Partnerzy serwisu:

Minister wskaże kto obsłuży część teleinformatyczną systemu poboru opłat

Elżbieta Pałys 05.03.2019

Minister wskaże kto obsłuży część teleinformatyczną systemu poboru opłat
fot. viatoll.pl
Resort infrastruktury chce mieć większą kontrolę nad danymi gromadzonymi w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat Drogowych. Systemy teleinformatyczne związane z opłatami drogowymi mają być obsługiwane przez podmiot publiczny wyznaczony przez ministra. Odpowiedni projekt nowelizacji ustawy przeszedł przez obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Od listopada ub. roku za zarządzanie Krajowym Systemem Poboru Opłat Drogowych odpowiada podmiot publiczny – Główny Inspektorat Transporty Drogowego. System powierzony GITD obejmuje administrowanie opłatami elektronicznymi pobieranymi od pojazdów powyżej 3,5 tony w ramach systemu viaTOLL oraz manualnym poborem myta na dwóch odcinkach autostrad: A2 między Koninem i Strykowem oraz A4 od Wrocławia do Gliwic.

Wcześniej, przez 7 lat, usługi te świadczył Kapsch. Jednym z argumentów w czasie pośpiesznego unieważniania przetargu na wybór nowego prywatnego operatora i przekazywania kompetencji do GITD była chęć rozbudowy systemu związanego z opłatami drogowymi o dodatkowe funkcje, w tym m.in. wykorzystywanie go na potrzeby m.in. potrzeby systemów skarbowych.

W listopadzie ub. roku, minister infrastruktury wraz z ministrem cyfryzacji ogłosili, że ruszyły prace nad zupełnie nowym systemem poboru opłat opartym na technologii satelitarnej. Według zapowiedzi, ma on służyć także do zarządzania ruchem, wydawania zezwoleń zagranicznych, czy dynamicznego ważenia pojazdów.

Teraz uznano, że część usług związanych m.in. z nowym systemem ma świadczyć podmiot publiczny wyznaczony przez ministra właściwego do spraw transportu. Opracowany został projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych, który wyposaży w odpowiednie kompetencje ministra infrastruktury.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, „w trakcie realizacji projektu Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat uznano za konieczne zapewnienie odpowiedniej wymiany niektórych danych z innymi jednostkami publicznymi np. z Krajową Administracją Skarbową. Z uwagi na fakt, że związane to jest ściśle z działalnością publiczną tylko niektóre podmioty funkcjonujące na rynku mogą realizować zadania z zakresu takiej ochrony”. O tym, który podmiot może świadczyć takie usługi, zdecyduje minister w rozporządzeniu.

Wyznaczony przez ministra podmiot publiczny będzie świadczył usługi z zakresu budowy, rozwoju lub wdrożenia urządzeń i elementów systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej oraz kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty. Ma wykonywać te zadania na zasadzie wyłączności.

Jak wyjaśniono, budowa systemu teleinformatycznego obejmuje w tym przypadku wszystkie czynności mające na celu stworzenie tego systemu od podstaw, tj. zaprojektowanie wraz z odpowiednią dokumentacją, dostarczenie aplikacji i instalacji systemu oraz jego konfigurację. Rozwój natomiast to przebudowa, rozbudowa i modernizacja systemu teleinformatycznego.

Wyznaczony przez ministra podmiot będzie podlegał Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. Wzajemne relacje ma regulować umowa o współpracy między GITD oraz instytucją wskazaną przez ministra.

Nowy podmiot miąłby otrzymywać wynagrodzenie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Mogłoby ono się składać z dwóch części: uzasadnionych kosztów i „rozsądnego zysku”.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony