Partner serwisu

Interreg. Są pieniądze na projekty transportowe

inf. pras. 10.01.2023

Interreg. Są pieniądze na projekty transportowe
fot. Pixabay
Trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów głównych oraz projektów małych w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Szansę na dotację mają m.in. projekty dotyczące transportu.
Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EU Strategy for the Baltic Sea Region) jest jedną z czterech strategii makroregionalnych wdrażanych na obszarze Unii Europejskiej. Strategia została zatwierdzona przez Radę Europejską w 2009 r. Jest to porozumienie pomiędzy państwami członkowskimi UE położonymi nad Morzem Bałtyckim i Komisją Europejską, które ma na celu rozwinięcie współpracy i realizację wspólnych celów. Cele strategii to: ochrona Morza Bałtyckiego (Save the Sea), integracja regionu (Connect the Region) i wzrost dobrobytu (Increase Prosperity).

Państwa członkowskie UE zaangażowane w EUSBSR to Szwecja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa i Polska. Wdrażanie EUSBSR jest koordynowane w ścisłym kontakcie z Komisją Europejską i wszystkimi interesariuszami, tj. innymi państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi, organami międzyrządowymi i pozarządowymi, ośrodkami badawczymi i akademickimi.

EUSBSR nie dysponuje własnym funduszem. Jej beneficjenci ubiegają się o środki w ramach ogólnie dostępnych programów, głównie Programu współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 i 2021-2027.

Sekretariat Interreg Regionu Morza Bałtyckiego ogłosił nowy nabór projektów. W przypadku większych projektów termin zgłoszenia upływa 14 lutego, a finalny wniosek należy złożyć do 14 marca 2023 r.

W zakresie transportu wysoko punktowane będą projekty dotyczące zielonego transportu i zielonego transportu miejskiego, zrównoważonego lotnictwa (rozwój lotnictwa elektrycznego czy wykorzystanie dronów), rozwiązania cyfrowe wspomagające sektor transportu czy pasażerów korzystających z transportu zbiorowego. Ważną kwestią jest również funkcjonowanie korytarzy transportowych w nowej sytuacji geopolitycznej (odcięcia przewozów przez terytorium Rosji i Białorusi).
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony