Partnerzy serwisu:

MG przedstawia system wdrażania polityki energetycznej

19.08.2014

MG przedstawia system wdrażania polityki energetycznej
fot. Piotr Drabik, commons.wikmedia.org, CCA
Ministerstwo Gospodarki w projekcie Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku przedstawiła schemat działania organów państwowych i ich roli w kształtowaniu polskiej energetyki. „RynekInfrastruktury.pl” postanowił objaśnić graf, zaprezentowany przez Ministerstwo.

Najważniejszą rolę w kształtowaniu polityki energetycznej pełni Minister Gospodarki. Sprawuje on nadzór nad Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, podlega mu także Agencja Rezerw Materiałowych.

 

Kolejną ważną postacią jest Pełnomocnik Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej, który realizuje zadania w zakresie rozwoju i wdrażania energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, kontrolujący działalność przedsiębiorstw energetycznych.

 

Minister Środowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną, której celem działania jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności finansowanie zielonych inwestycji oraz wdrażanie funduszy UE w zakresie efektywności energetycznej.

 

Minister Rozwoju Regionalnego realizuje politykę energetyczną w zakresie problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje w ramach polityki energetycznej państwa działania dotyczące elektryfikacji i gazyfikacji, a także niektóre działania dotyczące problematyki biomasy, biogazu oraz biopaliw.
 

 

Minister Skarbu Państwa wykonuje prawa majątkowe w odniesieniu do podmiotów sektora energetycznego, a także odpowiada za realizację dotyczących ich procesów komercjalizacji i prywatyzacji.

 

Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiada w szczególności za realizację działań związanych z energetycznymi aspektami budownictwa oraz dotyczącymi rozwoju infrastruktury portowej i zagospodarowania obszarów morskich RP na cele energetyczne.

 

Minister Spraw Zagranicznych zapewnia wsparcie dla realizacji działań ujętych w polityce energetycznej państwa w zakresie, w jakim dotyczą one stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz wiążą się reprezentowaniem i ochroną interesów RP za granicą.

 

Minister Finansów współdziała w realizacji polityki energetycznej w zakresie określania zasad realizacji dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat od podmiotów działających w branży energetycznej.

 

Operatorzy Systemów Przesyłowych (elektroenergetycznego i gazowego) oraz Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych w ramach realizacji polityki energetycznej państwa opracowują plany rozwoju sieci, a także wzmacniają istniejące i budują nowe połączenia.

 

Podmioty sektora energetycznego również wykonują określone działania z zakresu polityki energetycznej państwa, w szczególności w obszarze prowadzenia inwestycji początkowych i rozpoznania bazy zasobowej złóż węgla.

 

Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe są głównymi interesariuszami polityki energetycznej państwa, której realizacja ma im zapewnić stabilny dostęp do energii po akceptowalnych cenach.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony