Partner serwisu

Jest przetarg na dokończenie wiaduktu i jezdni na A1 obwodnicy Częstochowy

mr 23.06.2020

Jest przetarg na dokończenie wiaduktu i jezdni na A1 obwodnicy Częstochowy
fot. GDDKiA
Katowicki oddział GDDKiA ogłosił przetarg na realizację przedostatniego zadania na obwodnicy Częstochowy w ciągu A1. Chodzi o budowę wiaduktu autostradowego nad linią kolejową na węźle Częstochowa Północ oraz jezdnię autostrady A1 na długości 460 w jego otoczeniu.
Na autostradowej obwodnicy Częstochowy trwają jeszcze roboty. Trwa postępowanie przetargowe dotyczące budowy MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód, MOP II Wierzchowisko Wschód, MOP III Zachód oraz Obwodu Utrzymania Autostrady Lgota. Ostatnim przetargiem dla tego odcinka autostrady A1 będzie postępowanie, które wyłoni wykonawcę robót wykończeniowych.

Zamówienie obejmuje dokończenia wiaduktu autostradowego (WA352) z wykorzystaniem, składowanych na placu prefabrykacji w rejonie węzła Częstochowa Północ, belek prefabrykowanych VFT, oraz wykonanie robót drogowych na jezdni głównej w rejonie obiektu, a po wykonaniu tych prac budowlanych uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie. 

W ramach tego zadania wykonawca przeprowadzi między innymi roboty związane z wytyczeniem i obsługą geodezyjną budowy obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie, wykonanie robót w zakresie montażu konstrukcji stalowej, izolacji, odwonienia i drenażu, przeprowadzenie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego obiektu, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych obiektu, montaż słupów oświetleniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, roboty nawierzchniowe (część najazdu i nawierzchni na obiekcie), w tym wykonanie nasypów, wykopów, ulepszenia podłoża, roboty nawierzchniowe z betonu asfaltowego i betonu cementowego.

Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresu zimowego, który potrwa od 15 grudnia do 15 marca.

Oferty można składać do 28 lipca 2020 r. Będą one badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.) i przedłużenie okresu gwarancji jakości (40 proc.).
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony