Partner serwisu

Kolejny nabór do CEF. Ile przypadnie Polsce?

Roman Czubiński 19.09.2022

Kolejny nabór do CEF. Ile przypadnie Polsce?
fot. Roman Czubiński
Znów można ubiegać się o dofinansowanie dla inwestycji usprawniających transport na sieci TEN-T – informuje Komisja Europejska. Kwota do podziału wynosi 5,12 miliardów euro. Polscy wnioskodawcy muszą w ciągu niecałego miesiąca przedstawić swoje plany do akceptacji Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej.
KE wraz z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) ogłosiła nabór 13 września. Wnioski z sektora transportu można składać do 18 stycznia przyszłego roku, jednak polscy wnioskodawcy muszą przesłać propozycje projektów do Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w celu preselekcji i akceptacji nie później, niż 11 października br. Jeśli wstępna propozycja zostanie zatwierdzona, do 1 grudnia należy złożyć do DPI kompletny wniosek o dofinansowanie.

Infrastruktura i cyfryzacja

Większość priorytetów, w które muszą wpisywać się proponowane inwestycje, dotyczy „twardej” infrastruktury. Dofinansowanie mogą więc otrzymać przedsięwzięcia infrastrukturalne w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T. W jej zakres wchodzi zarówno sieć kolejowa, jak i drogowa, żeglugi śródlądowej, infrastruktura portów morskich i śródlądowych, terminale drogowo-kolejowe oraz multimodalne platformy logistyczne. Można zgłaszać też wnioski dotyczące poprawy odporności infrastruktury transportowej (zwłaszcza na zmiany klimatu i klęski żywiołowe), dostosowania infrastruktury transportowej do celów kontroli na granicach zewnętrznych UE, multimodalnych węzłów pasażerskich (tylko projekty studyjne), „autostrad morskich”, a nawet infrastruktury parkingowej i bezpieczeństwa drogowego (w ramach priorytetu „Bezpieczna Mobilność”).

Na wsparcie z CEF mogą liczyć ponadto inwestycje w inteligentne aplikacje dla transportu, takie jak ERTMS, ITS, SESAR czy RIS. UE chce też wspierać przy pomocy instrumentu cyfryzację i rozpowszechnianie danych na temat transportu, szeroko pojętą interoperacyjność, ograniczanie hałasu emitowanego przez kolej towarową, a także projekty studyjne związane z nowymi technologiami oraz innowacjami. Ideą przewodnią całego CEF jest ograniczenie emisyjności transportu, poprawa jego wydajności i nadanie mu bardziej zrównoważonego charakteru. Dofinansowane inwestycje mają pomóc w osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu – ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu o 90% do końca 2050 r.

Na pewno będą wnioski CPK

Kwota 5,12 mln zł jest podzielona na dwie pule aplikowania. Różnica między nimi polega na poziomie możliwego wsparcia: w puli Funduszu Spójności wynosi on maksymalnie 85%, w puli ogólnej jest ograniczony do 50%.

W celu przybliżenia zakresu i warunków konkursu Komisja Europejska organizuje 5 października dzień informacyjny w formule online. Wsparcie w przygotowaniu kompletnej aplikacji oferuje też MFiPR. Przesłana do resortu informacja na temat proponowanych projektów powinna zawierać krótki opis zakresu i celu projektu, planowany harmonogram jego realizacji, wskazanie priorytetu, do którego ma być złożony wniosek, posiadane decyzje administracyjne wymagane dla projektu oraz jego planowany budżet i wskazanie źródeł finansowania.

Zamiar ubiegania się o środki unijne w nowym rozdaniu zadeklarowała – między innymi – spółka CPK. Wnioski mają dotyczyć przedsięwzięć wysoko ocenionych, lecz odrzuconych w poprzednim naborze: prac projektowych dla węzła kolejowego przy lotnisku, budowy łódzkiego tunelu KDP oraz projektów odcinków KDP Łódź – Wrocław i Sieradz – Poznań. W czerwcu br. polscy wnioskodawcy otrzymali wsparcie w wysokości przeszło miliarda euro – najwięcej spośród wszystkich państw członkowskich UE.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony