Partnerzy serwisu:

MGMiŻŚ przedstawia projekt ustawy o inwestycjach dot. budowy portów zewnętrznych

Leonard Dolecki 15.05.2019

MGMiŻŚ przedstawia projekt ustawy o inwestycjach dot. budowy portów zewnętrznych
fot. Port Gdańsk
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych sporządzony przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ). Dokument ma usprawnić realizację budowy nowych nabrzeży w Gdańsku i Gdyni.
Zdaniem autorów projektu ustawy – zwarzywszy na aktualne i spodziewane trendy rynkowe w transporcie morskim, dotyczące m.in. wykorzystywania w żegludze co raz większych jednostek pływających, należy niezwłocznie stworzyć warunki do możliwie najsprawniejszej i najskuteczniejszej realizacji inwestycji polegających na budowie portów zewnętrznych.

Jak czy tamy w projekcie – „porty zewnętrzne są niezbędne do dalszej pozytywnej stymulacji polskiej gospodarki narodowej, szczególnie w zakresie obsługi rosnącego importu i eksportu. Inwestycje te przyczynią się do pełnego wykorzystania potencjału polskiej gospodarki. Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój wielu podmiotów gospodarczych wymaga pełnego zabezpieczenia dostaw surowców, półproduktów, komponentów do produkcji, wyrobów gotowych itp. W wielu przypadkach substytutu dla transportu morskiego nie ma. Porty stanowiły, stanowią i będą stanowić swoiste ,,okna na świat". Aby mogły w pełni wypełniać tą bardzo ważną rolę – muszą być odpowiednio rozbudowane, także o składniki nowoczesnej, głębokowodnej infrastruktury w ramach portów zewnętrznych.”

Według MGMiŻŚ – problem wynika ze specyfiki prawa krajowego.

Ustawa ma określać zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy portów zewnętrznych w ramach rozbudowy portów morskich o podstawowych znaczeniu dla gospodarki narodowej. Proponowane w projekcie rozwiązania określają w szczególności:
  • postępowanie poprzedzające wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w szczególności zastąpienie konieczności uzyskania uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, zgód lub stanowisk wymaganych przez przepisy odrębne procedurą uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie portów zewnętrznych,
  • organy wydające pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
  • organy oraz termin wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, 
  • zasady nabywania tytułu prawnego do nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań,
  • organy zarządzające mieniem powstałym w wyniku realizacji inwestycji.
Ponadto, wszelkie kwestie związane z oddziaływaniem na środowisko, w tym oddziaływaniem na obszary NATURA 2000 mają zostać rozstrzygnięte w toku oceny oddziaływania na środowisko w ramach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych dla inwestycji, co gwarantuje realizację przedsięwzięcia w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska.

Rozwiązania zaproponowane w ustawie mają umożliwić wybudowanie portów zewnętrznych w najkrótszym możliwym terminie. W rezultacie nastąpi m.in. lepsze wykorzystanie potencjału portów, dostosowanie ich do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych, a także trwałe umocnienie ich pozycji na Bałtyku. W ramach działań inwestycyjnych planuje się rozbudowę portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu (Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzny w Gdyni oraz głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu).

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony