Partner serwisu

Infrastruktura Mazowsza w latach 2007-2015

Emilia Derewienko 26.10.2015

Infrastruktura Mazowsza w latach 2007-2015
fot. PGNiG
Inwestycje w modernizację kolei, 40 decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę dla lotnisk publicznych, rozbudowa sieci elektroenergetycznej – to najważniejsze przedsięwzięcia infrastrukturalne zrealizowane na Mazowszu w przeciągu ostatnich 8 lat.
Wojewoda Mazowiecki podsumował rezultaty swoich rządów w latach 2007-2015. Jak wynika z raportu, znacząco wzrosła liczba inwestycji modernizacyjnych na głównych szlakach kolejowych na Mazowszu, szczególnie na trasach rozchodzących się promieniście z Warszawy.

Inwestycje kolejowe

Na wniosek PKP PLK wydane zostało około 1,3 tys. rozstrzygnięć administracyjnych – decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę – dla wiaduktów i mostów, węzłów, stacji i przystanków. Do najważniejszych należą linie: Poznań – Warszawa – Terespol, Warszawa – Gdynia, Warszawa Zachodnia – Łódź, Warszawa – Radom wraz z łącznikiem do Lotniska Chopina, Warszawa – Białystok Rail Baltica, linia średnicowa w Warszawie w układzie dalekobieżnym i podmiejskim, a także stacje: Warszawa Gdańska, Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion.

Doprowadzono także do porozumienia między PKP PLK i Energą, co pozwoli na modernizację linii kolejowej nr 29 do Ostrołęki, niezbędnej ze względu na budowę nowego bloku elektrowni o mocy 1000 MW. Pozwolenie na budowę infrastruktury kolejowej, która będzie obsługiwać elektrownię, zostało wydane w listopadzie 2014 roku.

40 pozwoleń dla lotnisk publicznych

W latach 2007-2011 wojewoda mazowiecki wydał około 40 decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę dla lotnisk publicznych. Najważniejszymi były postanowienia na budowę portu lotniczego w Modlinie. Wojewoda przekazał dodatkowo samorządowi województwa ponad 276 ha terenu byłego lotniska wojskowego na potrzeby portu lotniczego.

Wydane zostały również liczne decyzje umożliwiające rozwój Lotniska Chopina w Warszawie, m.in.: przebudowa drogi startowej czy przebudowa i rozbudowa terminalu 1. oraz dróg kołowania. Rozpoczęło się również użytkowanie terminalu 2. oraz budowa łącznika między stacją kolejową a terminalem 1. Miastu Radom przekazano także prawie 148 ha terenu, przeznaczonego na lotnisko w Radomiu-Sadkowie.

Ponadto, 2,453 mln zł otrzymały izba celna oraz inspekcja roślin i nasiennictwa na przejściu Warszawa-Okęcie. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętów komputerowych i specjalistycznych: robota pirotechnicznego czy wykrywacza śladowych ilości narkotyków. Sfinansowano również stałe lotnicze przejście graniczne na lotnisku Warszawa-Modlin – w latach 2008-2013 na inwestycje w lotnicze przejścia graniczne Warszawa-Okęcie oraz Warszawa-Modlin przeznaczono łącznie ponad 10 mln zł.

Modernizacja sieci przesyłowych

W omawianym okresie zostały wydane decyzje o rozbudowie i modernizacji elektroenergetycznych sieci przesyłowych o napięciu 400 kV na Mazowszu. Głównym celem tej inwestycji jest zapewnienie ciągłości dostaw prądu do całego regionu i aglomeracji warszawskiej przez utworzenie Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego.

Zakończona również została budowa lub przebudowa odcinków: Miłosna – Siedlce – Ujrzanów, Miłosna – Płock, Miłosna – Ostrołęka, oraz stacji: Stanisławów, Ołtarzew, Ostrołęka, Siedlce – Ujrzanów. Do 2019 roku zostanie sfinalizowana inwestycja na odcinku Kozienice – Ołtarzew. Po domknięciu Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny stanie się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i umożliwi przesyłanie energii elektrycznej pomiędzy Polską a Litwą.

W październiku 2015 roku został otwarty mazowiecki odcinek gazociągu Rembelszczyzna – Gustorzyn. Decyzje związane z jego budową oraz rozbudową wydawane zostały między 2010 a 2014 rokiem. Zbudowano węzły przesyłu gazu, zespoły zaporowo-upustowe, drogi dojazdowe do obiektów, światłowody oraz stacja ochrony katodowej. Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa przesyłu gazu w centralnej części kraju. Gazociąg umożliwi przesyłanie większej ilości gazu do północno-wschodniej Polski, pozwoli na transport zwiększonych ilości gazu pochodzących z nowych źródeł, m.in. terminalu LNG w Świnoujściu i wspomoże pracę już istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia. Dzięki tej i kolejnym inwestycjom węzeł Rembelszczyzna będzie centralnym punktem dystrybucji gazu w Polsce.

Inwestycje na Euro

W ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012, korzystano ze specustawy Euro 2012, dzięki której decyzje miały rygor natychmiastowej wykonalności. W tym trybie zostało wydanych 28 decyzji, z których najistotniejsze dotyczyły m.in. przebudowy dworca kolejowego Warszawa Wschodnia. Wyzwaniem było również przygotowanie 15 pozwoleń na budowę drugiej linii metra warszawskiego. Dokumenty zostały wydane do maja 2011 roku.

Ponadto, w latach 2007-2010 wojewoda podpisał umowy na inwestycje w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, które opiewały na 190,3 mln zł. Dofinansowano m.in. zakup 25 nowoczesnych pociągów dla Przewozów Regionalnych o wartości 35 mln zł i Warszawskiej Kolei Dojazdowej za 7,3 mln zł.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony