Partnerzy serwisu:

Lubelskie. Utrzymanie dróg po nowemu

inf. pras. 03.12.2018

Lubelskie. Utrzymanie dróg po nowemu
fot. GDDKiA Lublin
Magazyny soli pełne a sprzęt do zimowego utrzymania w gotowości. Zbliżająca się zima będzie sprawdzianem dla nowego systemu utrzymania dróg – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie.
W poprzednich latach lubelski Odział GDDKiA całoroczne utrzymanie dróg krajowych prowadził poprzez zlecenie w każdym z sześciu Rejonów poszczególnych robót utrzymaniowych (np. zimowe utrzymanie, oznakowanie poziome i pionowe, estetyka, roboty nawierzchniowe, itp.) zewnętrznym firmom. Wiązało się to z zawieraniem wielu umów, głównie na czteroletnie okresy, które wymagały wielu pojedynczych zleceń na konkretne roboty ze wskazaniem w pojedynczych zleceniach lokalizacji.

Liczy się efekt

Od bieżącego roku obowiązuje już nowy system utrzymania (tzw. utrzymanie wskaźnikowe). Zamiast kilkunastu umów z dużą ilością pojedynczych zleceń na poszczególne roboty GDDKiA podpisała sześć umów na kompleksowe całoroczne utrzymanie dróg, po jednej dla każdego Rejonu z innym wykonawcą, na okres 66 miesięcy. Tym systemem objętych jest około 933 km dróg. Dla pozostałych 72 km, czyli drogi ekspresowej S12/S17 od Kurowa do Piask, całoroczne utrzymanie prowadzone jest w systemie „utrzymaj standard” przez dwóch wykonawców.

Każdego z wykonawców tych umów rozliczamy za efekt, czyli drogę utrzymaną zgodnie z opisanym zakresem i wskazanych standardach wynikających z zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Na pracownikach poszczególnych Rejonów spoczywa zarówno obowiązek nadzorowania wykonywanych robót utrzymaniowych jak i ich rozliczanie.

Zbliżający się sezon zimowy będzie pierwszym, w którym wykonawcy tzw. utrzymania wskaźnikowego, będą odpowiadać za zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez GDDKiA w województwie lubelskim. Zgodnie z umową będą prowadzić przy użyciu własnego sprzętu i zasobów ludzkich. Wykonawcy zapewnia minimum 65 opłużonych solarek, 8 unimogów wyposażonych w pług lemieszowy i solarkę, 82 pługów wraz z nośnikami, 11 pługów wirnikowych i 17 równiarek.

W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków zimowych (np. katastrofalne opady śniegu) bądź nie wywiązywania się wykonawców z należytego utrzymania dróg w sezonie zimowym Oddział GDDKiA w Lublinie zabezpieczył we własnych zasobach dodatkowy sprzęt (solarki i pługi oraz pługi wirnikowe), do których w razie konieczności będzie zakontraktowany dostawca nośników wraz z operatorami sprzętu.

W magazynach soli zgromadzonych jest 24 900 ton soli drogowej, 840 ton soli do solanki, 159 ton chlorku wapnia. Materiały te będą na bieżąco uzupełniane przez lubelski Odział GDDKiA zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami wykonawców zimowego utrzymania. Ponadto wzdłuż dróg krajowych województwa lubelskiego wykonawcy utrzymania zostali zobowiązani do ustawienia ok. 180 km siatki przeciwśnieżnej.

Trzy standardy utrzymania

Jezdnie główne dróg krajowych pozostających w zarządzie GDDKiA wraz ze skrzyżowaniami z drogami innych kategorii oraz węzłami drogowymi, utrzymywane będą w trzech najwyższych standardach: I (łącznie blisko 203 km), II (701 km) i III (ok. 101 km).
  
Przypomnijmy że w przypadki dróg objętych I i II standardem zimowego utrzymania jezdnie mają być odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Czas likwidacji śliskości 3-4 godzin od stwierdzenia zjawiska powodującego śliskość. Czas likwidacji skutków opadu śniegu 4-6 godzin po ustaniu opadów śniegu. Na drogach objętych standardem I na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu, a II standardzie jedynie w przypadku intensywnych opadów śniegu dopuszcza się pozostawienie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. Jezdnia utrzymywana w III standardzie jest odśnieżona na całej szerokości przy czym w okresie nie przekraczającym 5-6 godzin śliskość zwalczana jest przez posypanie tylko wyznaczonych miejsc (skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki autobusowe, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4 proc.).

Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów śniegu z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na jezdni luźnego śniegu i lokalnych zasp, może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych.

Utrzymanie pozostałych jezdni m.in. dróg dojazdowych usytuowanych wzdłuż dróg krajowych zaplanowane zostało w dwóch standardach: III – w terenie zabudowanym oraz V poza terenem zabudowanym. Łączna długość jezdni dodatkowych objętych tym utrzymaniem wynosi 278 km. Zróżnicowany standard prac prowadzonych przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości wynika z funkcji drogi w układzie połączeń międzynarodowych, krajowych i regionalnych oraz natężenia ruchu drogowego.

W okresie zimy na poszczególnych Obwodach Drogowych prowadzone są całodobowe dyżury pracowników firmy utrzymaniowej, mających za zadanie monitorowanie warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni wraz z dysponowaniem pracą posiadanego na każdym Obwodzie sprzętu do zimowego utrzymania.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony