Partner serwisu

Inteligentny system – kluczowa inwestycja GDDKiA

inf. pras. 02.12.2022

Inteligentny system – kluczowa inwestycja GDDKiA
fot. GDDKiA
Trwają prace związane z realizacją projektu pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I (KSZRD). Jak podkreśla GDDKiA, to obecnie największy projekt ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) tego typu realizowany w Europie. Ma umożliwić dynamiczne zarządzanie ruchem na drogach krajowych oraz znacząco poszerzyć zakres informacji przekazywanych kierowcom.
Jak informuje zarządca dróg, w ramach projektu realizowane są umowy na Centralny Projekt Wdrożeniowy oraz Regionalne Projekty Wdrożeniowe w Łodzi, Gdańsku i Olsztynie, Katowicach oraz Wrocławiu i Opolu. – Prac nad tą inwestycją nie widać tak wyraźnie, jak ma to miejsce w przypadku budowy nowych dróg czy obiektów inżynierskich. Pozytywne efekty działania systemu zobaczymy jednak, gdy zostanie w pełni wdrożony i kierowcy będą mogli poza systemem nawigacji mieć dobre narzędzie na drodze wpierające sprawne podróżowanie. Docelowo umożliwi on monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, dynamicznie i płynnie zarządzać ruchem, kierować na objazdy, informować o utrudnieniach, zdarzeniach drogowych – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Jaki jest cel inwestycji?

Korzyści z realizacji KSZRD będą widoczne zarówno dla użytkowników dróg, jak i ich zarządcy. Na drogach objętych systemem poprawi się poziom bezpieczeństwa, m.in. dzięki ograniczeniu liczby wypadków. Zwiększy się też przepustowość dróg oraz poprawi komfort jazdy. GDDKiA uzyska możliwość sprawniejszego monitorowania i zarządzania ruchem drogowym. Lepsze rozpoznanie sytuacji pozwoli też na szybsze informowanie służb o zaistniałym na drodze zdarzeniu. 

W tym roku zakończyły się prace (realizowane przez wykonawcę CPW) prowadzone w części budynku przy ul. Płaskowickiej w Warszawie, gdzie mieści się Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem. Kontynuowane są prace w terenie związane z podłączeniem stacji koncentracyjnych do sieci energetycznej. Trwa też montaż i odbiory poszczególnych urządzeń ITS, takich jak kamery czy tablice zmiennej treści. Łącznie w ramach inwestycji zainstalowanych będzie 3500 urządzeń ITS.  Zakończenie prac nad wdrożeniem systemu centralnego planowane jest w II kw. 2023 r. Integracja RPW z systemem centralnym powinna zakończyć się w IV kw. przyszłego roku. Uczestnicy spotkania poruszyli szereg kwestii związanych z realizację inwestycji. Dyskusje dotyczyły m.in. wytycznych w sprawie zmiennej organizacji ruchu, uzgodnień z przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie wykonania przyłączy oraz tematu waloryzacji kontraktów. Podkreślano też, jak dużym wyzwaniem jest integracja RPW z systemem centralnym. 

System obejmie ponad 1100 km dróg

Łączna długość sieci drogowej objętej projektem KSZRD wynosi ok. 1100 km, co stanowi ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski. Ukończenie prac umożliwi zarządzanie ruchem na międzynarodowym szlaku transportowym łączącym Gdańsk z Czechami i Słowacją, prowadzącym przez Warszawę, Łódź i okolice Katowic, z odnogą do Wrocławia. CPW obejmie wybrane odcinki dróg w granicach woj. mazowieckiego - A2, S7 i S8. Cztery RPW obejmą natomiast pozostałe odcinki dróg wspomnianego szlaku transportowego: S6 i S7 na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, A1 i A2 w woj. łódzkim, A1, A4, S1 w woj. śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 i A4 w woj. dolnośląskim i opolskim. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Dofinansowanie wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. 

Projekt KSZRD stanowi kluczową część prac związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) na sieci dróg krajowych. Będzie on wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, pozyskujące informacje m.in. o prędkości, liczbie i rodzaju pojazdów poruszających się daną drogą. Pokaże też dane o czasach przejazdu na poszczególnych trasach, informacje o stanie nawierzchni, zajętości miejsc parkingowych, a także dane meteorologiczne. KSZR umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem i procesami utrzymania infrastruktury drogowej. Dostarczy też aktualne informacje o warunkach na drodze. KSZR obsługiwany będzie przez Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie, przy ścisłej współpracy z Regionalnymi Centrami Zarządzania Ruchem w Strykowie (k. Łodzi), Widawie (k. Wrocławia), Dworku (k. Gdańska) i Kończycach (k. Katowic).

W związku z realizacją projektu KSZRD powstaje „serce” Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, czyli system centralny. Jest to rozwiązanie teleinformatyczne, które docelowo zapewni obsługę wszystkich rozwiązań ITS na drogach krajowych. Rozwiązania ITS powstają już, według ustalonych standardów, na inwestycjach realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Będą one stopniowo włączane do KSZR, rozszerzając tym samym zasięg systemu o kolejne odcinki dróg. 
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Polskie drogi w budowie
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony