Partnerzy serwisu:

Koniunktura w budownictwie w marcu na minusie. Dane sprzed epidemii

Magdalena Romanowska 30.03.2020

Koniunktura w budownictwie w marcu na minusie. Dane sprzed epidemii
fot. GDDKiA
Dane GUS dotyczące koniunktury w budownictwie za marzec 2020 wskazują spadek na poziomie minus 1,9 proc. To lekkie załamanie po danych z lutego, w którym wskaźnik sięgnął plus 0,1 proc. Autorzy opracowania sygnalizują jednak, że są to dane sprzed ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a więc wpływ koronawirusa na ten sektor odzwierciedlą dopiero dane kwietniowe.
W marcu miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,9 (przed miesiącem plus 0,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,1 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 15,0 proc. Przed miesiącem zarówno poprawę, jak i pogorszenie koniunktury sygnalizuje 13,6 proc.

Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Utrzymują się niekorzystne diagnozy oraz przewidywania w zakresie portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną. Firmy budowlane przewidują niewielki spadek zatrudnienia, zbliżony do prognozowanego w lutym.

W najbliższych trzech miesiącach ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć mniej znacząco niż prognozowano w lutym.

 
Wykres: GUS

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 7,3 proc. (przed rokiem 8 proc.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (69,9 proc. w marcu br., 61,3 proc. przed rokiem). W porównaniu z marcem 2019 r. w największym stopniu wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 27,5 proc. do 39,3 proc.), wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 41,5 proc. do 51,4 proc.) oraz wymienionymi wcześniej kosztami zatrudnienia.

Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego. Odpowiedzi na ankiety koniunktury gospodarczej zbierane były od przedsiębiorców w okresie od 1 do 10 marca br., to jest przed ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020 r.). Należy spodziewać się, że dopiero kwietniowa edycja badania lepiej odzwierciedli wpływ pandemii koronawirusa na działalność przedsiębiorstw.

Pomimo tego, że odpowiedzi na ankiety zbierane były w pierwszych dniach marca, już w tym miesiącu koniunktura oceniana jest gorzej niż w lutym w większości badanych obszarów gospodarki. Największe spadki dotyczą: transportu i gospodarki magazynowej, handlu hurtowego oraz zakwaterowania i gastronomii.

Od 1 kwietnia br. do ankiet koniunktury gospodarczej dołączone zostaną dodatkowe pytania diagnozujące wpływ pandemii koronawirusa na przedsiębiorstwa oraz podejmowane przez nie działania (publikacja danych nastąpi wraz 22 kwietnia 2020 r.).
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport