przez zamawiającego waloryzowane. Ponadto systematyczna rozbudowa portfela zamówień powoduje, że zmniejsza się w nim udział kontraktów kolejowych pozyskanych na trudnym rynku ofertowym w latach 2016-2017 - ich spora część zostanie zakończona w 2020 roku. Planując dalsze etapy prac na bieżących projektach zabezpieczyliśmy już kontrakty zarówno z podwykonawcami, jak i z dostawcami materiałów – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport