Partner serwisu

Komisja Europejska chce ujednolicenia ograniczeń podróży w UE

mr 08.09.2020

Komisja Europejska chce ujednolicenia ograniczeń podróży w UE
fot. Komisja Europejska
Komisja Europejska ogłosiła w piątek (4 września br.) wniosek o dotyczący wszelkich środków ograniczających swobodne przemieszczanie się w związku z pandemią koronawirusa podejmowanych przez państwa członkowskie. KE proponuje skoordynowanie tych zasad na szczeblu UE i podawanie ich jasno do wiadomości – zdaniem Komisji do tej pory informowanie o tych działaniach było mało przejrzyste.
− Nasze prawo do swobodnego przemieszczania się w UE poważnie ucierpiało w wyniku pandemii. Wielu obywateli, którzy codziennie korzystają z bezproblemowych podróży, przytłacza różnorodność przepisów w UE. Chcemy uproszczenia reguł. Proponujemy proste kryteria, stosowane bez dyskryminacji, łatwe do zastosowania przez państwa członkowskie i umożliwiające odpowiednie informowanie społeczeństwa – powiedział Didier Reynders, komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości.

We wniosku przedstawionym przez komisarzy określono cztery kluczowe obszary, w których państwa UE powinny ujednolicić zasady wpływające na przemieszczanie się.

Wspólne progi


Pierwszy z nich dotyczy wspólnych kryteriów i progów dla państw członkowskich przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń podróży. Jak zaznaczyli członkowie Komisji Europejskiej, obecnie krajowe kryteria wprowadzania środków ograniczających swobodne przemieszczanie się w Unii Europejskiej są rozbieżne.

W propozycji KE znalazły się następujące, wspólne dla wszystkich kryteria: łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 tys. osób na danym obszarze w okresie 14 dni; odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 przeprowadzonych na danym obszarze w okresie siedmiu dni oraz liczba przeprowadzonych testów na COVID-19 na 100 tys. osób na danym obszarze w okresie siedmiu dni.

Ponadto państwa członkowskie powinny co tydzień przekazywać te dane Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, a dodatkowo Państwa przekazywać te dane odnośnie do szczebla regionalnego, aby zapewnić, by wszelkie środki mogły być ukierunkowane na te regiony, w których są one absolutnie niezbędne.

Jeśli państwo członkowskie posiada tygodniowy wskaźnik testów wynoszący ponad 250 na 100 tys. osób, nie musi ograniczać swobodnego przepływu osób podróżujących z innego państwa członkowskiego, pod dwoma warunkami: łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na danym obszarze wynosi mniej niż 50 na 100 tys. osób w okresie 14 dni lub odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 przeprowadzonych na danym obszarze nie przekracza 3 proc.

Zielone, pomarańczowe, czerwone i szare strefy

Drugim obszarem zacieśnionej współpracy państw członkowskich ma być określenie wspólnych kryteriów wykorzystujących uzgodniony kod kolorystyczny. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób miałoby publikować co tydzień mapę państw UE i EOG wraz ze wspólnym kodem kolorystycznym.

Kolor zielony oznaczałby obszar, na którym łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 wynosi mniej niż 25 w okresie 14 dni oraz odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi mniej niż 3 proc.

Kolor pomarańczowy byłby zarezerwowany dla obszaru, na którym łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 nie przekracza 50 w okresie 14 dni przy cyzm odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi przynajmniej 3 proc. lub łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 wynosi między 25 a 150 przy czym odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi mniej niż 3 proc.

Obszar, na którym łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 przekracza 50 w okresie 14 dni oraz odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi przynajmniej 3 proc. lub łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 wynosi ponad 150 na 100 tys. osób w okresie 14 dni byłby oznaczony kolorem czerwonym.

Kolor szary oznaczałby obszar, co do którego brak wystarczających informacji aby ocenić kryteria zaproponowane przez Komisję lub jeżeli liczba testów na COVID-19 przeprowadzonych na 100 tys. osób nie przekracza 250.

Bez odmowy dla osób z obszarów wysokiego ryzyka

Zgodnie z zaleceniem Komisji, Państwa członkowskie nie powinny odmawiać wjazdu osobom podróżującym z innych państw członkowskich. Państwa członkowskie, które wprowadzają ograniczenia swobodnego przemieszczania się w oparciu o własne procesy decyzyjne, mogą wymagać, aby osoby podróżujące z obszaru oznaczonego kolorem czerwonym lub szarym poddały się kwarantannie lub testowi na COVID-19 po przyjeździe – preferowanym wariantem jest test na COVID-19. W uzasadnionych przypadkach może być to również wymagane w innych strefach. Nie dotyczy to podróżnych pełniących istotną funkcję lub ze specjalnymi potrzebami.

Jasny przekaz

Komisja proponuje, aby państwa członkowskie co tydzień przekazywały państwom członkowskim i Komisji szczegółowe informacje na temat planowanych ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się lub znoszenia ograniczeń w podróżowaniu. Zmiany należy zgłaszać tydzień przed ich wejściem w życie.

Wniosek Komisji dotyczący zalecenia zostanie omówiony przez Radę w celu przyjęcia go w najbliższych tygodniach.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport