Partner serwisu

Jeszcze w tym kwartale rząd ma przyjąć dokument w sprawie intermodalu

ep. 30.08.2021

Jeszcze w tym kwartale rząd ma przyjąć dokument w sprawie intermodalu
fot. pixabay.com/pl/jd
Na trzeci kwartał tego roku rząd planuje przyjęcie uchwały w sprawie „Kierunków rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.” To ważny dokument w kontekście nowego budżetu Unii Europejskiej obejmującego lata 2021 – 2027.
Transport intermodalny został zaakcentowany w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, jednak do tej pory nie doczekał się opracowania o charakterze strategicznym. Planowany do przyjęcia dokument ma być pierwszym, który uwzględni potrzeby transportu intermodalnego wraz z potrzebami uczestników rynku i powiązaniami między różnymi gałęziami transportu.

Jak podkreślają projektodawcy, tego rodzaju opracowania oczekuje od nas także Komisja Europejska. Jest to warunek ex-ante związany z kwalifikowalnością wydatków w sektorze transportu w nowej perspektywie budżetowej.

W listopadzie ub. r. rząd przeprowadził konsultacje szykowanego dokumentu. Teraz potwierdza, że w pracach nad nim uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej oraz biznesu z branży Transport – Spedycja – Logistyka. „Podmioty te podkreślają szanse systemu transportu intermodalnego w Polsce, związane m.in. z położeniem geograficznym na przecięciu głównych europejskich kolejowych korytarzy towarowych, dostępem do Morza Bałtyckiego, modernizowaną w skali dotąd niespotykanej infrastrukturą kolejową oraz dostępnością środków UE na dofinansowanie transportu intermodalnego” – zwracają uwagę projektodawcy.

Strona rządowa wskazuje także na rozwój transportu intermodalnego – w okresie od przystąpienia Polski do UE kolejowe przewozy intermodalne wzrosły w Polsce z 282 tys. TEU w 2004 r. do 2 137 tys. TEU w 2019 r., tj. 7,6-krotnie.

Prognozy też są optymistyczne. Strona rządowa podkreśla, że pomimo spowolnienia gospodarczego wywołanego przez Covid-19, popyt na usługi intermodalne będzie do roku 2030 wzrastał. Dodatkowo, okres pandemii spowodował konieczność ponownego zdefiniowania kierunków rozwoju handlu międzynarodowego. Tu najważniejsze zdaje się być zwiększenie bezpieczeństwa w obrocie towarowym oraz wykorzystanie potencjału wewnątrzkrajowego, w co wpisują się działania związane z transportem intermodalnym.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony