Partner serwisu

Grupa ZUE poprawiła marżę

inf. pras./red. 19.11.2020

Grupa ZUE poprawiła marżę
fot. mat pras. ZUE
Branża budowalna dość dobrze radzi sobie z ograniczeniami związanymi z pandemią. Jest też przygotowana na dalszy wzrost – uważa Wiesław Nowak, prezes ZUE. Grupa przedstawiła wyniki finansowe za trzy kwartały. Odnotował wzrost marży.
Skonsolidowane przychody Grupy ZUE po trzech kwartałach 2020 wyniosły 610,8 mln zł. Grupa wypracowała zysk brutto w wysokości 22,9 mln zł, co oznacza wzrost marży brutto do 3,8%, wobec 3,1% w tym samym okresie rok wcześniej. Na poziomie operacyjnym Grupa wypracowała 5,1 mln zł, EBITDA wyniosła 15,1 mln zł a zysk netto: 2,9 mln zł.

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,6 mld zł. W 2020 roku Grupa pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 142 mln zł netto oraz ma obecnie złożone i wybrane jako najkorzystniejsze oferty w przetargach miejskich o łącznej wartości ok. 190 mln zł netto.

Grupa ZUE dokłada starań w celu utrzymania reżimu sanitarnego we wszystkich obszarach działalności, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i minimalizacji ryzyka wpływu pandemii koronawirusa na swoją działalność, dzięki czemu nie miała ona do tej pory znaczącego wpływu na sytuację finansową i organizacyjną Spółki.

– W okresie trzech kwartałów poprawiliśmy marżę brutto, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. Jeszcze w tym roku skończymy znaczną część kontraktów kolejowych pozyskanych na trudnym rynku kolejowym w latach 2016-2017 - mówi prezes ZUE Wiesław Nowak.

Jego zdaniem branża budownictwa infrastrukturalnego relatywnie dobrze radzi sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa. Spółka ZUE realizuje projekty bez istotnych przeszkód, dokładając starań by utrzymać odpowiedni reżim sanitarny w każdym obszarze działania.

W ramach wdrożonych środków ostrożności, mając na względzie bezpieczeństwo pracowników, ZUE m.in. wyposaża ich w niezbędne środki ochronne, jak również zapewnia dostęp na koszt firmy do testów na obecność koronawirusa.

- Jednocześnie rozważnie podchodzimy do przyszłości - planując dalsze etapy prac na bieżących projektach zabezpieczyliśmy już kontrakty zarówno z podwykonawcami, jak i z dostawcami materiałów. Pozyskując kontrakty każdorazowo uważnie analizujemy ich atrakcyjność dla Grupy. Dążymy do zwiększenia udziału projektów miejskich w portfelu zamówień, pozyskując zlecenia typu „buduj” – obecnie mamy złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach miejskich o wartości ok. 190 mln zł i nadal ofertujemy – mówi Wiesław Nowak.  

92% udziału w przychodach Grupy wygenerowanych po trzech kwartałach 2020 roku ma działalność budowlana. Przychody w segmencie handlowym stanowiły 7% przychodów Grupy, a projektowym: 1% przychodów Grupy ZUE.

– Branża infrastrukturalna relatywnie dobrze radzi sobie z ograniczeniami związanymi z pandemią. Rynek wykonawców przygotował się na duży program inwestycyjny i realizuje go z powodzeniem –mówi prezes ZUE Wiesław Nowak.

Zauważa, że na rynku kolejowym kończą się już zadania realizowane w obecnej perspektywie finansowej UE w ramach Krajowego Programu Kolejowego, natomiast w nowej perspektywie, oprócz zadań modernizacyjnych będą również realizowane budowy nowych dróg kolejowych, m.in. projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z komponentem kolejowym. W części kolejowaej zakłada się budowę nowych linii o długości ok. 1 800 km, z czego ponad 500 km ma powstac w ciągu najbliższych 6 lat. W ramach CPK planowane są również modernizacje istniejącej infrastruktury kolejowej na potrzeby nowego układu komunikacyjnego.

– Uważam, że rynek jest przygotowany na dalszy wzrost – mów Wiesław Nowak. – Ważne jest, aby odpowiednimi działaniami rządu i zamawiających wykorzystywać jego potencjał w sposób płynny, przewidywalny i cykliczny, jednocześnie zachęcając branżę do dalszego inwestowania – podkreśla.

Zdaniem prezesa ZUE najważniejszym wyzwaniem jest obecnie uniknięcie luki inwestycyjnej, po której nastąpiłoby spiętrzenie zleceń w krótkim czasie. – W tym kontekście ważne jest wyciągnięcie wniosków z przeszłości i ogłaszanie przetargów już teraz oraz jak najszybsze uruchomienie środków i postępowań przetargowych, zarówno z funduszu odbudowy związanego z pandemią COVID-19, jak i z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 – dodaje Wiesław Nowak, prezes Zarządu ZUE.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony