Partnerzy serwisu:

Maxto wykonawcą systemu łączności alarmowej na A1 i A4

Redakcja 31.10.2019

Maxto wykonawcą systemu łączności alarmowej na A1 i A4
fot. GDDKiA
Poznaliśmy zwycięzcę przetargu na wykonanie i utrzymanie systemu łączności alarmowej na autostradach A1 i A4. Oferty złożyło trzech wykonawców. System będzie zainstalowany na 116 kilometrach autostrady.
Na autostradzie A1 będzie to odcinek pomiędzy węzłem Pyrzowice a granicą państw, na A4 pomiędzy węzłami: Gliwice Sośnica i Katowice Murckowska. Zamówienie będzie realizowane w formule „projektu i buduj".

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Maxto Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Zmówienie ma zostać zrealizowane za ponad 10 mln zł (brutto). Wykonawca w ofercie zadeklarował, że przedłuży okres świadczenia usługi utrzymywania systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A1 i A4 w województwie śląskim o dodatkowe 2 lata.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie, w szczególności do wykonania inwentaryzacji istniejących kanałów technologicznych pod kątem drożności i możliwości wykorzystania do budowy System Łączności Alarmowej, a jeżeli zajdzie potrzeba - wyodrębnienia kanałów technologicznych do naprawy, odbudowy lub dobudowy, w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ponadto do wykonawcy będzie należało opracowanie dokumentacji formalnej, projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, warunków, uzgodnień jak również innych dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizację zadania budowlanego, w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Będzie musiał także wykonać z należytą starannością roboty budowlane wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w terminie do 14 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizację zadania budowlanego. W zakres obowiązków konsorcjum Maxto wejdzie też świadczenie usługi utrzymaniowej, z terminem wynoszącym 4 lata, liczonym od dnia końcowego odbioru robót.

Przedłużenie czasu świadczenia usługi utrzymaniowej systemu łączności alarmowej stanowiło kryterium oceny ofert.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony